kurşun kaplama

Kurşun Kaplama

Kurşun Kaplama

 

kurşun kaplama
Kurşun Kaplama

Kurşuna çıplak el ve çıplak göz ile temas ederek işlem uygulamayın. Kurşun levhaları eldiven ve gözlük kullanarak montaj sırasında delmeden , delinecek ise kurşun pul kullanarak montaj edin , üst üste bindirin m2 hesaplarken binme paylarını da katarak ne kadar kurşun kullanacağınızı hesaplayın. Teknik bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Kurşun yumuşak ve ağır bir metal olduğu için , kurşun levhaların montajı yapılırken sızdırmazlık TAEK onay garantili olarak yaptırmanız sizin için büyük bir avantaj olacaktır. Kurşun kimyasal olarak kanserojen bir metal olması sebebiyle çıplak el ve gözle temas edilmemeli , uzman ve yetkili kişiler tarafından zırhlama uygulaması yapılmalıdır. Kurşuna delme işlemiyapılmadan özel sistem ile montajı yapılmalıdır. Delme işlemi ile montajı yapılacak kurşun zırhlama işleminde kurşun pul kullanılmalıdır.
En ufak verilecek bir zarar projenizin onay almamasına ve daha yüksek maliyetlere yol açacağından anahtar teslim onay alma garantili olarak yaptırmanız çalışanlarınız ve sizin için ideal olacaktır.

 • 1 mm levhadan başlayıp 8 mm ye kadar kurşun paneller
 • 10 mm den balayıp 50 mm ye kadar kurşun tuğla duvar ( özel yapımlar hariç )
 • Kurşun Levha Kaplı Laminat Lambriler
 • Kurşun Levha kaplı mdf lam lambriler
 • Kurşun Levha kaplı kontra
 • Kurşun Oda Duvarları ve Tavanlar için Kurşun Paneller
 • Kurşun Kaplama Özel Yer Döşeme Plakaları
 • Kurşun Levha Kaplamalı Alüminyum Profil
 • Kurşun Kapı
 • Kurşun Tuğlalı Radyasyon Önleyici Kapı
 • Özel projeler için beton ve kurşun zırhlı kapı
 • Kurşun Cam
 • Kurşun Camlı Kapılar
 • Kurşun Zırhlı Hermetik Kapılar
 • Kurşun Zırhlı Çelik Kapılar
 • Kurşun Önlük
 • Kurşun Separatörler
 • Radyoloji alanı için özel Kurşun Levhalar Üretimi.
 • Kurşunlu alçıpan çeşitleri
 • B)Nükleer tıp ve nükleer enerji kurumları için
 • Kurşun Levha Duvar Kaplama
 • Kurşun Levha Kaplı Kapılar
 • Kurşun Cam
 • Taşıma Kutuları
 • Bulundurma depoları
 • Atık Odaları için Kurşun Tuğlalı Odalar

kursun kaplama kursun levha istanbul kursun ve metal sanayi

rontgen odasi kursun kaplama

rontgen odasi kursun zirhlama

rontgen odasi kursun

rontgen odasi

Radyasyondan korunma, insanları cilt yanıklarından gelişmiş radyasyon hastalığı vakalarına kadar değişen radyasyon tehlikelerinden korumak için alınan önlemleri ifade eder. Çoğu durumda, aynı şeyi elde etmek için kurşun levha radyasyon koruması kullanılır. Radyasyon kullanımı tıp, bilim, endüstri ve enerji üretimini içeren geniş bir endüstri yelpazesinde yaygınlaşmıştır. Aslında, radyasyon uygulamaları tarım, arkeoloji, kanun uygulama, güvenlik taraması, madencilik, uzay araştırmaları, nükleer enerji ve daha pek çok alanda kullanılmaktadır. Radyasyondan korunma gereklilikleri bu nedenle buna uygun olarak çeşitli ve hayatidir.
Bu radyasyondan korunmada merkezi olan faktörler, maruz kalma süresini, radyasyon kaynağından uzaklığı ve radyasyon kalkanı ürünlerinin kullanımını içerir. Tüm endüstrilerde radyasyondan korunma için temel olan özel olarak tasarlanmış koruyucu ürünlerin ve malzemelerin kullanılmasıdır. Radyasyon korumada farklı malzemeler (metaller) kullanılsa da, en etkili ve en yaygın kullanılan malzeme kurşuntur.
Radyasyon ve ürünler için kurşun koruma uygulamalarının gerçek dünya uygulamalarına örnekler, hastaneler, diş klinikleri, laboratuarlar, nükleer tesisler ve birkaç radyoaktif maddenin taşınmasında kullanılanları içerir. Örnek olarak, aşağıdaki gibi kurşun ürünlerle radyasyondan korunma sağlanır:
Kurşun koruyucu , Kurşun levha , Kurşun kaplı dolaplar , Kurşun kaplar , Kurşun tuğla

Radyasyon korumada kullanılan ürün yelpazesi bölmeler ve duvarlar, kurşunlu kapılar,kurşunlu mobil ekranlar ve yapılar, kurşun tuğlalar, pencereler ve pencere çerçeveleri ve daha fazlasını içerir. Kurşun radyasyon kalkanı için ağırlıklı olarak kullanılan malzemenin bir örneğidir, ancak kadmiyum gibi diğer metaller de benzersiz özellikler ve uygulamalar sunar.

1) ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARIN YAPILDIĞI KAPALI ALANLARIN
KURŞUN KAPLANMASI

Ünitenin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler
1. Radyasyon kaynağının çalışma esnasında oda içindeki yerleşim durumu ve x-ışını
tüpünün yönlendirileceği duvarlar
2. Kumanda ünitesinin konumu (çekim odası kapısı kontrol altında tutulabilecek şekilde
planlanmalı)
3. Çekim odasının ve radyasyon kaynaklarının bekletileceği depo olarak kullanılacak
yerin kapılarının, duvarlarının, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun,
beton, dolu tuğla, delikli tuğla vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
4. Radyasyon kaynağının bulunduğu odanın ve deponun* bitişik alanları ile alt ve üst
katların kullanım amacı ile günlük meşgul edilme süreleri (kapalı alanın alt, üst ve yan
alanların ne amaçla kullanıldığının ve eğer personel bulunacaksa hangi amaçla
bulunacağının bildirilmesi)
* Cihazın bulunduğu yer ile deponun ayrı olduğu durumda
Genel Hususlar
1. Gamagrafi cihazı ve kılavuz kaynak için kullanılacak depo 8/7/2005 tarihli ve 25869
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma
ve Lisanslama Yönetmeliği’nin 31 inci Maddesine uygun olarak yapılmalıdır.
2. Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda
üniteleri ile cihazların bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması
sağlanmalıdır

2)Lisanslı Ünitelerde ve Tesislerde Revize Kurşun Kaplama

Hızlandırıcı tesislerinde;

Siklotron odasının yerinin ve boyutunun değişmesi, cihaz özelliklerinin değiştirilmesi veya üretim kapasitesinin artırılması
Yeni siklotron cihazı odası eklenmesi
Üretim laboratuvarının yerinin ve boyutunun değişmesi veya yeni sentez hücresi, ikinci üretim laboratuvarı eklenmesi
Kalite kontrol, katı radyoaktif atık odası yerinin ve boyutunun değişmesi veya aynı amaçlı yeni oda eklenmesi
Radyoizotop ve radyofarmasötik üretim tesislerinde

Üretim laboratuvarının yerinin ve boyutunun değişmesi veya yeni sentez hücresi, ikinci üretim laboratuvarı eklenmesi
Kalite kontrol, katı radyoaktif atık odası yerinin ve boyutunun değişmesi veya aynı amaçlı yeni oda eklenmesi
PET ve PET/CT ünitelerinde

Var olan PET veya PET/CT cihazının bulunduğu odanın değişmesi
Var olan cihazın aynı odada ortam doz hızı miktarını arttıracak (PET iken PET /CT konması gibi) farklı tip cihaz ile değiştirilmesi
Üniteye yeni görüntüleme cihazının eklenmesi
Sıcak odanın yerinin ve boyutunun değişmesi
Üniteye ikinci sıcak oda eklenmesi
Radyoaktif hasta bekleme + enjeksiyon odasının, hasta tuvaletinin, geç çekim odasının ve atık odasının yerinin ve boyutunun değişmesi veya üniteye aynı amaçlı yeni oda eklenmesi
Yataklı tedavi ünitelerinde

Yataklı tedavi odasının yerinin ve boyutunun değişmesi veya yeni tedavi odası eklenmesi
Var olan I-131 tedavi ünitesine Lu-177, In-111 vb. radyoizotoplarla yapılacak yataklı tedavi için yeni bir oda eklenmesi
Sıcak odanın yerinin ve boyutunun değişmesi
Üniteye ikinci sıcak oda eklenmesi
Katı radyoaktif atık odasının yerinin ve boyutunun değişmesi veya aynı amaçlı yeni oda eklenmesi

3)RADYOİZOTOP ÜRETİM VEYA RADYOFARMASÖTİK HAZIRLAMA TESİSLERİ KURŞUN KAPLAMA

Tesisin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler
1. Alanlar;
– Üretim laboratuvarı ve hücrelerin konumu
– Kalite kontrol laboratuvarı, çekerocak, tezgâh ve radyoaktif lavabonun konumu
– Tesisin tüm alanlarındaki radyasyon ölçümlerinin ve baca çıkışlarında havadaki birim hacimdeki
radyasyon miktarının izlenip kontrol edileceği oda
– Paketleme odası
– Acil müdahale malzeme deposu
– Radyoaktif atık odası
– Dekontaminasyon duş sistemi
– Radyasyon ölçümlerinin izlenebileceği ve kaydedileceği kontrol ünitesi
– Atık jeneratör geri dönüşüm laboratuvarı ve hücreleri
– Diğer alanlar
2. Hücreler ve çekerocakların havalandırma sistemleri ile kullanılacak filtre sistemi
3. Radyoaktif lavaboların atık tanklarına ve tankların kanalizasyona olan bağlantısı
4. Duvarların, kapıların, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu tuğla, delikli tuğla
vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
5. Tesisteki alanların kullanım amacı ve meşgul edilme süreleri
Tesiste Bulunması Gereken Ekipman ve Özellikleri
1. Hücreler:
– Bağlama, bölüştürme, dağıtım ve atık jeneratör geri dönüşüm işlemi yapmak üzere kapalı kurşun
hücreler bulunmalı,
– Hücreler, hücre kapıları ve pencereler kurşun veya kurşuna eşdeğer cam yapılmalı,
– Hücrelerin kurulacağı zemin, hücrelerin ağırlığını taşıyacak nitelikte yapılmalı,
– Hücrelerin hacmi ıraksak maşalarla/robotla rahat çalışılabilecek büyüklükte olmalı ve doz
kalibratörü hücrelerin altında ise hücrelerle aynı özelliklerde zırhlanmış olmalıdır.
2. Çekerocak: Kalite kontrol laboratuvarı içinde, personelin çalışmasını engellemeyecek biçimde 5 cm
kalınlığında kurşun bloklar kullanılarak, en az 80 cm x 50 cm boyutlarında, yaklaşık 30 cm
yüksekliğinde ve dört bir tarafı kapalı olacak şekilde sıcak hücre yapılmalıdır. Bu hücrenin ön bölümüne,
üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve kullanılan radyoizotopun enerjisine uygun kalınlıkta
kurşuna eşdeğer cam takılı olan 5 cm kurşun kalınlıkta göğüs koruyucu zırh konulmalı ve tezgahın yapısı
bu ağırlığı taşıyacak şekilde yapılmalıdır.
3. Çekerocak havalandırma çıkışı: Genel havalandırma sisteminden tamamen ayrı ve çıkan havanın geri
dönüşünü engelleyecek ve çevreyi olumsuz etkilemeyecek şekilde binanın uzağından salınacak biçimde
yapılmalıdır.
4. Çalışma ve zemin yüzeyleri: Kolay temizlenebilen, emici olmayan malzemelerle kaplanmalıdır.
5. Radyoaktif lavabo: Lavabo bağlantısı dirseksiz olmalıdır.
Genel Hususlar
1. Üretim laboratuvarı, atık odası üzerinde ve bitişik alanlarda ofis, mutfak vb. alanlar bulunmamalıdır.
2. Tesis mesken alanlara bitişik olmayacak şekilde yapılmalı ve müstakil bir bina içerisinde bulunmalıdır.
3. Yerleşim planı yapılırken odalar bulunduracakları radyoaktivite miktarları göz önüne alınarak tesis
girişinden itibaren en düşük aktiviteden en yüksek aktiviteye doğru sıralanmalıdır.
4. Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda üniteleri ile cihazların
bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması sağlanmalıdır.

4) RADYOİZOTOP ÜRETİM VEYA RADYOFARMASÖTİK HAZIRLAMA TESİSLERİNİN
KURŞUN KAPLANMASINA İLİŞKİN MİMARİ PROJEDE
BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR

Tesisin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler
1. Alanlar;
– Üretim laboratuvarı ve hücrelerin konumu
– Kalite kontrol laboratuvarı, çekerocak, tezgâh ve radyoaktif lavabonun konumu
– Tesisin tüm alanlarındaki radyasyon ölçümlerinin ve baca çıkışlarında havadaki birim hacimdeki
radyasyon miktarının izlenip kontrol edileceği oda
– Paketleme odası
– Acil müdahale malzeme deposu
– Radyoaktif atık odası
– Dekontaminasyon duş sistemi
– Radyasyon ölçümlerinin izlenebileceği ve kaydedileceği kontrol ünitesi
– Atık jeneratör geri dönüşüm laboratuvarı ve hücreleri
– Diğer alanlar
2. Hücreler ve çekerocakların havalandırma sistemleri ile kullanılacak filtre sistemi
3. Radyoaktif lavaboların atık tanklarına ve tankların kanalizasyona olan bağlantısı
4. Duvarların, kapıların, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu tuğla, delikli tuğla
vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
5. Tesisteki alanların kullanım amacı ve meşgul edilme süreleri
Tesiste Bulunması Gereken Ekipman ve Özellikleri
1. Hücreler:
– Bağlama, bölüştürme, dağıtım ve atık jeneratör geri dönüşüm işlemi yapmak üzere kapalı kurşun
hücreler bulunmalı,
– Hücreler, hücre kapıları ve pencereler kurşun veya kurşuna eşdeğer cam yapılmalı,
– Hücrelerin kurulacağı zemin, hücrelerin ağırlığını taşıyacak nitelikte yapılmalı,
– Hücrelerin hacmi ıraksak maşalarla/robotla rahat çalışılabilecek büyüklükte olmalı ve doz
kalibratörü hücrelerin altında ise hücrelerle aynı özelliklerde zırhlanmış olmalıdır.
2. Çekerocak: Kalite kontrol laboratuvarı içinde, personelin çalışmasını engellemeyecek biçimde 5 cm
kalınlığında kurşun bloklar kullanılarak, en az 80 cm x 50 cm boyutlarında, yaklaşık 30 cm
yüksekliğinde ve dört bir tarafı kapalı olacak şekilde sıcak hücre yapılmalıdır. Bu hücrenin ön bölümüne,
üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve kullanılan radyoizotopun enerjisine uygun kalınlıkta
kurşuna eşdeğer cam takılı olan 5 cm kurşun kalınlıkta göğüs koruyucu zırh konulmalı ve tezgahın yapısı
bu ağırlığı taşıyacak şekilde yapılmalıdır.
3. Çekerocak havalandırma çıkışı: Genel havalandırma sisteminden tamamen ayrı ve çıkan havanın geri
dönüşünü engelleyecek ve çevreyi olumsuz etkilemeyecek şekilde binanın uzağından salınacak biçimde
yapılmalıdır.
4. Çalışma ve zemin yüzeyleri: Kolay temizlenebilen, emici olmayan malzemelerle kaplanmalıdır.
5. Radyoaktif lavabo: Lavabo bağlantısı dirseksiz olmalıdır.
Genel Hususlar
1. Üretim laboratuvarı, atık odası üzerinde ve bitişik alanlarda ofis, mutfak vb. alanlar bulunmamalıdır.
2. Tesis mesken alanlara bitişik olmayacak şekilde yapılmalı ve müstakil bir bina içerisinde bulunmalıdır.
3. Yerleşim planı yapılırken odalar bulunduracakları radyoaktivite miktarları göz önüne alınarak tesis
girişinden itibaren en düşük aktiviteden en yüksek aktiviteye doğru sıralanmalıdır.
4. Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda üniteleri ile cihazların
bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması sağlanmalıdır.

5) RADYOAKTİF MADDE İLE YATAKLI TEDAVİ YAPILAN ÜNİTELERİN
KURŞUN KAPLANMASI

Ünitenin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler

1. Alanlar;
– Sıcak oda* / radyofarmasi laboratuvarı ile oda içinde bulunan çekerocak, tezgâh ve
radyoaktif lavabonun konumu
– Tedavi odası / odaları ile oda içinde bulunan hasta yatağının konumu*
– Katı radyoaktif atık bekletme odası**
– Personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi*
– Görevli personel odası
– Radyoaktif hastaların çarşaf ve nevresimleri ile temizlikte kullanılacak malzemelerin
bekletileceği yer**
– Radyoaktif hastaların kullandığı mutfak malzemelerinin (tabak, çatal, kaşık vb.)
yıkanacağı ve servis yapılacağı mutfak***
– Tedavi odasındaki tuvalet (alafranga), lavabo ve banyonun drenajının kanalizasyona
bağlantısı
– Hastane kanalizasyon sistemi çıkışında I-131 konsantrasyon değeri 10 Bq/ml’yi
geçen üniteler için sıvı radyoaktif atık bekletme tank sistemi, tank sisteminin
özellikleri ve kanalizasyona bağlantısı
* Proje zırhlama hesabı sırasında yatağın konumunun uygun görülmemesi halinde değiştirilmesi ve
yeni konumun sabitlenmesi istenebilir.
** Sıcak oda, personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi ve katı radyoaktif atık bekletme odası
nükleer tıp ünitesi ile aynı katta ve fiziki koşullarının uygun olması durumunda SPECT, SPECT/CT,
PET, PET/CT ünitesi ile ortak kullanılabilir. Bu durumda söz konusu alanlara ait proje
gönderilmelidir.
***Tek kullanımlık malzeme kullanılması önerilir. Aksi halde radyasyondan korunmanın nasıl
sağlanacağı hakkında bilgi verilmesi gerekir.
2. Genel havalandırma sistemi ve çekerocak havalandırma çıkışı
3. Kapıların, duvarların, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu
tuğla, delikli tuğla vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
4. Üniteye bitişik alanların kullanım amacı ile günlük meşgul edilme süreleri (ünitenin alt,
üst ve yan alanların ne amaçla kullanıldığının ve eğer personel bulunacaksa hangi amaçla
bulunacağının bildirilmesi)
Ünitede Bulunması Gereken Ekipman ve Özellikleri
1. Çekerocak: Sıcak oda içinde, personelin çalışmasını engellemeyecek biçimde 5 cm
kalınlığında kurşun bloklar kullanılarak, en az 80 cm x 50 cm boyutlarında, yaklaşık 30
cm yüksekliğinde ve dört bir tarafı kapalı olacak şekilde sıcak hücre yapılmalıdır. Bu
hücrenin ön bölümüne, üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve 1 cm kalınlığında
kurşuna eşdeğer cam takılı olan 5 cm kurşun kalınlığı göğüs koruyucu zırh konulmalı ve
proje üzerinde gösterilmeli, tezgâhın yapısı bu ağırlığı taşıyacak yapıda olmalıdır.
2. Çekerocak havalandırma çıkışı: Genel havalandırma sisteminden tamamen ayrı, çıkan
havanın geri dönüşünü engelleyecek, çevreyi olumsuz etkilemeyecek ve binanın
uzağından salınacak biçimde yapılmalıdır.
3. Çalışma ve zemin yüzeyleri: Kolay temizlenebilen, emici olmayan ve pürüzsüz
malzemelerle kaplanmalıdır.
4. Radyoaktif lavabo: Lavabo bağlantısı dirseksiz olmalıdır.
5. Paravan: İyot tedavi odaları içine en az 60 cm eninde ve 160 cm yüksekliğinde 1 cm
kalınlığında hareketli kurşun paravan konulmalıdır.
6. Havalandırma: Merkezi havalandırma sisteminden ayrı bir havalandırma sistemi veya
pencereler ile sağlanmalıdır. Pencere bulunması durumunda; zemin ve bodrum katlardaki
tedavi odalarının pencereleri oda tabanından 2 m yüksekte vasistas tipli yapılmalıdır.
7. Tank sistemi (gerekmesi durumunda):
a) Kuruluş tarafından; I-131 yataklı tedavi gören hastaların idrar ve dışkılarını ihtiva eden
sıvı radyoaktif atıkların hastane çıkışına tek bir noktadan bağlandığı ve bu noktadaki
debi değerinin 10 Bq/ml’lik kanalizasyona verme limit değerini geçemeyeceğini
gösteren onaylı projesi gönderilmeli veya kanalizasyona verme limit değerinin 10
Bq/ml’yi geçmesi halinde 1 hasta odası (bir yataklı) için tank kapasitesi en az 2 adet 6
m3
(2 hasta odası için 2 adet 12 m3
veya 3 adet 8 m3
) olan sıvı radyoaktif atık bekletme
tank sistemi yapılmalıdır.
b) Sıvı radyoaktif atık bekletme tank sistemi; paslanmaya, yanmaya, su ve hava basıncına
dayanıklı, kolay temizlenebilen malzemeden (çelik veya fiberglass) yapılmalı,
tankların yerleştirileceği alan sızıntısı olmayan havuz biçiminde ve tankların araları
gezilebilir şekilde tasarlanmalıdır.
c) Tankların her birinde dolum seviye göstergesi, karıştırıcı sistemi, birinden diğerine ve
en son tanktan kanalizasyona aktarma bağlantısı, hava basıncı tahliye borusu ve
numune alma özellikleri olmalı, tankların karıştırılması, dolum seviyesinin
belirlenmesi, birinden diğerine ve son tankta kanalizasyona aktarılması işlevlerinin
kumanda panosundan gösterilmesi sağlanmalıdır.
ç) Kurulacak olan tedavi ünitesine ait sıvı radyoaktif atık giderlerinin en kısa yoldan sıvı
radyoaktif atık bekletme tank sistemine bağlanması sağlanmalı, tank sistemi tercihen
tedavi odasının altında olacak şekilde yapılmalı, bunun sağlanamaması durumunda
tanka olan bağlantı meşgul edilmeyen alanlardan geçecek şekilde yapılmalıdır. Ancak
tank giderlerinin meşgul edilen alanlardan geçmesi durumunda giderler yatay
olmayacak şekilde, mümkünse dikey veya belli bir eğim verilerek yapılmalıdır.
Genel Hususlar
1. Tedavi ünitesinin daimi mesken olarak kullanılmayan alanlarda kurulması tercih
edilmelidir.
2. Kurulacakları binada zemin/bodrum katında hasta ve personel trafiğinin en az olduğu
yerde, diğer bölümlerden bağımsız olacak şekilde yapılmalı, görevli olmayan kişilerin
girişi engellenecek şekilde planlanmalı ve ünitenin ana giriş-çıkış kapısı tek olmalıdır.
3. Yerleşim planı yapılırken odalar bulunduracakları radyoaktivite miktarları göz önüne
alınarak ünite girişinden itibaren en düşük aktiviteden en yüksek aktiviteye doğru
sıralanmalıdır.
4. Çivi ve boru delikleri ile elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının zırhlama
bütünlüğünü bozmaması sağlanmalıdır.
5. Zırhlamalar tabandan tavana kadar yapılmalıdır.

NÜKLEER TIP UYGULAMALARININ YAPILDIĞI ÜNİTELERİN
(TEŞHİS VE AYAKTA TEDAVİ) KURŞUN KAPLANMASI

Ünitenin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler
1. Alanlar;
1.1. SPECT, SPECT/CT Ünitesi ise;
– Sıcak oda / radyofarmasi laboratuvarı ile oda içinde bulunan çekerocak, tezgah ve radyoaktif
lavabonun konumu
– Enjeksiyon odası ile oda içinde bulunan enjeksiyon koltuğunun* ve radyoaktif lavabonun
konumu
– Enjeksiyon yapılmış (radyoaktif) hasta bekleme odası (odanın alanı bir hasta başına 2m2
’lik
alan düşecek şekilde hasta sayısına göre planlanmalıdır)
– Görüntüleme odası / odaları, görüntüleme cihazının konumu (kumanda ünitesi; cihaz
SPECT/CT ise görüntüleme odası dışında bulunmalı, SPECT ise oda içinde bulunması
halinde sabitlenmiş kurşun paravanın konumu belirtilmelidir)
– Efor odası (SPECT odası içerisinde olması durumunda 0.2 cm kurşun kalınlığındaki
sabitleştirilmiş paravan ile bölünerek kullanılmalıdır)
– Katı radyoaktif atık bekletme odası ( odanın PET, PET/CT, yataklı tedavi üniteleri ile ortak
kullanılması durumunda oda boyutu yeterli olacak şekilde planlanmalıdır)
– Radyoaktif hasta tuvaleti (alafranga)
– Personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi
– Radyoaktif olmayan hasta bekleme odası
– Personel odaları (muayene odası, sekreter odası, dinlenme odaları vb.)
– Uptake odası**
– Ayakta tedavi odası (I-131, Sm-153, Y-90, Sr-89, Lu-177 tedavileri vb.)**
* Proje zırhlama hesabı sırasında enjeksiyon koltuğunun konumunun uygun görülmemesi halinde
değiştirilmesi ve yeni konumda sabitlenmesi istenebilir
** Ünitede mevcut olması durumunda projede belirtilmelidir.
1.2. PET, PET/CT Ünitesi ise;
– Sıcak oda* / radyofarmasi laboratuvarı ile oda içinde bulunan çekerocak tezgâh ve radyoaktif
lavabonun konumu
– Enjeksiyon ve radyoaktif hasta bekletme odası (en az iki adet olmalı) ile oda içinde bulunan
radyoaktif lavabonun konumu
– Görüntüleme odası / odaları ile oda içinde bulunan görüntüleme cihazının konumu (kumanda
ünitesi görüntüleme odası dışında bulunmalıdır)
– Radyoaktif hasta tuvaleti (alafranga)
– Personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi*
– Radyoaktif olmayan hasta bekleme odası (SPECT, SPECT/CT ünitesi ile ortak kullanılabilir)
– Personel odaları (muayene odası, sekreter odası, dinlenme odaları vb.)
– PEM, PET-MR vb. cihazının olması halinde, ünite içinde ayrı bir odada olacak şekilde
planlanmalı ve projede belirtilmelidir.
2. Genel havalandırma sistemi ve çekerocak havalandırma çıkışı
3. Kapıların, duvarların, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu tuğla,
delikli tuğla vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
4. Üniteye bitişik alanlar ile alt ve üst katların kullanım amacı ile günlük meşgul edilme süreleri
*Sıcak oda, personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi ve varsa katı radyoaktif atık bekletme odası
nükleer tıp ünitesi ile aynı katta ve fiziki koşullarının uygun olması durumunda SPECT, SPECT/CT
ünitesi ile ortak kullanılabilir. Bu durumda söz konusu alanlara ait proje gönderilmelidir.
Ünitede Bulunması Gereken Ekipman ve Özellikleri
1. Çekerocak: Sıcak oda içinde, personelin çalışmasını engellemeyecek biçimde 5 cm
kalınlığında kurşun bloklar kullanılarak, en az 80 cm x 50 cm boyutlarında, yaklaşık 30 cm
yüksekliğinde ve dört bir tarafı kapalı olacak şekilde sıcak hücre yapılmalıdır. Bu hücrenin
ön bölümüne, üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve kurşuna eşdeğer cam* takılı
olan 5 cm kurşun kalınlığı göğüs koruyucu zırh konulmalı ve tezgahın yapısı bu ağırlığı
taşıyacak şekilde olmalıdır.
* SPECT, SPECT/CT için; 0.3 cm, PET, PET/CT için; 1.5 cm kalınlığında olmalıdır.
2. Çekerocak havalandırma çıkışı: Genel havalandırma sisteminden tamamen ayrı, çıkan
havanın geri dönüşünü engelleyecek ve çevreyi olumsuz etkilemeyecek şekilde binanın
uzağından salınacak biçimde yapılmalıdır.
3. Çalışma ve zemin yüzeyleri: Kolay temizlenebilen, emici olmayan ve pürüzsüz
malzemelerle kaplanmalıdır.
4. Radyoaktif lavabo: Lavabo bağlantısı dirseksiz olmalıdır.
5. Paravan: SPECT odasında bulunan kumanda ünitesinin, hasta masasından itibaren
uzaklığının 2.5 m’den az olması durumunda gama kamera cihazı ile kumanda ünitesi arasına
en az 1.5 m yüksekliğinde, 1.0 m eninde ve 0.2 cm kalınlığında kurşun plaka ile kaplanmış
hareketli paravan konulmalıdır.
Genel Hususlar
1. Nükleer tıp ünitesinin daimi mesken olarak kullanılmayan alanlarda kurulması tercih
edilmelidir.
2. Kurulacakları binada zemin veya bodrum katında hasta ve personel yoğunluğunun az olduğu
yerde, diğer bölümlerden bağımsız olacak şekilde yapılmalı, bölüm dışı hastaların ve
personelin giriş-çıkışları engellenecek, mümkün olmadığı durumlarda sınırlandırılacak
ayrıca nükleer tıp hastalarının giriş çıkışları kontrol altında tutulabilecek şekilde planlanmalı,
ünitenin ana giriş-çıkış kapısı tek olmalıdır.
3. Yerleşim planı yapılırken odalar, bulunduracakları radyoaktivite miktarları göz önüne
alınarak ünite girişinden itibaren en düşük aktiviteden en yüksek aktiviteye doğru
sıralanmalıdır.
4. Ünitede bulunan radyoaktif alanların (sıcak oda, enjeksiyon odası, radyoaktif hasta bekleme
odası, görüntüleme odası, katı radyoaktif atık bekletme odası, efor odası, radyoaktif hasta
tuvaleti) kapıları koridora açılacak şekilde planlanmalı başka odalara açılmaması
sağlanmalıdır. Ancak, katı radyoaktif atık odasının sıcak odaya, efor odasının görüntüleme
odasına, radyoaktif hasta tuvaletinin radyoaktif hasta bekleme odasına açılmasında sakınca
bulunmamaktadır.
5. Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda üniteleri ile
cihazların bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması sağlanmalıdır.
6. Zırhlamalar tabandan tavana kadar yapılmalıdır

TIBBİ RADYOLOJİ UYGULAMALARININ YAPILDIĞI ODALARIN
KURŞUN KAPLANMASI

Ünitenin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler
1. Cihazın ve varsa akciğer statifinin konumu
2. Kumanda ünitesinin ve varsa hasta soyunma kabininin konumu
3. Bitişik alanın film banyo odası olması durumunda film kaset alış-veriş penceresinin
konumu
4. Kapıların, duvarların, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu
tuğla, delikli tuğla vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
5. Cihazın bulunduğu odanın bitişik alanları ile alt ve üst katların kullanım amacı.
Genel Hususlar
1. Radyoloji cihazı odası binanın zemin/bodrum katında, diğer bölümlerden bağımsız
olacak şekilde, hasta ve personel yoğunluğunun en az olduğu yerde bulunmalıdır.
2. Alt, üst ve bitişik alanları daimi mesken olarak kullanılmayan alanlar tercih edilmelidir.
3. Oda, çalışanların ve hastaların rahat hareket etmesini sağlayacak büyüklükte yapılmalı,
odanın tercihen tek giriş kapısı olmalı ve oda içinden başka odalara geçiş
bulunmamalıdır.
4. Oda içinde birden fazla cihaz bulunmamalı, kumanda ünitesi aynı olan cihazların
bulunması durumunda cihazlar kurşun paravanla veya beton duvarla birbirlerinden
ayrılmış olmalıdır.
5. Akciğer statifi tercihen meşguliyeti az olan duvara yerleştirilmelidir (duvar arkası
boşluk, depo, bahçe vb.).
6. Kumanda ünitesi tercihen oda dışında bulunmalı, oda duvarına hastayı görebilecek
şekilde kurşun eşdeğerli camı bulunan bir pencere açılmalıdır. Kumanda ünitesinin oda
içinde olması durumunda, kumanda ünitesi hasta masasından en az 2 m uzaklığa
yerleştirilmeli ve önüne üzerinde kurşun eşdeğerli cam penceresi olan, “L” şeklinde, en
az 200 cm yüksekliğinde ve uzun kenarı 100 cm kısa kenarı 50 cm eninde bir kurşun
paravan konulmalıdır.
7. Film banyo odasının bitişik alanda bulunması durumunda, duvar üzerine kaset alışverişini sağlamak için uygun ebatlarda kaset alış-veriş penceresi açılmalı, pencere
kapakları her iki yönden 2 mm kalınlığında kurşun plaka ile kaplanmalı ve pencere
kapakları aynı anda tek bir tarafa açılacak şekilde tasarlanmalıdır.
8. Havalandırma; pencereler veya merkezi havalandırma sistemi ile sağlanmalıdır.
Pencere bulunması durumunda; pencereler oda tabanından 2 m yüksekte vasistas tipli
yapılmalıdır.
9. Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda
üniteleri ile cihazların bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması
sağlanmalıdır.

 

İhtiyacın ne kadar talep veya uzmanlaşmasından bağımsız olarak, radyasyon koruma için herhangi bir gereksinimi yerine getirebilecek uzmanlığa ve yeteneklere sahiptir. kurşun tuğla ve nükleer koruma dahil. Bir yüzyıldan fazla süredir tıp, araştırma, nükleer, havacılık, petrol ve gaz, madencilik ve savunma gibi birçok sektörde hizmet vermekteyiz.

Yüksek frekans aralığında elektromanyetik radyasyondan korumak için radyasyon koruması gerektiren birçok uygulama var, ayrıca x-ışını radyasyonu veya gama ışını radyasyonu olarak da bilinen radyasyon.

Bu uygulamalar arasında:

Tıbbi ve dental alanda röntgen koruması
Kişisel korunma için kurşun koruma
Elektrik üretim endüstrisinde nükleer koruma
Endüstri ve üniversitedeki araştırmalar için nükleer koruma
Ordu için radyasyon koruma
İşçileri güvenlik röntgen makinelerinde korumak için röntgen koruyucu

Kurşun levhalar tarafından üretilen etkili radyasyon koruma, radyasyonun yoğunluğuna ve kurşun levhanın kalınlığına bağlıdır. Uygulamaya bağlı olarak, birkaç on ila birkaç inç kurşun gerekebilir. 125kV x-ışını radyasyonu için 900kv3 inç kurşun koruma için yaklaşık bir inç kurşun levhanın yaklaşık 1 / 10’u gerekli olacaktır.

Kurşun tuğlalar – Daha yüksek radyasyon koruma gereksinimleri için kurşun tuğlalar tercih edilen çözümdür. Tipik olarak, bir radyasyon kalkanı olarak veya yüksek enerjili X-ışını koruması için kullanıldığında, birbirine geçmeli kurşun tuğlalar kullanılır. Birbirine geçen kurşun tuğlaların dil ve oluk tasarımı, maksimum radyasyon kalkanı bütünlüğü sağlar.

En yaygın kurşun tuğla boyutu 2 “kalın, 4” yüksek ve 8 “uzunluğundadır. Kurşun tuğlalar ayrıca 12 ”uzunluğunda ve 1” ila 3 ”kalınlığında olabilir. Kurşun tuğlalar belirtilen herhangi bir konfigürasyonda işlenebilir.

Kurşunlu cam – X-ışını odaları ve nükleer yakıt yeniden işleme tesisleri gibi alanlara korumalı görüntüleme pencereleri sağlamak için kullanılır; burada hem radyasyon kalkanı hem de söz konusu tanılama veya üretim faaliyetleri için net bir görüntü gereklidir. Birkaç milimetre kurşun koruma eşdeğeri oluşturmak için üretim sırasında kurşun cama kurşun oksit ilave edilir

CAT (bilgisayar aksiyal tomografi) tarama makineleri, öncelikle tıbbi alanda, genellikle hastanın vücudunun bir parçası olan bir nesnenin iç kısmının üç boyutlu görüntülerini üretmek için kullanılır. CAT tarama cihazı, temel olarak, vücuttaki çeşitli yapıları ayırmak için kontrollü bir X-ışını ışınını kullanan, çok sayıda pozlama ve bilgisayar yazılımı aracılığıyla vücuttaki yapının 3 boyutlu görüntülerine entegre etmek için kontrollü bir X ışını kullanan çok yönlü bir X-ray makinesidir.

Tıbbi testlerin asıl kullanımına ek olarak, CAT taramaları tahribatsız malzeme testi gibi diğer alanlarda da – gizli kusurları aramak ve benzeri – ve örneğin lahitlerin içini incelemek için arkeolojide kullanılır.

CAT tarama aletinin birçok kritik bileşeni arasında, kurşun koruma alt montajı bulunur. Kurşun levha ve çeşitli kalınlıklarda kurşun folyo ile bir araya getirilmiş bir alüminyum mahfazadan oluşan, son derece sofistike bir parçadır . Alt montaj, X ışını jeneratörünü içerir ve X ışını teknisyenlerine ve hastalara koruma sağlar ve ayrıca cihazın doğru çalışması için kritik olan X ışını ışını üzerindeki kontrole yardımcı olur.

Bu makalede, bu önemli alt montajı yapmak için gereken becerilerdeki işlem adımları açıklanmaktadır. Nuclead, ABD’de bu montaj için gerekli tüm adımları yerine getirme kapasitesine sahip birkaç şirket arasında yer almaktadır.

teknisyenler ve hastalar için radyasyondan korunma sağlamak ve X-ışını ışınını odaklamaya yardımcı olmak için kurşun tabaka ile kaplı olmalıdır.

Gereken kurşun kalınlığı, X-ışını bobininin ürettiği pik voltajlara bağlıdır. Örneğin, 200kv pik voltaj ile üretilen X ışınları, minimum 4 mm kalınlık gerektirir.

Nükleer fıçılar, radyoaktif maddeleri depolamak ve / veya nakletmek için kullanılan yoğun kurşun korumalı kaplardır.
Harcanan nükleer yakıt veya diğer yüksek seviye radyoaktif atıklar gibi. Fıçılar genellikle kurşun, beton ve çelikten yapılır. Fıçılar, yasal gereklilikleri karşılamalı ve bir depoda uzun süreli olarak imha edilme amacı taşımamalıdır.

Harcanan nükleer yakıt sevkiyatı fıçıları, nükleer santrallerde kullanılan kullanılmış nükleer yakıtı ve araştırma reaktörlerini imha sahalarına taşımak için kullanılıyor. Her nakliye konteyneri normal taşıma koşullarında ve varsayımsal kaza koşullarında bütünlüğünü koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Fıçılar, çarpma, yangın, suya batma ve delinmeye dayanacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Sertifikalı olması için, bir fıçı tasarımı belirtilen kaza ve yangın kaza koşullarındaki performansını ölçen dört test sırasına dayanmalıdır.

Kurşun depolama ve kurşun kaplar, nükleer korunma ve radyasyon korumanın kritik bir yönüdür. Kuru fıçı depolaması, kullanılmış yakıt havuzunda en az bir yıl, genellikle 3 ila 5 yıl boyunca soğutulmuş olan kullanılmış nükleer yakıt gibi yüksek seviyede radyoaktif atıkları saklama yöntemidir. Yakıt, büyük bir kabın içindeki inert gazla çevrilidir. Bu fıçılar tipik olarak kaynaklanmış veya cıvatalı kapalı çelik kapalı kurşun silindirlerdir, silindir harcanan yakıtın sızdırmaz şekilde sızdırmazlığını sağlar ve ayrıca işçilere ve halkın üyelerine radyasyon kalkanı sağlar.

Nükleer kurşunlu Fıçıların imalatı

Açıkçası, potansiyel olarak ölümcül atık içeren bu kadar önemli bir depolama saklayıcı için yüksek bir üretim standardı gereklidir.

Kurşun, nükleer endüstride yüksek bir atom ağırlığına sahip olduğu ve radyasyonu çok etkili şekilde engellediği için radyasyon kalkanı olarak kullanılır. Bununla birlikte, kurşun levha aynı zamanda oldukça dövülebilir olduğu için, tek başına kurşun, nükleer fıçılar için kendi başına kullanılacak kadar mekanik olarak sağlam değildir. Bu nedenle nükleer fıçılar çelik ve beton kabukların içindeki kurşun kaplardan oluşur.

Nükleer fıçıların imalatında birkaç önemli imalat adımı bulunmaktadır.

Sadece nükleer fıçının kapağı ayrı bir parçadır, bir vida dişi kurşun fıçının kapağının içine ve bir radyasyon sızdırmazlığını sağlayacak şekilde kabın içine işlenir.

Yumuşak dokusundan dolayı kurşun, özel işleme için mükemmel bir malzemedir. Kurşun, aynı zamanda, takım tezgahlarının kesilmesi için bir kayganlaştırıcı görevi gördüğü için, dökümlerin işlenmesinin daha yüksek hızlarda yapılmasını sağlar; Sonuç, iyileştirilmiş işlenmiş yüzey kalitesidir.

Alaşımlarda kurşun, yüksek konsantrasyonlarda bulunmadıkça, mukavemet üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir, ancak sünekliği azaltır.

Genellikle kurşun CNC makineleri kullanılarak işlenir. CNC, elektronik çizimlerden elde edilen bilgisayar tarafından üretilen talimatları okuyan bilgisayar sayısal kontrolörü anlamına gelir. Bu, karmaşık 3 boyutlu şekillerin doğru ve tekrarlanabilir bir hassasiyetle oluşturulmasını sağlar. Böylece, hem endüstriyel hem de tıbbi uygulamalar için özel parçaların tek parçadan uzun üretim sürelerine kadar her çeşit kurşun ürünü üretmesini sağlar.

Çok az üretici başarılı bir şekilde kaynak yapmak için gereken becerilere sahiptir. Kurşun çok yumuşak bir metaldir ve çelik gibi daha güçlü bir metal tarafından desteklenmediği sürece kendi ağırlığı altında kolayca deforme olabilir.

Kurşun daima bir gaz alevi, oksi-asetilen alevi veya başka bir oksi-yakıt gazı alevi ile kaynaklanır. Kurşun kaynağı işlemi bazen, gerçek bir yanma söz konusu olmasa da, “kurşun yanması” olarak adlandırılır.

Nükleer atıkların depolanması ve taşınması için nükleer fıçıların imalatı, çeşitli üretim yeteneklerini içerir. Açıkçası, sanayi işçilerinin ve potansiyel olarak halkın güvenliği söz konusudur, bu nedenle radyasyon fıçılarının hatasız olması şarttır.

Dünya Çapında Çok az sayıda imalat şirketi bu tür bir bileşeni üretmek için gereken tüm özelliklere sahiptir.

Depo envanterimizdeki Radyasyon koruma ürünleri.
Birçok durum radyasyondan korunma gerektirir; Dişçi ofisleri, röntgen odaları ve diğer tıbbi tesisler dahil olmak üzere nükleer araştırma tesisleri bulunmaktadır.

 

 

 

kurşun levha

Kurşun Levha Kullanımı

Kurşun Levha Kullanımı

kurşun levha

                       

Röntgen Odaları İçin KURŞUN LEVHA

Röntgen odaları için kurşun levhalar %99.998 Saflıkta Üretilir.
Kurşun ideal bir X-ışını koruma malzemesidir. Röntgen odalarındaki kurşun levha kaplı duvar, zemin ve diğer yüzeyleri donatmak için kullanılır.

Röntgen Odaları İçin Kurşun Levha Özellikleri

X-ışını muayenesi çeşitli hastalıkları ve yaralanmaları teşhis etmek için kullanılır. Travmatoloji, diş hekimliği ve ayrıca kas-iskelet sistemi hastalıklarının teşhisinde aktif olarak kullanılmaktadır.

Kural olarak, tüm kamu ve özel idare kliniklerinde, hastanelerde ve polikliniklerde, röntgen muayeneleri için gönderilen oldukça geniş bir hasta akışı vardır. Bu nedenle, personeli ve diğer ziyaretçileri radyasyondan korumak önemlidir. Kurşun levha bunun için en uygunudur: x-ışını odası, içten hazır kağıtlarla kaplanmıştır.

En güçlü radyasyondan bile güvenilir koruma için kurşun levha , 20 mm kalınlığa kadar olan röntgen odaları için kullanılır. Bu, hastanelerin ve kliniklerin diğer tüm odalarını radyasyondan korumanızı sağlar.

X-ışını odaları için yeterli derecede koruyucu malzeme ile donatılmış mevcut standartlara uymalıdır. Röntgen odası için tarafımızdan tedarik edilen kurşun levhalar, X-ışını muayeneleri için tüm güvenlik gereksinimlerini karşılar.

X-ışını odası için kurşun levha

Katalog, x-ışını radyasyonuna karşı koruma için kullanım normlarına karşılık gelen kurşun sınıf  içerir. Bu, kurşun odaların radyografisini radyasyona karşı tam koruma için tamamen kapamanıza izin verir.

Çok çeşitli kurşun levha ebatlarımız vardır. Ürün kalınlığı – 1 ile 20 mm genişliği ve yüksekliği standart – 2000 x 1000 mm. X-ışını odaları için bu kurşun herhangi bir zamanda herhangi bir miktarda satın alınabilir. Standart ölçüler daima stoklarımızda mevcuttur.

Standart ürünlere ek olarak, verilen kalınlık, yükseklik ve genişlik parametreleri ile sipariş vermek için saclar yapabiliriz. Üretim zamanı miktarına bağlıdır. Yüksek kalitede kurşun üretimi için kullanılır.

Kurşun oranı, diğer demir dışı metallere kıyasla en yüksek oranlara sahiptir. Yumuşak ve erimesi kolaydır, bu nedenle endüstriyel ve diğer üretim türlerinin birçok alanında yaygın olarak uygulanabilir. Görünüşe gelince, bu metal parlak bir kesim kurşun, gri bir renge sahiptir. Bu malzemenin benzersiz bir uçuculuğu var, çünkü zaten 700 derecelik bir sıcaklıkta bir hedef kimyasal reaksiyona başlar ve metal gaz halini alır. Kurşun ve oksijen etkileşime girdiğinde, metal yüzeyinde korozyonun yıkıcı etkilerine dayanabilecek şekilde güvenilir bir oksit filmi oluşur. Üretim sürecinde kurşun sülfat PbS yakılarak oksijenlenir, daha sonra saf Pb elde etmek için özel metal temizleme yapılır.

Kurşun levhalar 9559-89 standartlarına göre üretilmektedir. Bunu yapmak için, kimyasal bileşimi  3778-98’in gereksinimlerini karşılayan öncü kurşun levha  kullanın. 24231-80’e göre, demir dışı metalin bileşimindeki kimyasal bileşenleri hesaplamak için örnekleme ve örneklerin hazırlanması gerçekleştirilir.

kurşun levhanın kalınlığı 0,5 ila 20 milimetredir. Kurşun levhanın rengi kirli gridir ve kesimde mavimsi bir ton görülür. GOST 9559-89 uyarınca bir kurşun tabakanın ağırlığı kalınlığına ve boyutuna bağlıdır. Örneğin, 1000x2000x2 milimetre boyutundaki bir yaprağın ağırlığı 45 kilogramdır.

Bir kurşun levha kalınlığı 0.8 mm veya daha az ise, bobinin tamamı ahşap bir tabana sahip bir merkezi çubuğa sarılır. Yaprağın deforme olmasını önlemek için, kılıf  9569-2006’nın gereklerine göre genişliği tuvalin kendisinden 20 mm daha geniş olan özel mumlu kağıt ile sarılmaktadır.

Üretim teknolojisine göre kurşun levhalar sıcak haddelenmiş ve soğuk haddelenmiş olabilir. En yaygın bitim ürünlerinden sonra, önemli kusurlar, oyuklar, çizikler ve diğer oyuklar veya darbeler olmadan temiz, pürüzsüz bir yüzeye sahip olurlar. Ürünün her açıdan boyutları normlara karşılık gelir.

Kurşun sayfaların kullanımı kolaydır. Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır ve kullanımı kolaydır. Ayrıca, ürünler korozyona ve diğer hasar türlerine karşı dayanıklıdır .

T1 Kurşun Levha
İşaret C1 , bu kurşunun birincil olduğunu ve yüksek saflıkta bir alaşım olduğunu söylüyor. Kirliliklerin miktarı% 0.015’ten fazla değildir. Bu malzeme, çeşitli ortamların agresif etkilerine ve korozyona karşı dayanıklıdır. Yüksek seviyede plastiklik nedeniyle eritilmesi ve işlenmesi kolaydır.

T2 Kurşun Levha
T2 işareti ayrıca, kurşunun içeriğinin% 0.05’ten fazla olmadığı alaşımın yüksek saflığını da gösterir. Bu tür tabaka kurşun, erimesi ve işlenmesi kolay olduğu için yüksek sıcaklıklara iyi tepki verir. Materyal agresif ortamlara ve aşındırıcı etkilere karşı mükemmeldir.

Kurşun Levha Kullanım Alanları

Kurşun levhaların kapsamı çok geniştir. Endüstriyel üretim alanında ve ev eşyaları detaylarında kullanılabilirler. Güvenilir kurşun levhalar, tıbbi kurumlarda ve özel araştırma enstitülerinde radyasyona, X ışınlarına, titreşimlere ve ses dalgalarına karşı koruma için kalkanların üretiminde önemli bir bileşen olarak işlev görür. kurşun levha , X-ışını odası için kurşun levha, X-ışınlarına karşı koruma görevi görür.

Nükleer endüstrisinin çalışmaları da kurşun ürünler olmadan değildir. Bunlar tuğlalar, kurşun levhalar, personeli zararlı radyasyona maruz kalmaktan ve ekipman öğelerinden koruyan bloklar olabilir .

Kurşun levha inşaatta yaygın olarak uygulanabilir. Temel yapı elemanlarının, zemin kaplamalarının veya çatı kaplama bileşenlerinin sudan korunmasını geliştirir, çünkü yapı malzemelerinin bir parçası olduğundan güvenilir kullanımlarını sağlar.

Özellikleri nedeniyle kurşun, özel amaçlı kabloların ayrılmaz bir parçasıdır. Ürünü her türlü dış etkenlerden koruyan bir sızdırmazlık maddesi ve koruyucu bir bileşen olarak işlev görür.

Kurşun levhalar, metro tünellerinde veya diğer binalardaki derzlerin sızdırmazlığında dolgu malzemesi veya sızdırmazlık maddesi olarak kullanılır. Ayrıca, bunlar  bataryalar, radyoaktif kimyasal bileşikler ve diğer çözeltiler için depo görevi gören kaplar için temel oluştururlar. Kurşun levhalar, makine mühendisliği ve endüstriyel yöndeki diğer alanlarda popülerdir.

Evde kullanımda olduğu gibi kurşun, balıkçılarda yaşayanlar için bir malzeme veya madencilik için ham madde olarak birçok usta tarafından yaratıcı uygulamaları için kullanılan bir malzeme olarak popülerdir.

kurşun levha

 

kurşun levha

Kurşun Levha

KURŞUN LEVHA

0 (216) 452 76 87

kurşun levha

Yüksek Saflıkta Kurşun Levha Üretimi

 • %99.99 Saflıkta
 • Radyoloji İçin Özel Döküm ve Yüksek Standartlarda Üretim
 • Radyasyon Sızdırmazlık Garantisi
 • Özel Ölçülerde Üretim
 • Yüksek Üretim Kapasitesi                       
 •  Avrupa ve Türk Standartlarında CE belgeli 

Kurşun Levha Özellikleri 

KURŞUN LEVHALARIMIZ ÜSTÜN KALİTE %99.998 SAFLIK ORANINDA HAM KURŞUNUN ERİTİLİP HADDELEME İŞLEMİ YAPILARAK ÜRETİLİR.KULLANACAĞINIZ KURŞUN LEVHALARIN KALİTESİ PROJENİZE ONAY ALMANIZ AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. YÜZLERCE SATTIĞIMIZ ÜRÜN VE ONAY ALMIŞ BİTİRDİĞİMİZ PROJELERİMİZLE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN VE ENDÜSTRİYEL SEKTÖRÜN KURŞUN ÜRÜNLERİ TEDARİĞİNİ VE PROJELERİNİ YAPIYORUZ ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ LOJİSTİK FİRMALARIYLA TÜRKİYE ‘ NİN HER YERİNE EN HIZLI TESLİMATI YAPMAKTAYIZ

kurşun levha

 

KURŞUN LEVHA İMALATIMIZ X-RAY  ZIRHLAMASI İÇİN ÖZEL OLARAK %99.99 SAFLAŞTIRILMIŞ DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLMEKTEDİR.ULUSLARARASI YÜZLERCE RADYOLOJİ KORUNUM PROJESİ İÇİN TERCİH EDİLMİŞ OLUP BÜTÜN KALİTE VE ONAY AŞAMALARINI İLK KONTROLLERDE GEÇMİŞTİR.

ZIRHLAMA İÇİN KULLANACAĞINIZ KURŞUN LEVHA KALİTESİ X IŞINLARININ KIRILIM VE BLOKE EDİLMESİ , ÇALIŞAN PERSONELİN X IŞININA MARUZ KALMAMASI VE LİSANS ALMANIZ AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİDİR.

SAFLAŞTIRILMIŞ ÖZEL KURŞUN LEVHALAR İLERLEYEN ZAMANLARDA KOROZYON VB. YÜZEY BOZULMALARIYLA KARŞILAŞMANIZI ENGELLER.TEKRAR KULLANIMA UYGUNDUR.

X-RAY ZIRHLAMA DA KULLANILAN KURŞUN LEVHALARDA YAŞANILAN EN BÜYÜK SORUN , KLASİK YÖNTEMLER İLE ÜRETİLEN LEVHALARIN İLERLEYEN ZAMANLARDA LİSANS YENİLENMESİ DURUMUNDA KONTROLLERDEN GEÇEMEMESİDİR.ALAŞIMLI VE DÖNÜŞÜMDEN ÜRETİLEN ÜRÜNLER YAPI VE ÖZELLİK KAYBI YAŞAMAKTADIR.SAFLAŞTIRILMIŞ KURŞUN LEVHALAR YAPISAL OLARAK BOZULMAMAKTA VE ÇİFT TARAF KORUMALI MONTAJ YÖNTEMİYLE UYGULAMASI YAPILDIĞI ZAMAN TEKRAR KULLANIMA UYGUNDUR

KURŞUN LEVHALARIMIZ, T.C SAĞLIK BAKANLIĞI , TAEK , EURATOM , UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY STANDARTLARINDA OLUP YURT İÇİ VE YURT DIŞI BÜTÜN PROJELERİNİZDE KULLANIMA UYGUNDUR.

YURT DIŞI VE YURT İÇİ LOJİSTİK AĞIMIZIN GENİŞLİĞİYLE DÜNYANIN HER YANINA EN KISA SÜREDE İHRACAT YAPMAKTAYIZ.

KURŞUN LEVHA SİPARİŞLERİNİZ DE KALİTELİ SAF ( HURDA KULLANILMADAN ÜRETİLEN ) KURŞUN LEVHA KULLANMANIZ İLERİ ZAMANLARDA OLUŞABİLECEK PASLANMA VB GİBİ SORUNLAR AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİDİR.

kursun levha istanbul
kursun levha istanbul

kursun levha istanbul kursun ve metal sanayi

ANAHTAR TESLİM PROJELERİMİZ LİSANS GARANTİ BELGELİDİR

Kurşun Levha Uygulamalarımız , Yerinde Metraj ve Lisans Alımına Yönelik Teknik Bir Çalışma Sonucu İlk Önce Projeniz Oluşturulur.Projenize Göre Kurşun ve Diğer Zırhlama Ekipmanlarının İmalatı Yapılır.Proje Uygulamanız Alanında Uzman Teknik Ekibimiz Tarafından Lisans Garantisi Kapsamında Yapılır.Firmamız Yurt İçi ve Yurt Dışı Yüzlerce Kamu ve Özel Sektör Projesini Başarıyla Tamamlamış , Tek Seferde Bütün Lisansları Almıştır.

KURULUMA HAZIR BİÇİMDE TESLİM ETTİĞİMİZ KURŞUNLU DUVAR PANELLERİMİZİ ARA BAĞLANTI ÇITALARI VE MONTAJ KURULUM ŞEMASIYLA BİRLİKTE KOLAYCA KURMANIZ VE EK OLARAK KURŞUN KAPLAMA İŞLEMİNDEN SONRA ALÇIPAN, BOYA VB. İŞLEMLERE GEREK KALMADAN RÖNTGEN ODANIZI KURMANIZ İÇİN ÜRETTİK

   kurşun levha

 

Kurşun Levha üretim tesisimizde TAEK ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu[ AAET ] standartlarında üretim yapıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz lojistik firmalarıyla dünyanın her yerine ihracatımız mevcuttur. Mühendislik hizmeti vererek projelendirme ve danışmanlık
hizmetimiz vardır. Ürünlerimiz %99.8 saflıktadır ve radyasyon sızdırmazlık garantisindedir.
Atölyemizde istediğiniz ve ihtiyacınız olduğu kalıp ve şekillerde özel kurşun dökümleri yapıyoruz. Tüm sanayi , tıbbi ve inşaat yapı alanlarında isteğiniz doğrultusunda kurşun dökümler yapıyoruz. Su altı inşaat ve boru döşeme ayakları, gemi inşa sanayide, petrol ve kimya sanayisi ihtiyacınız olan her yerde her kalıp ve sertlikler de kurşun kalıp dökümleri yapıyoruz.

Her şehirde ,ülkede projeniz neredeyse orada anahtar teslimi olarak yapıyoruz. Kurşun Kaplamalı Radyasyon geçirmez Röntgen odaları, Laboratuvar odaları gibi yüksek güvenlik gerektiren veya Xray Işınları içeren Odalarda Kurşun Kaplamalar ile Hizmet Veriyoruz.Firmamızın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı radyasyon korunumları en önemli sektörlerden olup ,tamamen Çalışanların ve Hastaların Korunmaları için özel üretimler ile sektöre katkılarda bulunuyoruz, 

 

Röntgen Odalarında Kurşun Levha Kullanımı

Radyasyon, uzayda yayılan bir enerjidir ve de
Burada düşünülen bağlamda, iki türlü kapsar
1) elektromanyetik dalgalar, örneğin,
x ışınları, gama ışınları , 2) partikül emülsiyonları, ör.
radyoaktif bir maddeden alfa ve beta parçacıkları
veya bir nükleer reaktörden gelen nötronlar.
Evren çeşitli radyasyon ile sular altında
enerji seviyeleri, ama dünyanın atmosferi bizi koruyor
zararlı radyasyonun çoğundan. Böyle olmadan
koruyucu, insan hayatı bizim gibi mümkün olmaz
bugün biliyorum. İnsanın yeteneğinin gelişi ile
doğrudan maddeyi enerjiye çeviririz.

atom veya nükleer süreç ve artan kullanımı
Makine üretilen radyasyon ve radyoaktif formlar
izotopları, yakın çevremize aşırı radyoaktivite olasılığını getirdik.
Atomun iç yapısının bozulması,
x ışınlarının üretiminde veya nükleer olarak meydana geldiği gibi
bölünme, içindeki dengeye doğru bir eylem izler.
atom. Bu eylem eşlik edebilir
partikül radyasyonu adı verilen partikül emisyonları ve / veya
elektromanyetik radyasyonla. Böylece koşum
atom enerjisi ve artan endüstriyel ve tıbbi
X ışınlarının kullanımı, yayılan güçlü radyasyonu kontrol etme sorununu beraberinde getirmiştir.
Radyasyon Türleri ve Özellikleri
Çeşitli radyasyon türleri – alfa, beta, gama,
nötron ve x-ışınları – kabiliyetleri bakımından temelde farklı
madde nüfuz ve iyonize. Bu, canlı dokuyu zedeleyen ve olması gereken karakteristik özelliktir.
karşı korumalı. Alfa parçacığı pozitif
tamamen durduran yüklü helyum çekirdeği
3 veya 4 inç hava veya bir kağıt parçası ile. Beta
parçacıklar, değişken enerjilere sahip yüksek hızlı elektronlardır.
Genel olarak, maddeden daha az iyonlaşma üretirler.
alfa parçacıkları daha nüfuzludur. 1 inç odun gibi en yaygın maddeler beta ışınlarını tamamen emer.
Gama radyasyonu, her yönden kendiliğinden yayılır.
genişleyen küresel bir enerji cephesi olarak kaynak,
büyük penetrasyon güçleri. Yüksek enerjili gama
radyasyon tamamen bir kurşun ayağı tarafından engellenmeyecek,
düşük enerji seviyeleri ile güvenli bir şekilde engellenebilir
3/16 inç veya daha az kurşun.
Atom yığını tarafından yayılan nötronlar yüksüzdür
belirli malzemeyi dolaylı olarak iyonize edecek partiküller. Nötronlar kendi
enerji seviyeleri çok hızlı, hızlı, yavaş ve termal
en son enerji seviyesine sahiptir.

X-ray’ler elektronları hızlandırarak bir
yüksek voltajlı alan, hedef materyali etkilemek için
Her yöne radyasyon emisyonu. Koruma
X-ışınlarına karşı hızlanma gerilimini bilerek dizayn edilebilir.
Elektromanyetik spektrumda belirli bir radyasyon formunun karşılaştırmalı enerjisi gösterilebilir. Görünür ışığın ışığı olan en bilinen radyasyon şekli kabaca ölçeğin ortasına düşer. Radyo
dalgalar ölçeğin alt enerji ucunu işgal eder. Gama ve nötron radyasyonu, yüksek enerjinin yanında, x-ışından daha büyük ve hemen altında enerjilerle yatıyor
kozmik ışınlarınki.
Sağlığa zararlı olabilecek birçok radyasyon türü ve türü olmasına rağmen, birincil
endişe verici olanları gama ışınları, röntgen ve nötrondur.
parçacıkları. Bu formlar için yeterli koruma sağlandığı takdirde,
diğerleri ihmal edilebilir olarak kabul edilebilir. Bu koruma
ile koruyucu bir bariyer ile gerçekleştirilebilir.
Yeterince zayıflamaya neden olacak malzeme
belirli bir kurulumun neden olduğu radyasyon yoğunluğunu
tolere edilebilir bir seviye.
Ekranlamanın Özellikleri
Radyasyon kalkanı iki genel olarak kabul edilir.
termal ve biyolojik sınıflandırmaları;
Termal ekranlama aşırı dağıtmak için kullanılır
yüksek absorpsiyon kaynaklı ısı
radyasyon enerjisinin
Biyolojik Ekranlama azaltmak için gereklidir
radyasyon, örneğin, gama
veya nötron radyasyonu, güvenli
insanlar ve hayvanlar için seviye.
Biyolojik koruma sistemi sağlamada,
radyasyona maruz kalma tehlikesi ikiye ayrılır
ayrı kategoriler: iç ve dış.
İlki öncelikli olarak hijyen ve tıbbi bir sorundur ve bu şekilde ekranlamayı içermez. dış
radyasyon insan dışındaki bir kaynaktan gelir.
bir x-ışını tüpü, siklotron, nükleer reaktör veya radyum gibi radyoaktif maddeler gibi bir yapı. Dış radyasyona karşı koruma, temel olarak radyasyon kaynağından maruz kalma süresini sınırlandıran radyasyon kaynağından yeterli bir mesafe sağlama meselesidir.
radyasyon ve arasında koruyucu bir kalkan
kaynak ve korunacak vücut. Tasarımı
radyasyondan korunma kalkanı ayrıca
radyasyon kaynağının tipi ve özellikleri, kurulum tipi ve özellikleri gibi faktörler;
radyasyon koruma malzemesi
Teorik olarak, tüm malzemeler radyasyondan korunma için yeterli kalınlıkta kullanılıyorsa kullanılabilir.
radyasyonu güvenli sınırlara düşürmek; ancak, nedeniyle
aşağıda tartışılan bazı özellikler, kurşun levha en çok kullanılan malzemeler arasındadır.
Kalkan malzemesinin seçimi bağlıdır
Gibi birçok çeşitli faktörler: nihai istenen zayıflatılmış
radyasyon seviyeleri, ısı dağılımı kolaylığı, direnç
radyasyon hasarı, gerekli kalınlık ve ağırlık,
çoklu kullanım hususları (örneğin, kalkan ve / veya yapısal), ekranlanma kabiliyetinin düzgünlüğü, kalıcılık
koruma ve kullanılabilirlik. Aşağıdaki bir
daha önemli kriterlerin genelleştirilmesi ve
kurşun kalkan malzemesinin gerekli özellikleri:
zayıflama
Nötronların zayıflamasına bağımlıdır.
Kalkanın etkin enine kesitinde, bir
Bir olay nötronun olma ihtimalinin ölçülmesi
nötronları azaltan bir nükleer reaksiyona girer
enerji. Genellikle bir hidrojen içeren malzeme
su incelik için kullanılır. Olay radyasyonunun zayıflaması sırasında, bunu tanımlamak önemlidir.
ikincil radyasyon, yani ışınlanmış bir kalkan malzemesi tarafından üretilen yayılabilir. Örneğin, bir kalkan malzemesi içinde nötron tarafından üretilen gama ışınları
emme, potansiyel bir ikincil radyasyon kaynağıdır. Bu tür fenomenler koruyucu bir materyal gerektirir.
radyoaktif olmayacak.
Gama Işınları ve Röntgenler Zayıflamaları koruyucu malzemenin yoğunluğuna bağlıdır; o
daha yüksek bir yoğun kalkan malzemesi olduğu gösterilebilir
Atom numarası, x-ışınlarının daha iyi bir zayıflayıcısıdır.
Termal – Isı Giderme
Kalkanın iç katmanından ısıyı çıkarmak genellikle gerekli olduğu için, kalkan malzemesi
iyi ısı iletkenliği.
Radyasyon hasarı direnci
Radyasyonun temel bir gereksinimidir.
zayıflatılmış olan, kalkan malzemesinin mekanik veya fiziksel özellikleri üzerinde önemli derecede zararlı bir etkiye sahip değildir.
Bir radyasyon koruma sistemi tasarlarken, bir denge
Maliyet, kullanılabilirlik ve
Kalkan malzemesinin imalat kolaylığı ve etkisi
kalkan boyutu, ağırlık ve toplam yapılandırma
Kurulum. Tasarımcı aynı zamanda farkında olmalıdır
malzemenin nakliye maliyetleri, israfı ve hurdası
kullanılacak malzemelerin değeri ve esnekliği
kurulumun çeşitli bölümleri.

Mükemmel kılan kurşun levha özellikleri
koruyucu malzeme yoğunluğu, yüksek atom sayısı,
yüksek stabilite seviyesi, imalat kolaylığı, yüksek derece
uygulamada esneklik ve bulunabilirliği.
takip eden, bu özelliklerin ilgili olduğu bir tartışmadır.
Bir kalkan malzemesi seçme kriterlerine göre.
Nötron parçacıklarının zayıflaması
Yukarıda tartışıldığı gibi, nötron’a karşı koruma
parçacıklar koruyucu bir kalkan sağlamak için gereklidir
Bu hem nötron partiküllerini hem de
ikincil gama radyasyonu.
Nötron partikül korumasının bir parçası olarak uygulandığında
sistem, kurşun son derece düşük bir nötron seviyesine sahiptir
emilim ve dolayısıyla pratikte sekonder gama yok
radyasyon.
Ekran malzemesi yüksek oranda bir nötron yakalama oranına sahipse, zaman içinde radyoaktif hale gelir ve ekran malzemesi olarak etkinliğini azaltır.
Kurşun kendisi nötronlar tarafından bombardıman altında radyoaktif olamaz. Bu nedenle kurşun koruma, hatta
Uzun süre nötron maruziyetinden sonra, aktivasyon nedeniyle sadece önemsiz miktarda radyasyon yayar.
Gama Radyasyonu ve X-Işınının Azaltılması
Koruyucu ekranlama sisteminin tasarımında,
kilit faktörler penetrasyonun önlenmesidir.
ışınları. Daha önce belirtildiği gibi, kalkanın özelliği
bunu önlemede en önemli olan materyal
penetrasyon yoğunluğu. Kurşun Levha avantajı var
Yaygın olarak temin edilebilir olanların en yoğun olduğu
malzeme. Alanın birinci sınıf ve radyasyonda olduğu yerler
Koruma önemlidir kurşun genellikle reçete edilir. Bu
kurşun levha en yoğun unsur olmadığını kabul etti
(yani, tantal, tungsten ve toryum
yoğunluk ölçeği),
Diğer Faktörler
kurşun levha , bir çok çeşitli avantajlara sahiptir.
beton gibi agrega malzemeler; boyunca yoğunlukta daha üniform olmak. Ayrıca, yaygın olarak kullanılan kurşun formları pürüzsüz yüzeyler oluşturur
kir veya diğer maddelerle kirlenme olasılığı daha düşüktür
sırayla radyoaktif hale gelebilecek bir malzeme.
Yeniden kullanımıyla ilgili olarak, kurşun levha yalnızca radyasyona maruz kalmanın olumsuz yönde etkileyebileceği az miktarda başka elementler içerir ve bu nedenle, yeniden kullanım, adaptasyon veya satış için hemen kullanılabilir.

Önemli özelliklere ek olarak,
kurşun levha çok yönlülüğü, üretim kolaylığı ve kullanılabilirliği
çeşitli formlarda, birçok kurulum uygulamasına kendisini borçludur.
Çeşitli uygulamalar ve tesisler karşılamak
radyasyon koruma sistemleri, kurşun imal edilebilir
değişken ağırlıklar ile sayısız tasarımlara kolayca
onstan birçok tona kadar her yerde.
Kalkan Malzemelerinin Karşılaştırılması
kurşun levha yaklaşık yüzde 80’inden daha ağırdır.
Bu nedenle olduğu varsayılabilir
kurşun kullanan kalkan yapılar
Daha hafif elemanlardan faydalanan yapılara göre daha ağırdır. Statik ekranlamada bu kavram doğru olabilir
ağırlık ve hacim kısıtlamalarının olduğu yapılar
daha az önemse, beton ve su çoğu zaman
Kullanılmış. Bununla birlikte, mobil ekranlama sistemlerinde
Ağırlık ve hacim azaltma primleri,
hafif malzemelerin seçimi oldukça
Amaçlanana radyasyon azaltmada ters etki.
Kurşuntan daha ağır olan kalan elementler
daha fazla kilo tasarrufuna katkıda bulunabilir,
tükenmiş uranyum gibi malzemelerin kullanılmasına rağmen
ve tungsten genellikle maliyet açısından engelleyicidir.
Geleneksel kurşun kavramının ağır olması gerekir
yüksek etkili sağlama açısından kurşun levha yeniden değerlendirildi
kalkan yapısı, en düşük hacim ve ağırlığa sahip
yaygın olarak bulunan malzeme.

Birinden bir hesaplama yöntemi kullanma
birçok mükemmel radyolojik el kitabı, kurşun olarak mükemmel bir seçim olduğu kolayca belirlenebilir.
radyasyon koruyucu yapımı için malzeme
kalkan bariyeri. Bu kaynaklardan biri NCRP dir.
34 – Tıbbi X-Ray ve Gama-Ray Koruması için
10 MeV’ye Kadar Enerjiler – Yapısal Koruyucu Tasarım
ve değerlendirme. Bu yayını Radyasyondan Korunma ve Ölçme Ulusal Konseyi’nden, Washington, D.C. 20008’den temin edebilirsiniz. Her ne kadar diğer yapı malzemeleri yeni veya mevcutsa kullanılabilir
yapısı, ağırlığı ve hacmi çok daha büyük olacaktır
gerekli olan gerekli kurşun kalınlığından daha
Gerekli koruma seviyesini sağlamak.
Aşağıdaki bölüm çeşitli şekillerde
radyasyon koruma uygulamaları için kullanılabilir kurşun levha ,
Bir radyasyon kalkanı uygulaması için kurşun belirtildiğinde, şekli veya şekli ne olursa olsun,
Seçilen not radyasyon kaynağının doğası ile ilgilidir. Bazı durumlarda, ortak safsızlıklar
kurşunda bulunabilecek ikincil olabilir
radyasyon yayıcılar

Kurşun Laminatlar
diğer malzemelere bağlanmış kurşun levha
Ahşap, çelik, duvar, plastik ve alüminyum
taşınabilir panel, kapı, dolap imalatı
elekler vb. kurşun laminat olarak bilinir. Kendinden destekli doğası nedeniyle sıkça kullanılır ve
montaj ve kullanımda daha kolaydır. Kurşun levha kaplı laminatlar
herhangi bir pratik boyutta üretilebilir
kullanıcının gereksinimlerine özellikle uygundur
endüstriyel odaların veya bölümlerin montajı için
normal inşaat yöntemleriyle kolayca monte edilebilebilir.

Kurşun Tuğlalar
Kurşun tuğlalar çok çeşitli ebatlarda üretilmektedir.
düz ve kilitleme stilleri ve normal
yüzde 4 antimonial kurşun alaşımından üretilmiş
saf kurşuntan daha sert ve hasara karşı daha dayanıklıdır.
Kurşun tuğla aynı zamanda,
örneğin, beton.
Kilitleme tipinin benzersiz tasarımı izin verir
kilitlemek için yüzeyleri eşleştirmek, böylece
radyasyon sızıntısı. İlki nüfuz eden herhangi bir ışın
Birleşme derzi açısının gerçekte
Duvarın düz kalınlığına eşit veya daha fazla kurşun derinliği.
Kurşun tuğlalar son derece hassas şekilde üretilmiştir
toleranslar ve son zamanlardaki üretim iyileştirmelerinin bir sonucu olarak neredeyse tamamen
gözenekliliğin yokluğu.
Kurşun tuğlaların pürüzsüz yüzeyleri daha kolay olmasını sağlar
blendajın radyoaktif tozdan arındırılması.
Standart standart kilitli tuğla boyutu 3 ila
1 3 inç uzunluğunda, 3 ila 5 inç kalınlığında ve 2 inç yüksekliğinde.
Standart düz tuğla boyutu (birbirine geçmeyen)
genellikle 2 x 4 x 8 inç. Ancak, her iki tür de
özel boyutlarda geniş bir yelpazede üretilmiştir

Tasarımda dikkat edilmesi gereken başlıca faktörler
ve bir röntgen koruyucu boşluk koruma yapısı
sistem:
• KV olarak ifade edilen radyasyon kaynağının enerjisi.
• Faydalı yönelim ve öngörülen alan büyüklüğü
kiriş.
• Korumadan kaynaklandığı noktaya kadar olan uzaklık
gereklidir.
• Bariyerdeki açıklıkların boyutu ve konumu.
• Kaynağı arasındaki geometrik ilişki
radyasyon, açıklıklar ve kişinin konumu
veya korunacak nesne.
• İzin verilen maksimum doz hızı.
• Makine kullanım faktörleri ve sızıntı miktarı
radyasyon

X-ışını koruyucu kurşun bariyer yapımı
radyasyondan korunma,
herhangi bir alan korumasız bırakılmıştır. Herhangi bir açıklıklar
Koruyucu kurşunlu bariyer, çivi, vida veya cıvata delikleri
boru, kanal, boru, elektrik servisi için girişler
cihazlar veya panjurlar, kapılar, pencereler vb.
genel zayıflamayı bozmamak için korunmaktadır
ışınları.
Kurşunlu Röntgen odası kapıları, gözlem pencereleri vb. Gibi daha büyük tüm açıklıklar, ikincil bariyerde bulunmalıdır.
mümkün olduğunda (bu esas olarak ekonomik bir karardır, çünkü bu açıklıkların sık sık kapsanması)
daha pahalı malzemelerin, yani kurşun camın kullanılması,
kurşun kaplı kapılar, vb.)
Temel koruyucu bariyer kullanımı içerir
genel alanın korunmasına yönelik sac kablo ucu (ör.
kurşunlu duvarlar, kurşunlu tavanlar ve kurşun döşemeler). Ancak, kurşun levha
çok az yapısal yapısal dayanıma sahiptir; çoğu kurulum, sac ucunun desteklenmesini gerektirir.
Bazı moda, veya sac kurşun lamine biraz daha sert yapı malzemesi.
Yeni ekranın korunmasında kurşun kullanılacaksa
yapılar, inşaatın dikkatlice değerlendirilmesi kullanılacak yöntemler azami yerden tasarruf sağlar.

Yeni bir yapı için bir tabaka kurşun astar belirtildiğinde, montaj,
yüzeyler arasındaki köşeler oldukları gibi korunabilir
inşa edilmiş. Bununla birlikte, levhaya mevcut bir yapıya ilave edilmesi, önemli tasarım problemleri içermez,
Tüm köşelerde özel dikkat gösterilmesi dışında,
açıklıklar ve kalkan süreksizlik herhangi bir noktada.
Bu nedenle, ortak yapı malzemeleri yerine kurşunun eklenmesi özel bir sorun oluşturmaz ve mevcut durumun önemli ölçüde tasarruf edilmesine yol açacaktır.Kat boşluğu.
Mümkün olan yerlerde hafif bölümlerin kullanımı,
kurşun levha koruma yerleşik olduğunda, daima göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle kurşun laminatlar kesinlikle
yeni yapıların montajında ​​kullanıma uygun ve
kompozit dışında başka bir malzeme olmadan kullanılabilir
korumalı bölme duvarları ve tavanları üretmek için çerçeve.
Böyle bir durumda, bir
bölüm altında kurşun levha , böylece aşırı radyasyon
altına dağılmış değildir.
Avantaj farklı şekillerde de alınabilir
ilave bir işlem veya dekorasyona gerek kalmadan hijyenik ve hoş bir sonuç elde etmek için mevcut kurşun laminat. Maksimum çok yönlü fayda sağlamak için
Mimarın sertifikalıya başvurması en önemlisi
radyasyon fizikçisi veya radyolog ve tasarım aşamasında koruyucu tesisat müteahhidi. Sadece bu
gerekli olanı dahil etmek mümkün olacak
binaya minimum maliyetle koruma ve
gereksiz yere boş yere gereksiz atık olmaz

Bir levha yapımında röntgen için astar
koruyucu ekranlama sistemi, sac desteği kurşun çok önemlidir.
Bu gerekli destek çeşitli şekillerde gerçekleştirilir.
ve soğuk ve sarkmayı önleyecek şekilde
akış, mekanik hasar ve bariyerin devamlılığını ve bütünlüğünü korumak. Bütün bunlar
yöntemler tatmin edicidir ve seçimi
inşaat tipine ve diğer montaj şartlarına bağlıdır. Daha yaygın olanlardan bazıları
inşaat yöntemleri aşağıda tarif edilmiştir.
kurşun levha duvar yüzeyine karşı yerleştirilmiş,
veya bölme saplamaları, daha uzun
dikey çalışan sayfa. Yaprağın genişliği
tüm derzlerde kullanım kolaylığı için 48 inç’i geçmemelidir
dikey bir destek üzerinde meydana gelen. Bütün eklemler olmalı
1/2 inç üst üste binmiş ya da iki kez yaprak kaplayan kucak eklemleri
kalınlık, hangisi daha büyükse. kurşun levha takılması önerilir.
destek yapısının üst kenarı boyunca sürekli bağlantı, 30 inçten fazla olmayan aralıklarla ilave bağlantı noktaları ile iki yönde de desteklenir yatay destek üzerinde en az 2 inç. Her eklemde ve 16 inç aralıklarla ahşap, çelik açılar veya kanallar harekete geçirilir. zeminden tavana ve hem üstte hem de altta sabitlenir. Ara noktalarda ilave bir sabitleme gereklidir, bunların aralıkları ağırlığına bağlıdır. tabaka elektrot, ancak hiçbir durumda bu dikey aralık 4 ft’den büyük olmamalıdır. Kablo boyunca destek saplamalarına tutturma. seçilen bağlantı elemanı türü birlikte kullanılmalıdır. Noktada stres giderici için sert bir yıkayıcı ile konsantrasyonu.
Sayfayı sabitlemek için çeşitli yöntemler vardır
üçü gösterilen bir duvar yüzeyine yönlendirin.
vidalı kapatma yöntemi, bir
her bir tutturucunun üzerindeki tabakaya yanmış kurşun yama.
Bu yamalar her birinde birkaç santim uzamalıdır.
sabitleme noktasının ötesinde bir yönlendirme, böylece ışınların
açıyla vurmak bağlantı deliğine giremez.
Yamalar, aynı kurşun kalınlığına sahip olmalıdır.
radyasyon sızıntısı olasılığını ortadan kaldırmak için kurşun levhalar lead plug yöntemi gerektirmez.
Kurşun yamaların eklenmesi. Dikkate alınacak alternatif bir yöntem,
yatay olarak sabitlenmiş panoları kullanmak
Çıtçıt. İlk önce en düşük tahtalar uygulanır.

duvarlarda kurşun levha ve tavan koruması için uygulananlar. Bu önlem ışınlar seyahat ederken gereklidir
duvarlara ve tavana açılı olarak düz bir çizgide.
Lehimli veya yanmış dikişlere izin verilir
eklemin kurşun eşdeğeri
bariyer kalınlığı gerekli; ve ekleminin bir inç inç veya iki kat levha kalınlığı olduğu, hangisi
daha büyüktür.
Mevcut Yapılarda kurşun levha,
Bir tabaka kurşun levha takarken mevcut bir astarı
yapısı, aşağıdaki hususlar özellikle kayıt edilmiş.
Zemin kurşun levha ile kaplandığında,
her bir duvarı, duvarla minimum 2 inç yukarı uzatın
Gösterildiği gibi, zeminden aşağı doğru örten kalkan
Zemine sahip olmak iyi bir uygulama değildir.
duvar yaprakları üst üste binen tabaka
Duvar köşeleri bir tane ile benzer şekilde muamele edilmelidir
Köşe etrafında en az 2 kez uzanan tabaka
içeri ve köşede biten sayfanın altında. Bu
Uygulama, üst tabakanın yanlışlıkla kaldırılması olasılığını azaltacaktır ve Kalkan etkinliği azalır.
kurşun levha , montajı mevcut bir tavana yönlendirir
süreksizliğini önlemek için daha fazla özen gerektirir
kalkan. Normal inşaat uygulamalarında kurşun levha
Yukarıdaki katta döşenir. Mevcut binalarda bu olmalıdır.

yaklaşık 18 inç ve daha sonra kurşun levha ile kaplı
üst kısmın üst kenarı üzerinde döndürülür.
tahta ve daha sonra yaklaşık 1 inç yukarı ve
saplamalara bağlanır. 18 inçlik başka bir katman da aynı şekilde uygulanır, ilk kurşun levha nın gerilemesi üzerine yerleştirilir ve kurşunla kaplanır.
Kurşun levhalar arasındaki bağlantılar daha sonra yakılır veya
lehimlenmiş.
Taban ve tavandaki derzler için
köşelere yayılmalı ve yakılmalı veya
oluşturmak için bitişik yüzeydeki tabakaya lehimlenmiştir.
Sürekli kalkan. kurşun levha uzatmalıdır
kapı çerçevesinin etrafında, böylece kabloyu üst üste gelebilir
Kapı kapalıyken kapının astarı. ek olarak
Koruyucu bariyer içindeki kapı çerçeveleri gerekebilir
koruyucu korumayı tamamlamak için bir kurşun eşiği.
Kurşun levha astar ve diğer arasındaki tüm eklemler
Bir azalmayı önlemek için malzemeler yapılmalıdır
İstenilen koruma seviyesinde.
Tavanın korunması en kolay şekilde gerçekleştirilir
üst üste binen derzlerle, döşemeyi yere koyarak
tavanın üstünde veya üstünde. kurşun levha ucunun yukarıdaki kata monte edilmesini göstermektedir. Tavan
Astarı önlemek için yeterince uzatılmalıdır.
ışınların arasında bulunan bir boşluktan geçişidir.

Beton, mekanik karşı korunmalıdır
ağır inşaat kağıdı katmanı veya 30 lb.
keçe. Her iki durumda da kurşun levha yı korumak önemlidir
“yeşil” betonun aşındırıcı reaksiyonundan
soğuk uygulanmış bir fırça kaplamasıyla 12 ila 15 mil arasında kaplanması
bitümlü bir bileşikten kalın.
Kurşun Laminatlarla Bariyer Yapımı
kurşun levha içeren lamine paneller, bir dizi sac malzeme ile üretilir.
kontrplak, sunta, alüminyum, çelik ve çeşitli
plastik formlar. Bu laminatlar, genellikle kendiliğinden destek aldıkları ve daha az bağlantı elemanı gerektirdiğinden,kurşun levha uçlarından daha kullanması daha uygundur. Onlar
geçici bariyer yapıları için özellikle uygun
basit bir saplamaya kolayca inşa edilebilirler
iskelet
neredeyse kesinlikle eklemde süreklilik eksikliğine neden oluyor
tavan ve duvarlar arasında. Oda değilse
inşaat sürekli bir kalkan, kurşun levha sağlar
duvarlara uygulanan kurşun levha birkaç santim uzamalıdır

Bir kapıya eklenecek koruma miktarı
içinde bulunduğu duvarın gerektirdiği korumaya eşit
Kurulmuş. Ağır bir kilo artışı nedeniyle
korumalı kurşun kapı, özel dikkat verilmelidir
menteşe ve destekleyici düzenlemeler. kurşun levha kaplı bir kapının yapısını gösterir.
Kapı çerçevesindeki koruma sürekliliğinin korunmasına da özel dikkat gösterilmelidir. Nasıl
bu, duvar koruma kablosunun duvar yüzeyine uygulanmasına veya dahili olarak kullanılmasına bağlı olacaktır.
Inşaat sırasında. Her durumda, gerekli olacak
Kapı açıldığında bir miktar üst üste binme sağlamak
kapalı. Bir kapı tokasını koruma yöntemi,
Mevcut yapıların korunduğu yerlerde,
kurşun levha, koruma normalde yüzeyin üzerinde veya yakınında olacaktır.
Duvarların, ve bu, kapı korumayı kolaylaştıracaktır. Bu
Sık sık yeni yapılarda da geçerli olacak, ancak
kurşun levhanın yerleştirilmesinden bu yana daha az önemli
kapı çerçevesinin etrafında
çerçeve yüklenir.
Her iki yüzü de hatırlamak önemlidir.
kapı çerçevesi ve kapı durdurucu kaplanmalıdır
verimli koruma elde etmek için yol açar.
Sürgülü kapıların kullanıldığı yerlerde, bunlar
kurşun levha veya kurşunla mümkün olduğunca yakın yerleştirme
kapıya en yakın kapıya uygulanan laminat
duvar korumasıdır. Ek olarak, uygun bir örtüşme
izin verilecek ve kapı kurşun levha ile desteklenmeli
altında sızıntıyı önlemek için kanal yapılımalıdır

Kurşun Levha Siparişinizi Şehirler Arası ve Her ilçeye Adrese Teslim Olarak Gönderiyoruz.

Bütün tesisinize anahtar teslim taek onay garantili projelendirmemiz vardır.Kullanılan ürünler ve 30 yıllık tecrübemizle
yurt içi ve yurt dışı şantiyelerimizle üretimden satışımız ve montajımız vardır.

Yurt dışı ve yurt içi şehirler arası teslimat süresiyle ilgili iletişime geçiniz.