Kurşun Kaplama

 

kurşun kaplama
Kurşun Kaplama

Kurşuna çıplak el ve çıplak göz ile temas ederek işlem uygulamayın.Kurşun levhaları eldiven ve gözlük kullanarak montaj sırasında delmeden , delinecek ise kurşun pul kullanarak montaj edin , üst üste bindirin m2 hesaplarken binme paylarını da katarak ne kadar kurşun kullanacağınızı hesaplayın.Teknik bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Kurşun yumuşak ve ağır bir metal olduğu için , kurşun levhaların montajı yapılırken sızdırmazlık TAEK onay garantili
olarak yaptırmanız sizin için büyük bir avantaj olacaktır.Kurşun kimyasal olarak kanserojen bir metal olması sebebiyle
çıplak el ve gözle temas edilmemeli , uzman ve yetkili kişiler tarafından zırhlama uygulaması yapılmalıdır.Kurşuna delme işlemi
yapılmadan özel sistem ile montajı yapılmalıdır.Delme işlemi ile montajı yapılacak kurşun zırhlama işleminde kurşun pul kullanılmalıdır.
En ufak verilecek bir zarar projenizin onay almamasına ve daha yüksek maliyetlere yol açacağından anahtar teslim onay alma garantili olarak
yaptırmanız çalışanlarınız ve sizin için ideal olacaktır.

 • 1 mm levhadan başlayıp 8 mm ye kadar kurşun paneller
 • 10 mm den balayıp 50 mm ye kadar kurşun tuğla duvar ( özel yapımlar hariç )
 • Kurşun Levha Kaplı Laminat Lambriler
 • Kurşun Levha kaplı mdf lam lambriler
 • Kurşun Levha kaplı kontra
 • Kurşun Oda Duvarları ve Tavanlar için Kurşun Paneller
 • Kurşun Kaplama Özel Yer Döşeme Plakaları
 • Kurşun Levha Kaplamalı Alüminyum Profil
 • Kurşun Kapı
 • Kurşun Tuğlalı Radyasyon Önleyici Kapı
 • Özel projeler için beton ve kurşun zırhlı kapı
 • Kurşun Cam
 • Kurşun Camlı Kapılar
 • Kurşun Zırhlı Hermetik Kapılar
 • Kurşun Zırhlı Çelik Kapılar
 • Kurşun Önlük
 • Kurşun Separatörler
 • Radyoloji alanı için özel Kurşun Levhalar Üretimi.
 • Kurşunlu alçıpan çeşitleri
 • B)Nükleer tıp ve nükleer enerji kurumları için
 • Kurşun Levha Duvar Kaplama
 • Kurşun Levha Kaplı Kapılar
 • Kurşun Cam
 • Taşıma Kutuları
 • Bulundurma depoları
 • Atık Odaları için Kurşun Tuğlalı Odalar

Radyasyondan korunma, insanları cilt yanıklarından gelişmiş radyasyon hastalığı vakalarına kadar değişen radyasyon tehlikelerinden korumak için alınan önlemleri ifade eder. Çoğu durumda, aynı şeyi elde etmek için kurşun levha radyasyon koruması kullanılır. Radyasyon kullanımı tıp, bilim, endüstri ve enerji üretimini içeren geniş bir endüstri yelpazesinde yaygınlaşmıştır. Aslında, radyasyon uygulamaları tarım, arkeoloji, kanun uygulama, güvenlik taraması, madencilik, uzay araştırmaları, nükleer enerji ve daha pek çok alanda kullanılmaktadır. Radyasyondan korunma gereklilikleri bu nedenle buna uygun olarak çeşitli ve hayatidir.
Bu radyasyondan korunmada merkezi olan faktörler, maruz kalma süresini, radyasyon kaynağından uzaklığı ve radyasyon kalkanı ürünlerinin kullanımını içerir. Tüm endüstrilerde radyasyondan korunma için temel olan özel olarak tasarlanmış koruyucu ürünlerin ve malzemelerin kullanılmasıdır. Radyasyon korumada farklı malzemeler (metaller) kullanılsa da, en etkili ve en yaygın kullanılan malzeme kurşuntur.
Radyasyon ve ürünler için kurşun koruma uygulamalarının gerçek dünya uygulamalarına örnekler, hastaneler, diş klinikleri, laboratuarlar, nükleer tesisler ve birkaç radyoaktif maddenin taşınmasında kullanılanları içerir. Örnek olarak, aşağıdaki gibi kurşun ürünlerle radyasyondan korunma sağlanır:
Kurşun koruyucu , Kurşun levha , Kurşun kaplı dolaplar , Kurşun kaplar , Kurşun tuğla

Radyasyon korumada kullanılan ürün yelpazesi bölmeler ve duvarlar, kurşunlu kapılar,kurşunlu mobil ekranlar ve yapılar, kurşun tuğlalar, pencereler ve pencere çerçeveleri ve daha fazlasını içerir. Kurşun radyasyon kalkanı için ağırlıklı olarak kullanılan malzemenin bir örneğidir, ancak kadmiyum gibi diğer metaller de benzersiz özellikler ve uygulamalar sunar.

1) ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARIN YAPILDIĞI KAPALI ALANLARIN
KURŞUN KAPLANMASI

Ünitenin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler
1. Radyasyon kaynağının çalışma esnasında oda içindeki yerleşim durumu ve x-ışını
tüpünün yönlendirileceği duvarlar
2. Kumanda ünitesinin konumu (çekim odası kapısı kontrol altında tutulabilecek şekilde
planlanmalı)
3. Çekim odasının ve radyasyon kaynaklarının bekletileceği depo olarak kullanılacak
yerin kapılarının, duvarlarının, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun,
beton, dolu tuğla, delikli tuğla vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
4. Radyasyon kaynağının bulunduğu odanın ve deponun* bitişik alanları ile alt ve üst
katların kullanım amacı ile günlük meşgul edilme süreleri (kapalı alanın alt, üst ve yan
alanların ne amaçla kullanıldığının ve eğer personel bulunacaksa hangi amaçla
bulunacağının bildirilmesi)
* Cihazın bulunduğu yer ile deponun ayrı olduğu durumda
Genel Hususlar
1. Gamagrafi cihazı ve kılavuz kaynak için kullanılacak depo 8/7/2005 tarihli ve 25869
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma
ve Lisanslama Yönetmeliği’nin 31 inci Maddesine uygun olarak yapılmalıdır.
2. Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda
üniteleri ile cihazların bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması
sağlanmalıdır

2)Lisanslı Ünitelerde ve Tesislerde Revize Kurşun Kaplama

Hızlandırıcı tesislerinde;

Siklotron odasının yerinin ve boyutunun değişmesi, cihaz özelliklerinin değiştirilmesi veya üretim kapasitesinin artırılması
Yeni siklotron cihazı odası eklenmesi
Üretim laboratuvarının yerinin ve boyutunun değişmesi veya yeni sentez hücresi, ikinci üretim laboratuvarı eklenmesi
Kalite kontrol, katı radyoaktif atık odası yerinin ve boyutunun değişmesi veya aynı amaçlı yeni oda eklenmesi
Radyoizotop ve radyofarmasötik üretim tesislerinde

Üretim laboratuvarının yerinin ve boyutunun değişmesi veya yeni sentez hücresi, ikinci üretim laboratuvarı eklenmesi
Kalite kontrol, katı radyoaktif atık odası yerinin ve boyutunun değişmesi veya aynı amaçlı yeni oda eklenmesi
PET ve PET/CT ünitelerinde

Var olan PET veya PET/CT cihazının bulunduğu odanın değişmesi
Var olan cihazın aynı odada ortam doz hızı miktarını arttıracak (PET iken PET /CT konması gibi) farklı tip cihaz ile değiştirilmesi
Üniteye yeni görüntüleme cihazının eklenmesi
Sıcak odanın yerinin ve boyutunun değişmesi
Üniteye ikinci sıcak oda eklenmesi
Radyoaktif hasta bekleme + enjeksiyon odasının, hasta tuvaletinin, geç çekim odasının ve atık odasının yerinin ve boyutunun değişmesi veya üniteye aynı amaçlı yeni oda eklenmesi
Yataklı tedavi ünitelerinde

Yataklı tedavi odasının yerinin ve boyutunun değişmesi veya yeni tedavi odası eklenmesi
Var olan I-131 tedavi ünitesine Lu-177, In-111 vb. radyoizotoplarla yapılacak yataklı tedavi için yeni bir oda eklenmesi
Sıcak odanın yerinin ve boyutunun değişmesi
Üniteye ikinci sıcak oda eklenmesi
Katı radyoaktif atık odasının yerinin ve boyutunun değişmesi veya aynı amaçlı yeni oda eklenmesi

3)RADYOİZOTOP ÜRETİM VEYA RADYOFARMASÖTİK HAZIRLAMA TESİSLERİ KURŞUN KAPLAMA

Tesisin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler
1. Alanlar;
– Üretim laboratuvarı ve hücrelerin konumu
– Kalite kontrol laboratuvarı, çekerocak, tezgâh ve radyoaktif lavabonun konumu
– Tesisin tüm alanlarındaki radyasyon ölçümlerinin ve baca çıkışlarında havadaki birim hacimdeki
radyasyon miktarının izlenip kontrol edileceği oda
– Paketleme odası
– Acil müdahale malzeme deposu
– Radyoaktif atık odası
– Dekontaminasyon duş sistemi
– Radyasyon ölçümlerinin izlenebileceği ve kaydedileceği kontrol ünitesi
– Atık jeneratör geri dönüşüm laboratuvarı ve hücreleri
– Diğer alanlar
2. Hücreler ve çekerocakların havalandırma sistemleri ile kullanılacak filtre sistemi
3. Radyoaktif lavaboların atık tanklarına ve tankların kanalizasyona olan bağlantısı
4. Duvarların, kapıların, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu tuğla, delikli tuğla
vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
5. Tesisteki alanların kullanım amacı ve meşgul edilme süreleri
Tesiste Bulunması Gereken Ekipman ve Özellikleri
1. Hücreler:
– Bağlama, bölüştürme, dağıtım ve atık jeneratör geri dönüşüm işlemi yapmak üzere kapalı kurşun
hücreler bulunmalı,
– Hücreler, hücre kapıları ve pencereler kurşun veya kurşuna eşdeğer cam yapılmalı,
– Hücrelerin kurulacağı zemin, hücrelerin ağırlığını taşıyacak nitelikte yapılmalı,
– Hücrelerin hacmi ıraksak maşalarla/robotla rahat çalışılabilecek büyüklükte olmalı ve doz
kalibratörü hücrelerin altında ise hücrelerle aynı özelliklerde zırhlanmış olmalıdır.
2. Çekerocak: Kalite kontrol laboratuvarı içinde, personelin çalışmasını engellemeyecek biçimde 5 cm
kalınlığında kurşun bloklar kullanılarak, en az 80 cm x 50 cm boyutlarında, yaklaşık 30 cm
yüksekliğinde ve dört bir tarafı kapalı olacak şekilde sıcak hücre yapılmalıdır. Bu hücrenin ön bölümüne,
üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve kullanılan radyoizotopun enerjisine uygun kalınlıkta
kurşuna eşdeğer cam takılı olan 5 cm kurşun kalınlıkta göğüs koruyucu zırh konulmalı ve tezgahın yapısı
bu ağırlığı taşıyacak şekilde yapılmalıdır.
3. Çekerocak havalandırma çıkışı: Genel havalandırma sisteminden tamamen ayrı ve çıkan havanın geri
dönüşünü engelleyecek ve çevreyi olumsuz etkilemeyecek şekilde binanın uzağından salınacak biçimde
yapılmalıdır.
4. Çalışma ve zemin yüzeyleri: Kolay temizlenebilen, emici olmayan malzemelerle kaplanmalıdır.
5. Radyoaktif lavabo: Lavabo bağlantısı dirseksiz olmalıdır.
Genel Hususlar
1. Üretim laboratuvarı, atık odası üzerinde ve bitişik alanlarda ofis, mutfak vb. alanlar bulunmamalıdır.
2. Tesis mesken alanlara bitişik olmayacak şekilde yapılmalı ve müstakil bir bina içerisinde bulunmalıdır.
3. Yerleşim planı yapılırken odalar bulunduracakları radyoaktivite miktarları göz önüne alınarak tesis
girişinden itibaren en düşük aktiviteden en yüksek aktiviteye doğru sıralanmalıdır.
4. Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda üniteleri ile cihazların
bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması sağlanmalıdır.

4) RADYOİZOTOP ÜRETİM VEYA RADYOFARMASÖTİK HAZIRLAMA TESİSLERİNİN
KURŞUN KAPLANMASINA İLİŞKİN MİMARİ PROJEDE
BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR
Tesisin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler
1. Alanlar;
– Üretim laboratuvarı ve hücrelerin konumu
– Kalite kontrol laboratuvarı, çekerocak, tezgâh ve radyoaktif lavabonun konumu
– Tesisin tüm alanlarındaki radyasyon ölçümlerinin ve baca çıkışlarında havadaki birim hacimdeki
radyasyon miktarının izlenip kontrol edileceği oda
– Paketleme odası
– Acil müdahale malzeme deposu
– Radyoaktif atık odası
– Dekontaminasyon duş sistemi
– Radyasyon ölçümlerinin izlenebileceği ve kaydedileceği kontrol ünitesi
– Atık jeneratör geri dönüşüm laboratuvarı ve hücreleri
– Diğer alanlar
2. Hücreler ve çekerocakların havalandırma sistemleri ile kullanılacak filtre sistemi
3. Radyoaktif lavaboların atık tanklarına ve tankların kanalizasyona olan bağlantısı
4. Duvarların, kapıların, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu tuğla, delikli tuğla
vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
5. Tesisteki alanların kullanım amacı ve meşgul edilme süreleri
Tesiste Bulunması Gereken Ekipman ve Özellikleri
1. Hücreler:
– Bağlama, bölüştürme, dağıtım ve atık jeneratör geri dönüşüm işlemi yapmak üzere kapalı kurşun
hücreler bulunmalı,
– Hücreler, hücre kapıları ve pencereler kurşun veya kurşuna eşdeğer cam yapılmalı,
– Hücrelerin kurulacağı zemin, hücrelerin ağırlığını taşıyacak nitelikte yapılmalı,
– Hücrelerin hacmi ıraksak maşalarla/robotla rahat çalışılabilecek büyüklükte olmalı ve doz
kalibratörü hücrelerin altında ise hücrelerle aynı özelliklerde zırhlanmış olmalıdır.
2. Çekerocak: Kalite kontrol laboratuvarı içinde, personelin çalışmasını engellemeyecek biçimde 5 cm
kalınlığında kurşun bloklar kullanılarak, en az 80 cm x 50 cm boyutlarında, yaklaşık 30 cm
yüksekliğinde ve dört bir tarafı kapalı olacak şekilde sıcak hücre yapılmalıdır. Bu hücrenin ön bölümüne,
üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve kullanılan radyoizotopun enerjisine uygun kalınlıkta
kurşuna eşdeğer cam takılı olan 5 cm kurşun kalınlıkta göğüs koruyucu zırh konulmalı ve tezgahın yapısı
bu ağırlığı taşıyacak şekilde yapılmalıdır.
3. Çekerocak havalandırma çıkışı: Genel havalandırma sisteminden tamamen ayrı ve çıkan havanın geri
dönüşünü engelleyecek ve çevreyi olumsuz etkilemeyecek şekilde binanın uzağından salınacak biçimde
yapılmalıdır.
4. Çalışma ve zemin yüzeyleri: Kolay temizlenebilen, emici olmayan malzemelerle kaplanmalıdır.
5. Radyoaktif lavabo: Lavabo bağlantısı dirseksiz olmalıdır.
Genel Hususlar
1. Üretim laboratuvarı, atık odası üzerinde ve bitişik alanlarda ofis, mutfak vb. alanlar bulunmamalıdır.
2. Tesis mesken alanlara bitişik olmayacak şekilde yapılmalı ve müstakil bir bina içerisinde bulunmalıdır.
3. Yerleşim planı yapılırken odalar bulunduracakları radyoaktivite miktarları göz önüne alınarak tesis
girişinden itibaren en düşük aktiviteden en yüksek aktiviteye doğru sıralanmalıdır.
4. Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda üniteleri ile cihazların
bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması sağlanmalıdır.

5) RADYOAKTİF MADDE İLE YATAKLI TEDAVİ YAPILAN ÜNİTELERİN
KURŞUN KAPLANMASI

Ünitenin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler

1. Alanlar;
– Sıcak oda* / radyofarmasi laboratuvarı ile oda içinde bulunan çekerocak, tezgâh ve
radyoaktif lavabonun konumu
– Tedavi odası / odaları ile oda içinde bulunan hasta yatağının konumu*
– Katı radyoaktif atık bekletme odası**
– Personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi*
– Görevli personel odası
– Radyoaktif hastaların çarşaf ve nevresimleri ile temizlikte kullanılacak malzemelerin
bekletileceği yer**
– Radyoaktif hastaların kullandığı mutfak malzemelerinin (tabak, çatal, kaşık vb.)
yıkanacağı ve servis yapılacağı mutfak***
– Tedavi odasındaki tuvalet (alafranga), lavabo ve banyonun drenajının kanalizasyona
bağlantısı
– Hastane kanalizasyon sistemi çıkışında I-131 konsantrasyon değeri 10 Bq/ml’yi
geçen üniteler için sıvı radyoaktif atık bekletme tank sistemi, tank sisteminin
özellikleri ve kanalizasyona bağlantısı
* Proje zırhlama hesabı sırasında yatağın konumunun uygun görülmemesi halinde değiştirilmesi ve
yeni konumun sabitlenmesi istenebilir.
** Sıcak oda, personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi ve katı radyoaktif atık bekletme odası
nükleer tıp ünitesi ile aynı katta ve fiziki koşullarının uygun olması durumunda SPECT, SPECT/CT,
PET, PET/CT ünitesi ile ortak kullanılabilir. Bu durumda söz konusu alanlara ait proje
gönderilmelidir.
***Tek kullanımlık malzeme kullanılması önerilir. Aksi halde radyasyondan korunmanın nasıl
sağlanacağı hakkında bilgi verilmesi gerekir.
2. Genel havalandırma sistemi ve çekerocak havalandırma çıkışı
3. Kapıların, duvarların, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu
tuğla, delikli tuğla vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
4. Üniteye bitişik alanların kullanım amacı ile günlük meşgul edilme süreleri (ünitenin alt,
üst ve yan alanların ne amaçla kullanıldığının ve eğer personel bulunacaksa hangi amaçla
bulunacağının bildirilmesi)
Ünitede Bulunması Gereken Ekipman ve Özellikleri
1. Çekerocak: Sıcak oda içinde, personelin çalışmasını engellemeyecek biçimde 5 cm
kalınlığında kurşun bloklar kullanılarak, en az 80 cm x 50 cm boyutlarında, yaklaşık 30
cm yüksekliğinde ve dört bir tarafı kapalı olacak şekilde sıcak hücre yapılmalıdır. Bu
hücrenin ön bölümüne, üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve 1 cm kalınlığında
kurşuna eşdeğer cam takılı olan 5 cm kurşun kalınlığı göğüs koruyucu zırh konulmalı ve
proje üzerinde gösterilmeli, tezgâhın yapısı bu ağırlığı taşıyacak yapıda olmalıdır.
2. Çekerocak havalandırma çıkışı: Genel havalandırma sisteminden tamamen ayrı, çıkan
havanın geri dönüşünü engelleyecek, çevreyi olumsuz etkilemeyecek ve binanın
uzağından salınacak biçimde yapılmalıdır.
3. Çalışma ve zemin yüzeyleri: Kolay temizlenebilen, emici olmayan ve pürüzsüz
malzemelerle kaplanmalıdır.
4. Radyoaktif lavabo: Lavabo bağlantısı dirseksiz olmalıdır.
5. Paravan: İyot tedavi odaları içine en az 60 cm eninde ve 160 cm yüksekliğinde 1 cm
kalınlığında hareketli kurşun paravan konulmalıdır.
6. Havalandırma: Merkezi havalandırma sisteminden ayrı bir havalandırma sistemi veya
pencereler ile sağlanmalıdır. Pencere bulunması durumunda; zemin ve bodrum katlardaki
tedavi odalarının pencereleri oda tabanından 2 m yüksekte vasistas tipli yapılmalıdır.
7. Tank sistemi (gerekmesi durumunda):
a) Kuruluş tarafından; I-131 yataklı tedavi gören hastaların idrar ve dışkılarını ihtiva eden
sıvı radyoaktif atıkların hastane çıkışına tek bir noktadan bağlandığı ve bu noktadaki
debi değerinin 10 Bq/ml’lik kanalizasyona verme limit değerini geçemeyeceğini
gösteren onaylı projesi gönderilmeli veya kanalizasyona verme limit değerinin 10
Bq/ml’yi geçmesi halinde 1 hasta odası (bir yataklı) için tank kapasitesi en az 2 adet 6
m3
(2 hasta odası için 2 adet 12 m3
veya 3 adet 8 m3
) olan sıvı radyoaktif atık bekletme
tank sistemi yapılmalıdır.
b) Sıvı radyoaktif atık bekletme tank sistemi; paslanmaya, yanmaya, su ve hava basıncına
dayanıklı, kolay temizlenebilen malzemeden (çelik veya fiberglass) yapılmalı,
tankların yerleştirileceği alan sızıntısı olmayan havuz biçiminde ve tankların araları
gezilebilir şekilde tasarlanmalıdır.
c) Tankların her birinde dolum seviye göstergesi, karıştırıcı sistemi, birinden diğerine ve
en son tanktan kanalizasyona aktarma bağlantısı, hava basıncı tahliye borusu ve
numune alma özellikleri olmalı, tankların karıştırılması, dolum seviyesinin
belirlenmesi, birinden diğerine ve son tankta kanalizasyona aktarılması işlevlerinin
kumanda panosundan gösterilmesi sağlanmalıdır.
ç) Kurulacak olan tedavi ünitesine ait sıvı radyoaktif atık giderlerinin en kısa yoldan sıvı
radyoaktif atık bekletme tank sistemine bağlanması sağlanmalı, tank sistemi tercihen
tedavi odasının altında olacak şekilde yapılmalı, bunun sağlanamaması durumunda
tanka olan bağlantı meşgul edilmeyen alanlardan geçecek şekilde yapılmalıdır. Ancak
tank giderlerinin meşgul edilen alanlardan geçmesi durumunda giderler yatay
olmayacak şekilde, mümkünse dikey veya belli bir eğim verilerek yapılmalıdır.
Genel Hususlar
1. Tedavi ünitesinin daimi mesken olarak kullanılmayan alanlarda kurulması tercih
edilmelidir.
2. Kurulacakları binada zemin/bodrum katında hasta ve personel trafiğinin en az olduğu
yerde, diğer bölümlerden bağımsız olacak şekilde yapılmalı, görevli olmayan kişilerin
girişi engellenecek şekilde planlanmalı ve ünitenin ana giriş-çıkış kapısı tek olmalıdır.
3. Yerleşim planı yapılırken odalar bulunduracakları radyoaktivite miktarları göz önüne
alınarak ünite girişinden itibaren en düşük aktiviteden en yüksek aktiviteye doğru
sıralanmalıdır.
4. Çivi ve boru delikleri ile elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının zırhlama
bütünlüğünü bozmaması sağlanmalıdır.
5. Zırhlamalar tabandan tavana kadar yapılmalıdır.

NÜKLEER TIP UYGULAMALARININ YAPILDIĞI ÜNİTELERİN
(TEŞHİS VE AYAKTA TEDAVİ) KURŞUN KAPLANMASI

Ünitenin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler
1. Alanlar;
1.1. SPECT, SPECT/CT Ünitesi ise;
– Sıcak oda / radyofarmasi laboratuvarı ile oda içinde bulunan çekerocak, tezgah ve radyoaktif
lavabonun konumu
– Enjeksiyon odası ile oda içinde bulunan enjeksiyon koltuğunun* ve radyoaktif lavabonun
konumu
– Enjeksiyon yapılmış (radyoaktif) hasta bekleme odası (odanın alanı bir hasta başına 2m2
’lik
alan düşecek şekilde hasta sayısına göre planlanmalıdır)
– Görüntüleme odası / odaları, görüntüleme cihazının konumu (kumanda ünitesi; cihaz
SPECT/CT ise görüntüleme odası dışında bulunmalı, SPECT ise oda içinde bulunması
halinde sabitlenmiş kurşun paravanın konumu belirtilmelidir)
– Efor odası (SPECT odası içerisinde olması durumunda 0.2 cm kurşun kalınlığındaki
sabitleştirilmiş paravan ile bölünerek kullanılmalıdır)
– Katı radyoaktif atık bekletme odası ( odanın PET, PET/CT, yataklı tedavi üniteleri ile ortak
kullanılması durumunda oda boyutu yeterli olacak şekilde planlanmalıdır)
– Radyoaktif hasta tuvaleti (alafranga)
– Personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi
– Radyoaktif olmayan hasta bekleme odası
– Personel odaları (muayene odası, sekreter odası, dinlenme odaları vb.)
– Uptake odası**
– Ayakta tedavi odası (I-131, Sm-153, Y-90, Sr-89, Lu-177 tedavileri vb.)**
* Proje zırhlama hesabı sırasında enjeksiyon koltuğunun konumunun uygun görülmemesi halinde
değiştirilmesi ve yeni konumda sabitlenmesi istenebilir
** Ünitede mevcut olması durumunda projede belirtilmelidir.
1.2. PET, PET/CT Ünitesi ise;
– Sıcak oda* / radyofarmasi laboratuvarı ile oda içinde bulunan çekerocak tezgâh ve radyoaktif
lavabonun konumu
– Enjeksiyon ve radyoaktif hasta bekletme odası (en az iki adet olmalı) ile oda içinde bulunan
radyoaktif lavabonun konumu
– Görüntüleme odası / odaları ile oda içinde bulunan görüntüleme cihazının konumu (kumanda
ünitesi görüntüleme odası dışında bulunmalıdır)
– Radyoaktif hasta tuvaleti (alafranga)
– Personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi*
– Radyoaktif olmayan hasta bekleme odası (SPECT, SPECT/CT ünitesi ile ortak kullanılabilir)
– Personel odaları (muayene odası, sekreter odası, dinlenme odaları vb.)
– PEM, PET-MR vb. cihazının olması halinde, ünite içinde ayrı bir odada olacak şekilde
planlanmalı ve projede belirtilmelidir.
2. Genel havalandırma sistemi ve çekerocak havalandırma çıkışı
3. Kapıların, duvarların, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu tuğla,
delikli tuğla vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
4. Üniteye bitişik alanlar ile alt ve üst katların kullanım amacı ile günlük meşgul edilme süreleri
*Sıcak oda, personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi ve varsa katı radyoaktif atık bekletme odası
nükleer tıp ünitesi ile aynı katta ve fiziki koşullarının uygun olması durumunda SPECT, SPECT/CT
ünitesi ile ortak kullanılabilir. Bu durumda söz konusu alanlara ait proje gönderilmelidir.
Ünitede Bulunması Gereken Ekipman ve Özellikleri
1. Çekerocak: Sıcak oda içinde, personelin çalışmasını engellemeyecek biçimde 5 cm
kalınlığında kurşun bloklar kullanılarak, en az 80 cm x 50 cm boyutlarında, yaklaşık 30 cm
yüksekliğinde ve dört bir tarafı kapalı olacak şekilde sıcak hücre yapılmalıdır. Bu hücrenin
ön bölümüne, üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve kurşuna eşdeğer cam* takılı
olan 5 cm kurşun kalınlığı göğüs koruyucu zırh konulmalı ve tezgahın yapısı bu ağırlığı
taşıyacak şekilde olmalıdır.
* SPECT, SPECT/CT için; 0.3 cm, PET, PET/CT için; 1.5 cm kalınlığında olmalıdır.
2. Çekerocak havalandırma çıkışı: Genel havalandırma sisteminden tamamen ayrı, çıkan
havanın geri dönüşünü engelleyecek ve çevreyi olumsuz etkilemeyecek şekilde binanın
uzağından salınacak biçimde yapılmalıdır.
3. Çalışma ve zemin yüzeyleri: Kolay temizlenebilen, emici olmayan ve pürüzsüz
malzemelerle kaplanmalıdır.
4. Radyoaktif lavabo: Lavabo bağlantısı dirseksiz olmalıdır.
5. Paravan: SPECT odasında bulunan kumanda ünitesinin, hasta masasından itibaren
uzaklığının 2.5 m’den az olması durumunda gama kamera cihazı ile kumanda ünitesi arasına
en az 1.5 m yüksekliğinde, 1.0 m eninde ve 0.2 cm kalınlığında kurşun plaka ile kaplanmış
hareketli paravan konulmalıdır.
Genel Hususlar
1. Nükleer tıp ünitesinin daimi mesken olarak kullanılmayan alanlarda kurulması tercih
edilmelidir.
2. Kurulacakları binada zemin veya bodrum katında hasta ve personel yoğunluğunun az olduğu
yerde, diğer bölümlerden bağımsız olacak şekilde yapılmalı, bölüm dışı hastaların ve
personelin giriş-çıkışları engellenecek, mümkün olmadığı durumlarda sınırlandırılacak
ayrıca nükleer tıp hastalarının giriş çıkışları kontrol altında tutulabilecek şekilde planlanmalı,
ünitenin ana giriş-çıkış kapısı tek olmalıdır.
3. Yerleşim planı yapılırken odalar, bulunduracakları radyoaktivite miktarları göz önüne
alınarak ünite girişinden itibaren en düşük aktiviteden en yüksek aktiviteye doğru
sıralanmalıdır.
4. Ünitede bulunan radyoaktif alanların (sıcak oda, enjeksiyon odası, radyoaktif hasta bekleme
odası, görüntüleme odası, katı radyoaktif atık bekletme odası, efor odası, radyoaktif hasta
tuvaleti) kapıları koridora açılacak şekilde planlanmalı başka odalara açılmaması
sağlanmalıdır. Ancak, katı radyoaktif atık odasının sıcak odaya, efor odasının görüntüleme
odasına, radyoaktif hasta tuvaletinin radyoaktif hasta bekleme odasına açılmasında sakınca
bulunmamaktadır.
5. Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda üniteleri ile
cihazların bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması sağlanmalıdır.
6. Zırhlamalar tabandan tavana kadar yapılmalıdır

TIBBİ RADYOLOJİ UYGULAMALARININ YAPILDIĞI ODALARIN
KURŞUN KAPLANMASI

Ünitenin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler
1. Cihazın ve varsa akciğer statifinin konumu
2. Kumanda ünitesinin ve varsa hasta soyunma kabininin konumu
3. Bitişik alanın film banyo odası olması durumunda film kaset alış-veriş penceresinin
konumu
4. Kapıların, duvarların, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu
tuğla, delikli tuğla vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
5. Cihazın bulunduğu odanın bitişik alanları ile alt ve üst katların kullanım amacı.
Genel Hususlar
1. Radyoloji cihazı odası binanın zemin/bodrum katında, diğer bölümlerden bağımsız
olacak şekilde, hasta ve personel yoğunluğunun en az olduğu yerde bulunmalıdır.
2. Alt, üst ve bitişik alanları daimi mesken olarak kullanılmayan alanlar tercih edilmelidir.
3. Oda, çalışanların ve hastaların rahat hareket etmesini sağlayacak büyüklükte yapılmalı,
odanın tercihen tek giriş kapısı olmalı ve oda içinden başka odalara geçiş
bulunmamalıdır.
4. Oda içinde birden fazla cihaz bulunmamalı, kumanda ünitesi aynı olan cihazların
bulunması durumunda cihazlar kurşun paravanla veya beton duvarla birbirlerinden
ayrılmış olmalıdır.
5. Akciğer statifi tercihen meşguliyeti az olan duvara yerleştirilmelidir (duvar arkası
boşluk, depo, bahçe vb.).
6. Kumanda ünitesi tercihen oda dışında bulunmalı, oda duvarına hastayı görebilecek
şekilde kurşun eşdeğerli camı bulunan bir pencere açılmalıdır. Kumanda ünitesinin oda
içinde olması durumunda, kumanda ünitesi hasta masasından en az 2 m uzaklığa
yerleştirilmeli ve önüne üzerinde kurşun eşdeğerli cam penceresi olan, “L” şeklinde, en
az 200 cm yüksekliğinde ve uzun kenarı 100 cm kısa kenarı 50 cm eninde bir kurşun
paravan konulmalıdır.
7. Film banyo odasının bitişik alanda bulunması durumunda, duvar üzerine kaset alışverişini sağlamak için uygun ebatlarda kaset alış-veriş penceresi açılmalı, pencere
kapakları her iki yönden 2 mm kalınlığında kurşun plaka ile kaplanmalı ve pencere
kapakları aynı anda tek bir tarafa açılacak şekilde tasarlanmalıdır.
8. Havalandırma; pencereler veya merkezi havalandırma sistemi ile sağlanmalıdır.
Pencere bulunması durumunda; pencereler oda tabanından 2 m yüksekte vasistas tipli
yapılmalıdır.
9. Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda
üniteleri ile cihazların bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması
sağlanmalıdır.

 

İhtiyacın ne kadar talep veya uzmanlaşmasından bağımsız olarak, radyasyon koruma için herhangi bir gereksinimi yerine getirebilecek uzmanlığa ve yeteneklere sahiptir. kurşun tuğla ve nükleer koruma dahil. Bir yüzyıldan fazla süredir tıp, araştırma, nükleer, havacılık, petrol ve gaz, madencilik ve savunma gibi birçok sektörde hizmet vermekteyiz.

Yüksek frekans aralığında elektromanyetik radyasyondan korumak için radyasyon koruması gerektiren birçok uygulama var, ayrıca x-ışını radyasyonu veya gama ışını radyasyonu olarak da bilinen radyasyon.

Bu uygulamalar arasında:

Tıbbi ve dental alanda röntgen koruması
Kişisel korunma için kurşun koruma
Elektrik üretim endüstrisinde nükleer koruma
Endüstri ve üniversitedeki araştırmalar için nükleer koruma
Ordu için radyasyon koruma
İşçileri güvenlik röntgen makinelerinde korumak için röntgen koruyucu

Kurşun levhalar tarafından üretilen etkili radyasyon koruma, radyasyonun yoğunluğuna ve kurşun levhanın kalınlığına bağlıdır. Uygulamaya bağlı olarak, birkaç on ila birkaç inç kurşun gerekebilir. 125kV x-ışını radyasyonu için 900kv3 inç kurşun koruma için yaklaşık bir inç kurşun levhanın yaklaşık 1 / 10’u gerekli olacaktır.

Kurşun tuğlalar – Daha yüksek radyasyon koruma gereksinimleri için kurşun tuğlalar tercih edilen çözümdür. Tipik olarak, bir radyasyon kalkanı olarak veya yüksek enerjili X-ışını koruması için kullanıldığında, birbirine geçmeli kurşun tuğlalar kullanılır. Birbirine geçen kurşun tuğlaların dil ve oluk tasarımı, maksimum radyasyon kalkanı bütünlüğü sağlar.

En yaygın kurşun tuğla boyutu 2 “kalın, 4” yüksek ve 8 “uzunluğundadır. Kurşun tuğlalar ayrıca 12 ”uzunluğunda ve 1” ila 3 ”kalınlığında olabilir. Kurşun tuğlalar belirtilen herhangi bir konfigürasyonda işlenebilir.

Kurşunlu cam – X-ışını odaları ve nükleer yakıt yeniden işleme tesisleri gibi alanlara korumalı görüntüleme pencereleri sağlamak için kullanılır; burada hem radyasyon kalkanı hem de söz konusu tanılama veya üretim faaliyetleri için net bir görüntü gereklidir. Birkaç milimetre kurşun koruma eşdeğeri oluşturmak için üretim sırasında kurşun cama kurşun oksit ilave edilir

CAT (bilgisayar aksiyal tomografi) tarama makineleri, öncelikle tıbbi alanda, genellikle hastanın vücudunun bir parçası olan bir nesnenin iç kısmının üç boyutlu görüntülerini üretmek için kullanılır. CAT tarama cihazı, temel olarak, vücuttaki çeşitli yapıları ayırmak için kontrollü bir X-ışını ışınını kullanan, çok sayıda pozlama ve bilgisayar yazılımı aracılığıyla vücuttaki yapının 3 boyutlu görüntülerine entegre etmek için kontrollü bir X ışını kullanan çok yönlü bir X-ray makinesidir.

Tıbbi testlerin asıl kullanımına ek olarak, CAT taramaları tahribatsız malzeme testi gibi diğer alanlarda da – gizli kusurları aramak ve benzeri – ve örneğin lahitlerin içini incelemek için arkeolojide kullanılır.

CAT tarama aletinin birçok kritik bileşeni arasında, kurşun koruma alt montajı bulunur. Kurşun levha ve çeşitli kalınlıklarda kurşun folyo ile bir araya getirilmiş bir alüminyum mahfazadan oluşan, son derece sofistike bir parçadır . Alt montaj, X ışını jeneratörünü içerir ve X ışını teknisyenlerine ve hastalara koruma sağlar ve ayrıca cihazın doğru çalışması için kritik olan X ışını ışını üzerindeki kontrole yardımcı olur.

Bu makalede, bu önemli alt montajı yapmak için gereken becerilerdeki işlem adımları açıklanmaktadır. Nuclead, ABD’de bu montaj için gerekli tüm adımları yerine getirme kapasitesine sahip birkaç şirket arasında yer almaktadır.

teknisyenler ve hastalar için radyasyondan korunma sağlamak ve X-ışını ışınını odaklamaya yardımcı olmak için kurşun tabaka ile kaplı olmalıdır.

Gereken kurşun kalınlığı, X-ışını bobininin ürettiği pik voltajlara bağlıdır. Örneğin, 200kv pik voltaj ile üretilen X ışınları, minimum 4 mm kalınlık gerektirir.

Nükleer fıçılar, radyoaktif maddeleri depolamak ve / veya nakletmek için kullanılan yoğun kurşun korumalı kaplardır.
Harcanan nükleer yakıt veya diğer yüksek seviye radyoaktif atıklar gibi. Fıçılar genellikle kurşun, beton ve çelikten yapılır. Fıçılar, yasal gereklilikleri karşılamalı ve bir depoda uzun süreli olarak imha edilme amacı taşımamalıdır.

Harcanan nükleer yakıt sevkiyatı fıçıları, nükleer santrallerde kullanılan kullanılmış nükleer yakıtı ve araştırma reaktörlerini imha sahalarına taşımak için kullanılıyor. Her nakliye konteyneri normal taşıma koşullarında ve varsayımsal kaza koşullarında bütünlüğünü koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Fıçılar, çarpma, yangın, suya batma ve delinmeye dayanacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Sertifikalı olması için, bir fıçı tasarımı belirtilen kaza ve yangın kaza koşullarındaki performansını ölçen dört test sırasına dayanmalıdır.

Kurşun depolama ve kurşun kaplar, nükleer korunma ve radyasyon korumanın kritik bir yönüdür. Kuru fıçı depolaması, kullanılmış yakıt havuzunda en az bir yıl, genellikle 3 ila 5 yıl boyunca soğutulmuş olan kullanılmış nükleer yakıt gibi yüksek seviyede radyoaktif atıkları saklama yöntemidir. Yakıt, büyük bir kabın içindeki inert gazla çevrilidir. Bu fıçılar tipik olarak kaynaklanmış veya cıvatalı kapalı çelik kapalı kurşun silindirlerdir, silindir harcanan yakıtın sızdırmaz şekilde sızdırmazlığını sağlar ve ayrıca işçilere ve halkın üyelerine radyasyon kalkanı sağlar.

Nükleer kurşunlu Fıçıların imalatı

Açıkçası, potansiyel olarak ölümcül atık içeren bu kadar önemli bir depolama saklayıcı için yüksek bir üretim standardı gereklidir.

Kurşun, nükleer endüstride yüksek bir atom ağırlığına sahip olduğu ve radyasyonu çok etkili şekilde engellediği için radyasyon kalkanı olarak kullanılır. Bununla birlikte, kurşun levha aynı zamanda oldukça dövülebilir olduğu için, tek başına kurşun, nükleer fıçılar için kendi başına kullanılacak kadar mekanik olarak sağlam değildir. Bu nedenle nükleer fıçılar çelik ve beton kabukların içindeki kurşun kaplardan oluşur.

Nükleer fıçıların imalatında birkaç önemli imalat adımı bulunmaktadır.

Sadece nükleer fıçının kapağı ayrı bir parçadır, bir vida dişi kurşun fıçının kapağının içine ve bir radyasyon sızdırmazlığını sağlayacak şekilde kabın içine işlenir.

Yumuşak dokusundan dolayı kurşun, özel işleme için mükemmel bir malzemedir. Kurşun, aynı zamanda, takım tezgahlarının kesilmesi için bir kayganlaştırıcı görevi gördüğü için, dökümlerin işlenmesinin daha yüksek hızlarda yapılmasını sağlar; Sonuç, iyileştirilmiş işlenmiş yüzey kalitesidir.

Alaşımlarda kurşun, yüksek konsantrasyonlarda bulunmadıkça, mukavemet üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir, ancak sünekliği azaltır.

Genellikle kurşun CNC makineleri kullanılarak işlenir. CNC, elektronik çizimlerden elde edilen bilgisayar tarafından üretilen talimatları okuyan bilgisayar sayısal kontrolörü anlamına gelir. Bu, karmaşık 3 boyutlu şekillerin doğru ve tekrarlanabilir bir hassasiyetle oluşturulmasını sağlar. Böylece, hem endüstriyel hem de tıbbi uygulamalar için özel parçaların tek parçadan uzun üretim sürelerine kadar her çeşit kurşun ürünü üretmesini sağlar.

Çok az üretici başarılı bir şekilde kaynak yapmak için gereken becerilere sahiptir. Kurşun çok yumuşak bir metaldir ve çelik gibi daha güçlü bir metal tarafından desteklenmediği sürece kendi ağırlığı altında kolayca deforme olabilir.

Kurşun daima bir gaz alevi, oksi-asetilen alevi veya başka bir oksi-yakıt gazı alevi ile kaynaklanır. Kurşun kaynağı işlemi bazen, gerçek bir yanma söz konusu olmasa da, “kurşun yanması” olarak adlandırılır.

Nükleer atıkların depolanması ve taşınması için nükleer fıçıların imalatı, çeşitli üretim yeteneklerini içerir. Açıkçası, sanayi işçilerinin ve potansiyel olarak halkın güvenliği söz konusudur, bu nedenle radyasyon fıçılarının hatasız olması şarttır.

Dünya Çapında Çok az sayıda imalat şirketi bu tür bir bileşeni üretmek için gereken tüm özelliklere sahiptir.

Depo envanterimizdeki Radyasyon koruma ürünleri.
Birçok durum radyasyondan korunma gerektirir; Dişçi ofisleri, röntgen odaları ve diğer tıbbi tesisler dahil olmak üzere nükleer araştırma tesisleri bulunmaktadır.

kurşunlu cam fiyatları,radyasyon geçirmeyen cam fiyatları,kurşunlu cam izmir,hastanelerde kurşun kaplama,kurşun cam istanbul,kurşun kapı teknik şartnamesi,radyasyon koruyucu cam,radyasyon geçirmeyen cam fiyatları,radyasyon koruyucu cam,kurşunlu cam fiyatları,kurşunlu kapı nasıl yapılır,röntgen odası kapısı,röntgen odası kurşun kaplama fiyatı,röntgen odası kurşun kaplama firmaları,röntgen odası kurşun cam,röntgen odası kaç metrekare olmalı,ameliyathane kurşun kaplama detayı,röntgen odası kapısı,röntgen odası plan,röntgen odası kurşun kaplama firmaları,röntgen odası kurşun cam,ercp odası standartları,3153 radyoloji kanunu ve radyasyon güvenliği yönetmeliği,ultrason odası standartları,periapikal röntgen radyasyon,röntgen odası havalandırma,röntgen odası kapısı,röntgen odası plan,ercp odası standartları,röntgen odası kurşun kaplama firmaları,3153 radyoloji kanunu ve radyasyon güvenliği yönetmeliği,röntgen odası kurşun cam,kurşun zırhlama hesabı,röntgen odası kapısı,röntgen odası plan,röntgen odası kurşun kaplama firmaları,ercp odası standartları,röntgen odası kurşun cam,periapikal röntgen radyasyon,3153 radyoloji kanunu ve radyasyon güvenliği yönetmeliği,radyasyon güvenliği komitesi,radyasyon güvenliği tüzüğü,radyasyon güvenliği el kitabı,radyasyon güvenliği ppt,radyasyon güvenliği sorumlusu görev tanımı,radyasyon güvenliği eğitimi,dozimetre normal değerleri,radyasyon güvenliği denetimleri ve yaptırımları yönetmeliği,radyasyon güvenliği komitesi,radyasyon güvenliği tüzüğü,radyasyon güvenliği el kitabı,radyasyon güvenliği ppt,radyasyon güvenliği sorumlusu görev tanımı,radyasyon güvenliği denetimleri ve yaptırımları yönetmeliği,röntgen odası kurşun kaplama fiyatı,röntgen odası kurşun kaplama firmaları,röntgen odası kapısı,röntgen odası kurşun cam,röntgen odası plan,tibbi radyoloji laboratuvarlarinin tasariminda dikkat edilecek hususlar ve zirhlama koşullari,kurşun levha radyasyon,kurşun levha gebze,röntgen odası kurşun kaplama fiyatı,röntgen odası kurşun kaplama firmaları,röntgen odası kapısı,röntgen odası kurşun cam,röntgen odası plan,tibbi radyoloji laboratuvarlarinin tasariminda dikkat edilecek hususlar ve zirhlama koşullari,kurşun levha radyasyon,röntgen odası kurşun kaplama fiyatı,röntgen odası kurşun kaplama firmaları,röntgen odası kapısı,röntgen odası kurşun cam,röntgen odası plan,tibbi radyoloji laboratuvarlarıniı tasariminda dikkat edilecek hususlar ve zirhlama koşulları,kurşun levha radyasyon,kurşun levha gebze,röntgen odası havalandırma,röntgen odası kapısı,röntgen odası plan,tibbi radyoloji laboratuvarlarinin tasariminda dikkat edilecek hususlar ve zirhlama koşullari,radyasyon zırhlama,zırhlama hesabı,taek zırhlama,röntgen odası kurşun kaplama firmaları,kurşun kaplama ustası,kubbe kurşun kaplama fiyatları,kubbe kurşun kaplama detayı,kurşun kaplama birim fiyat,röntgen odası kurşun kaplama firmaları,kurşun levha ankara,kurşun levha mersin,kubbe kurşun kaplama detayı,kubbe kurşun kaplama fiyatları,kurşun kaplama ustası,kurşun kaplama birim fiyat,kurşun kaplama nasıl yapılır,kurşun çatı kaplama detayı,radyasyon zırhlama malzemeleri,sağlık bakanlığı röntgen odası standartları,kurşun zırhlama nedir,tibbi radyoloji laboratuvarlarinin tasariminda dikkat edilecek hususlar ve zirhlama koşullari
taek kurşun kaplama,tibbi radyoloji laboratuvarlarinin tasariminda dikkat edilecek hususlar ve zirhlama koşullari,taek rks,röntgen odası plan,röntgen odası kapısı,taek zırhlama,taek belgesi,taek adres,taek lisans ücretleri 2018,taek belgesi,taek rks,taek vakfı,kurşun metali,kurşun fiyatları,kurşun kullanım alanları,kurşun simgesi,kurşun madeni fiyatları,hastane kurşun kaplama,kurşun levha kocaeli

1)CLOSED AREAS OF INDUSTRIAL APPLICATIONS
THE SHİELDİNG

Information to be included in the scale architectural project of
the unit

1.Position of the radiation source in the room during operation
and walls to which the x-ray tube will be directed.
2.Position of the control unit (planned so that the drafting
room door can be kept under control)
3.Type of building materials (lead, concrete, filled brick,
hollow brick, etc.), thickness (cm) and density (g / cm3) of
doors, walls, floor and ceiling of the place to be used as a
storage room where the drafting room and radiation
sources will be kept.
4.Daily occupancy times for the use of the adjacent areas
of the room and storage and the upper and lower floors
where the radiation source is located.(informing the
purpose of the use of the lower, upper and lateral areas
of the closed area and the purpose for which the
personnel will be found if they are to be found)

Where the device is located and the tank is separate
General considerations

1.The warehouse to be used for the gamagrafi device and
the guide source should be made in accordance with
Article 31 of the Regulation on Radiation Protection and
Licensing in Industrial Radiography published in the

2.It should be ensured that nails, pipe holes and connection cables of electrical, ventilation, heating installations, control units and devices shall not impair the shielding integrity.

2) REVISED PROJECT ARMORING IN LICENSED UNITS AND FACILITIES

Accelerator facilities;
Changing the location and size of the cyclotron chamber, changing the device properties or increasing the production capacity Adding a new cyclotron device chamber.

Change of production laboratory location and size or new synthesis cell, addition of second production laboratory

Quality control, change of the location and size of the solid radioactive waste room or the addition of a new room for the same purpose

In radioisotope and radiopharmaceutical production facilities;
Change of production laboratory location and size or new synthesis cell, addition of second production laboratory

Quality control, change of the location and size of the solid radioactive waste room or the addition of a new room for the same purpose

PET and PET / CT units;

Change of the room where the existing PET or PET / CT device is located

Adding a new imaging device to the unit

Replacing the existing device with different types of devices in
the same room that will increase the amount of media dose rate
(such as PET / CT when PET)
Changing the location and size of the hot room

Adding a second hot room to the unit

Change the location and size of the radioactive patient waiting +
injection room, patient toilet, late drafting room and waste room,
or adding a new room for the same purpose to the unit

Inpatient treatment units;
Changing the location and size of the inpatient treatment room or
adding a new treatment room

The existing I-131 treatment unit includes Lu-177, In-111 and so
on. addition of a new room for inpatient treatment with
radioisotopes

Changing the location and size of the hot room

Adding a second hot room to the unit

Displacement and size of the solid radioactive waste chamber or
the same new rooms

3) RADIOISOTOPE PRODUCTION OR RADIOPHARMACEUTICAL
PREPARATION FACILITIES

Information to be included in the scaled architectural project of
the facility

1. Areas;
– Production laboratory and location of cells

Location of quality control laboratory, fume cupboard, bench
and radioactive sink
-Room to monitor and control radiation measurements in all
areas of the facility and the amount of radiation per unit volume
in the chimney outlets
– Packing room
– Emergency response material storage
– Radioactive waste room
– Decontamination shower system
-Control unit for monitoring and recording radiation
measurements
– Waste generator recycling laboratory and cells
-Other fields

2. Filter system to be used with ventilation systems of cells and
fume hoods
3. Connection of radioactive sinks to waste tanks and tanks to
sewage
4. Type of construction materials of walls, doors, floors and
ceilings (lead, concrete, filled brick, hollow brick, etc.), thickness
(cm) and density (g / cm3)
5. Purpose and occupancy time of the areas in the facility

On-site Equipment and Features

Cells:

-Closed lead cells must be available for coupling, partitioning,
distribution and waste generator recycling
-Cells, cell doors and windows should be made of glass equivalent
to lead or lead
-The ground on which the cells will be installed should be made
to carry the weight of the cells

The volume of the cells should be large enough to work easily
with divergent tongs / robots, and if the dose calibrator is below
the cells, it should be armored with the same characteristics as
the cells.
2. Fume hood: In the quality control laboratory, 5 cm thick lead
blocks should be made, using at least 80 cm x 50 cm dimensions,
approximately 30 cm height and closed on all sides. The front
part of this cell should be fitted with a 5 cm lead-thick chest
shield with a glass equivalent of at least 10 cm x 20 cm and a
thickness equivalent to the lead of the radioisotope used and the
structure of the bench should be constructed to support this
weight.
3. Fume hood outlet: from the general ventilation system it must
be constructed separately and released from the building in a
way that prevents the return of the exhaust air and does not
adversely affect the environment.
4. Work and floor surfaces: It should be coated with easily
cleanable, non-absorbent materials.
5. Radioactive sink: Sink connection must be elbow free.

General considerations
1.Production laboratory, waste room and adjacent areas on office,
kitchen etc. fields should not be present.
2. The facility shall be constructed not to be adjacent to
residential areas and shall be located in a detached building.
3. The rooms should be arranged from the lowest activity to the
highest activity from the entrance of the facility, taking into
account the amount of radioactivity they will have when making
the layout plan.
4. It should be ensured that nails, pipe holes and connection
cables of electrical, ventilation, heating installations, control units
and devices do not impair the shielding integrity.
4) IN THE ARCHITECTURAL PROJECT ON RADIOISOTOPE
PRODUCTION OR RADIOPHARMACEUTICAL PREPARATION
FACILITIES NECESSARY ISSUES

Information to be included in the scaled architectural project of
the facility

1. Areas;
– Production laboratory and location of cells
-Location of quality control laboratory, fume cupboard, bench
and radioactive sink
-Measures of radiation measurements in all areas of the plant
room to monitor and control the amount of radiation
-Packing room
-Emergency response material storage
-Radioactive waste room
– Decontamination shower system
– Control unit for monitoring and recording radiation measurements
-Waste generator recycling laboratory and cells
-Other fields

2. Filter system to be used with ventilation systems of cells and
fume hoods
3. Connection of radioactive sinks to waste tanks and tanks to
Sewage
4. Type of construction materials of walls, doors, floors and
ceilings (lead, concrete, filled brick, hollow brick, etc.), thickness
(cm) and density (g / cm3)
5. Purpose and occupancy time of the areas in the facility

Required Equipment and Features

1. Cells:
Closed lead for bonding, partitioning, distribution and waste
generator recycling
cells should be present
-Cells, cell doors and windows should be made of glass equivalent
to lead or lead
-The ground on which the cells will be installed should be made
to carry the weight of the cells
-The volume of the cells should be large enough to work easily
with divergent tongs / robots, and if the dose calibrator is below
the cells, it should be armored with the same characteristics as
the cells.

2. Fume hood: In the quality control laboratory, 5 cm thick lead
blocks should be made, using at least 80 cm x 50 cm dimensions,
approximately 30 cm height and closed on all sides. The front
part of this cell should be fitted with a 5 cm lead-thick chest
shield with a glass equivalent of at least 10 cm x 20 cm and a
thickness equivalent to the lead of the radioisotope used and the
structure of the bench should be constructed to support this
weight.
3. Fume hood outlet: from the general ventilation system it must
be constructed separately and released from the building in a
way that prevents the return of the exhaust air and does not
adversely affect the environment.
4. Work and floor surfaces: It should be coated with easily
cleanable, non-absorbent materials.
5. Radioactive sink: Sink connection must be elbow free.

General considerations
1.Production laboratory, waste room and adjacent areas on office,
kitchen etc. fields should not be present.
2.The facility shall be constructed not to be adjacent to residential
areas and shall be located in a detached building.

3. The rooms should be arranged from the lowest activity to the
highest activity from the entrance of the facility, taking into
account the amount of radioactivity they will have when making
the layout plan.
4.It should be ensured that nails, pipe holes and connection
cables of electrical, ventilation, heating installations, control units
and devices do not impair the shielding integrity.

5) RADIOACTIVE SUBSTANCES AND IN-BED TREATMENT UNITS
THE SHİELDİNG

Information to be included in the scale architectural project of
the unit

Areas;
-Location of hot room* / radiopharmacy laboratory and fume
hood, counter and radioactive sink in the room
-Location of the treatment room and rooms and the patient bed in
the room
-Solid radioactive waste holding room
-Staff toilet and decontamination shower system*
-Staff room
-The place where the sheets and bed linen of radioactive patients
and the materials to be used for cleaning are kept
-Kitchen where the kitchen equipment (plates, forks, spoons, etc.)
used by radioactive patients will be washed and serviced.
-Connection of the drainage of the toilet (alafranga), sink and bath
in the treatment room to the sewer
-Liquid radioactive waste holding tank system for units with I-131
concentration exceeding 10 Bq / ml at hospital sewer system
outlet, characteristics of tank system and connection to sewage
*If the position of the bearing is not deemed appropriate during
the project armouring calculation, it may be requested to change
and fix the new position.
Hot room, personnel toilet and decontamination shower system
and solid radioactive waste holding room are on the same floor
with nuclear medicine unit and can be used jointly with SPECT,
SPECT / CT, PET, PET / CT unit if the physical conditions are
appropriate. In this case, the project related to these areas should
be sent.
*** The use of disposable material is recommended. Otherwise,
information should be provided on how to protect against
radiation.
2.General ventilation system and smoke ventilation outlet
3.Door,wall,floor and ceiling (lead, concrete, hollow brick, hollow
brick, etc.) Type, thickness (cm) and density of building materials
(g / cm3)
4. The daily occupancy periods of the areas adjacent to the unit
for the purpose of use (the purpose for which the lower, upper
and lateral areas of the unit are used, and if personnel are to be
notification)

Required Equipment and Features

Fume hood: Hot cells should be constructed in the hot room
with a minimum thickness of 80 cm x 50 cm, approximately 30
cm high and closed on all sides, using 5 cm thick lead blocks so
as not to interfere with the work of the personnel. This the front
part of the cell, at least 10 cm x 20 cm dimensions and 1 cm of
lead-equivalent glass with 5 cm lead thickness should be placed
on the chest protective armor and should be shown on the
project, the structure of the bench should bear this weight.
2. Fume extraction outlet: It should be made completely separate
from the general ventilation system, to prevent the return of the
exhaust air, not to adversely affect the environment and to be
released from the building.
3. Work and floor surfaces: Easy to clean, non-absorbent and
should be covered with smooth materials.
4. Radioactive sink: Sink connection must be elbow free.
5. Screen: Iodine treatment rooms should be placed at least 60 cm
wide and 160 cm high, 1 cm thick movable lead screen.
6.Ventilation: It should be provided with a ventilation system or
windows separate from the central ventilation system. In case of
window; windows of treatment rooms in ground and basement
floors should be made of transom type 2 m high from the floor
of the room.
7. Tank system (if required):

a)By the organization; I-131 inpatient treatment of patients
with urine and feces containing liquid radioactive waste is
connected to a single point at the outlet of the hospital and the
flow rate at this point can not exceed the 10 Bq / ml sewage
supply limit value should be sent or approved project should be
Sent Tank capacity for 1 patient room (with one bed) if it exceeds
Bq / ml. (2 12 m3 for 2 patient rooms or 3 pieces of 8 m3) liquid
radioactive waste tank system should be made.

b)Liquid radioactive waste holding tank system; It shall be made
of easily cleanable material (steel or fiberglass) which is resistant
to corrosion, fire, water and air pressure, the area where the
tanks shall be placed shall be designed as a pool without leaking
and the tanks shall be designed to be navigable.

c)Each tank must have a level indicator, mixer system, transfer
from one to the last and the last tank to the sewer, air pressure
relief pipe and sampling, mixing the tanks, determining the filling
level, transferring from one to the other and to the sewer in the
last tank the control panel.
ç)It should be ensured that the liquid radioactive waste expenses
of the treatment unit to be installed should be connected to the
liquid radioactive waste holding tank system by the shortest way,
preferably the tank system should be under the treatment room,
and if this cannot be provided, the connection to the tank should
be made through non-occupied areas. However, if the tank
expenses pass through the occupied areas, the expenses should
be made in a way that they are not horizontal, if possible, with a
vertical or a certain slope.

General considerations
1.It is preferable to install the treatment unit in areas that are
not used as a permanent residence.
2. Where the patient and personnel traffic is at the lowest level in
the basement / basement floor of the building to be established,
it should be constructed in a way to be independent from other
departments, the entrance of non-commissioned persons should
be planned to be prevented and the main entrance-exit door of
the unit should be single.
3. The rooms should be arranged from the lowest activity to the
highest activity from the entrance of the unit, taking into account
the amount of radioactivity they will have in the layout plan.
4. It should be ensured that electrical, ventilation and heating
installations with nail and pipe holes do not disrupt the armor
integrity.
5.Armouring should be done from floor to ceiling.

NUCLEAR MEDICINE APPLICATIONS
(DIAGNOSIS AND OUTPUT TREATMENT) ARMORING

Information to be included in the scale architectural project of
the unit
1. Areas;
1.1. SPECT, SPECT / CT Unit;
Location of hot room / radiopharmacy laboratory and füme
hood, counter and radioactive sink in the room
-The location of the injection chamber and the injection seat and
the radioactive sink in the chamber
-Injection (radioactive) patient waiting room (area of the room
should be planned according to the number of patients so that
2m2 area per patient)
-Imaging room-rooms, location of the imaging device (control
unit; if the device is SPECT / CT, it should be located outside the
imaging room, if SPECT is in the room, the position of the fixed
lead screen should be indicated)
-Exercise room (if it is in SPECT room, it should be used by
dividing with a fixed screen of 0.2 cm lead thickness)
-Solid radioactive waste holding room (if the room is used jointly
with PET, PET / CT, inpatient treatment units, room size should
be planned as sufficient)
-Radioactive patient toilet (alafranga)
-Personnel toilet and decontamination shower system
-Non-radioactive patient waiting room
-Personnel rooms (examination room, secretary room, rest rooms
etc.)
-Uptake room **
-Outpatient room (I-131, Sm-153, Y-90, Sr-89, Lu-177 treatments
etc.) **
*If the position of the injection seat is not deemed appropriate
during the project armouring calculation, it may be requested
that it be changed and fixed in the new position.
**If present in the unit, it should be indicated in the project.

1.2. PET, PET / CT Unit;
-Location of the warm room */ radiopharmacy laboratory and
fume cupboard and radioactive sink in the room
-Injection and radioactive patient waiting room (must be at least
two) and the location of the radioactive sink in the room
Imaging room – the location of the rooms and the imaging
device in the room (the control unit must be located outside the
viewing room)
-Radioactive patient toilet (alafranga)
-Personnel toilet and decontamination shower system*
-Non-radioactive patient waiting room (can be used jointly with
SPECT, SPECT / CT unit)
-Personnel rooms (examination room, secretary room, rest rooms
etc.)
-PEM, PET-MR etc. device in a separate room within the unit and
specified in the project.
2. General ventilation system and fume ventilation outlet
3. Type of construction materials of doors, walls, floors and
ceilings (lead, concrete, filled brick, hollow brick, etc.), thickness
(cm) and density (g / cm3)
4.Daily occupancy times for areas adjacent to the unit and for the
use of upper and lower floors
*The hot room, staff toilet and decontamination shower system
and the solid radioactive waste holding room, if any, are on the
same floor as the nuclear medicine unit and can be used jointly
with the SPECT / SPECT / CT unit if the physical conditions are
appropriate. In this case, the project related to these areas should
be sent.
Required Equipment and Features

1.Fume hood: Hot cells should be constructed in the hot room
with a minimum thickness of 80 cm x 50 cm, approximately 30
cm high and closed on all sides, using 5 cm thick lead blocks so
as not to interfere with the work of the personnel. The front part
of this cell should be fitted with a breast protection armor of at l
east 10 cm x 20 cm and 5 cm lead thickness with a glass
equivalent to the lead and the structure of the bench should be
such as to bear this weight.
SPECT for SPECT / CT; 0.3 cm for PET, PET / CT; It should be
1.5 cm thick.
2. Fume extraction outlet: It should be made completely separate
from the general ventilation system, to be released from the
building in a way that prevents the return of the exhaust air and
does not adversely affect the environment.
3. Work and floor surfaces: Easy to clean, non-absorbent and
should be covered with smooth materials.
4. Radioactive sink: Sink connection must be elbow free.
5.Screen: If the control unit in the SPECT room is less than 2.5 m
away from the patient table, a movable screen covered with a
lead plate of at least 1.5 m height, 1.0 m width and 0.2 cm
thickness should be placed between the gamma camera and the
control unit.

General considerations
1.It should be preferred to install the nuclear medicine unit in
areas that are not used as a permanent residence.
2.It should be done in a place where the density of patients and
personnel is low in the ground or basement floor in the building
where they will be established, to be independent from other
departments, entrance-exit of out-of-department patients and
personnel will be prevented, if not possible, the entrance and exit
of nuclear medicine patients should be planned to be kept under
control. – The exit door should be single.
3.The rooms where the layout is planned should be ranked from
the lowest activity to the highest activity from the entrance of the
unit considering the amount of radioactivity they will keep.
4.The radioactive areas in the unit (hot room, injection room,
radioactive patient waiting room, imaging room, solid radioactive
waste waiting room, effort room, radioactive patient toilet) doors
should be planned to open the corridor should not be opened to
other rooms.However, there is no harm in opening the solid
radioactive waste room to the warm room, the viewing room of
the effort room, and the radioactive patient toilet to the
radioactive patient waiting room.
5.It should be ensured that nails, pipe holes and connection
cables of electrical, ventilation, heating installations, control units
and devices do not impair the shielding integrity.
6.Armorings should be made from floor to ceiling

ROOMS OF MEDICAL RADIOLOGY APPLICATIONS
THE SHİELDİNG

Information to be included in the scale architectural project of
the unit
1.Location of device and lung status, if available
2. Position of the control unit and patient locker, if available
3. The location of the film cassette exchange window in the case
where the adjacent area is a film bath room
4. Type of construction materials of doors, walls, floors and
ceilings (lead, concrete, filled brick, hollow brick, etc.), thickness
(cm) and density (g / cm3)
5.Intended use of adjacent areas and lower and upper floors of
the room where the device is located.

General considerations

1.The radiology device room should be located on the ground /
basement floor of the building, independent of other departments,
where the density of patients and personnel is minimal.
2. Areas where lower, upper and adjacent areas are not used as
permanent residences should be preferred.
3.The room should be large enough to allow employees and
patients to move comfortably, preferably with a single entrance
door and no access to other rooms within the room.
4.There should not be more than one device in the room. In case
there are devices with the same control unit, the devices should
be separated from each other by lead screens or concrete walls.
5.he lung status should preferably be placed on the wall with low
occupancy (space behind the wall, storage, garden, etc.).
6.The control unit should preferably be located outside the room
and a window with lead-equivalent glass should be opened on the
wall of the room to see the patient. If the control unit is in the
room, the control unit must be at least 2 m from the patient table.
and an par L ”shaped lead screen with a lead equivalent glass
window at least 200 cm high and 100 cm long edge and 50 cm
wide edge.
7.In case the film bath room is located in the adjacent area,
cassette exchange windows of appropriate sizes should be
opened to allow cassette exchange on the wall, window covers
should be covered with 2 mm thick lead plate in both directions
and window covers should be designed to be opened to one side
at the same time.
8.Ventilation; should be provided by windows or central
ventilation system. windows should be made in transom type 2 m
high from the floor of the room.
9.It should be ensured that nails, pipe holes and connection
cables of electrical, ventilation, heating installations, control units
and devices do not impair the shielding integrity.

ameliyathane duvar, ameliyathane duvar kaplama, Ameliyathane Duvar Kaplama Yapımları, Ameliyathane Duvar Kaplamaları, ameliyathane duvar kurşun kaplama detayları, ameliyathane duvarı nasıl kaplanır, Ameliyathane Duvarları Kurşun Kaplama, Ameliyathane Kompact Kaplama, ameliyathane kurşun duvar yapımı, ameliyathane kurşun kaplama, ameliyathane kurşun kaplama standartları, Ameliyathane Kurşun Kaplamalı Kompact Kaplama, ameliyathane yapımı, antibacteriel duvar, Antibacteriel Duvar Kaplamaları yapımı, antibacteriel surgery room, Antibakteriel Duvar Kaplama, clean room, istanbul ameliyathane duvarı kurşun kaplama, İstanbul Kurşun Cam Satışları, kompact lambri, Kurşun Cam İmalatları, kursun levha, Kursun Tuğla, laboratory clean room, taek ameliyathane standartları nedir, temiz oda, Temiz Oda Yapımı
—baz istayonu radyasyonu, bebek odasında radyasyon önlemek, Electromagnetic field radiation prevention, electromagnetic radiation, elektromanyetik alan, elektromanyetik alan radyasyonu, elektromanyetik alanın önlenmesi, ev radyasyonu önlenmesi, family health, faraday kafesi, havadaki radyasyonun önlenmesi, home radiation prevention, radar dalgaları radyasyonu, radar radyasyonu, server odası elektromanyetik alanı, server odası radyasyonu, yüksek gerilim hattı manyetik alanı
diş röntgen odası kurşun kaplama, diş rontgeni kurşun kaplama, kursun cam, kurşun fiyatları, kursun kapi, kursun kaplama, kurşun kaplama firması, Kurşun Kaplama Fiyatları, Kurşun Kaplama Nasıl Yapılır, Kurşun Kaplama Nerelerde Yapılır, Kurşun Kaplama Şartnameleri Nedir, kursun levha, kurşun levha adana, kurşun levha adıyaman, kurşun levha afyon, kurşun levha ağrı, kurşun levha aksaray, kurşun levha amasya, kurşun levha ankara, kurşun levha antalya, kurşun levha ardahan, kurşun levha artvin, kurşun levha aydın, kurşun levha balıkesir, kurşun levha bartın, kurşun levha batman, kurşun levha bayburt, kurşun levha bilecik, kurşun levha bingöl, kurşun levha bitlis, kurşun levha bolu, kurşun levha burdur, kurşun levha bursa, kurşun levha çanakkale, kurşun levha çankırı, kurşun levha çorum, kurşun levha denizli, kurşun levha diyarbakır, kurşun levha düzce, kurşun levha edirne, kurşun levha elazığ, kurşun levha erzincan, kurşun levha erzurum, kurşun levha eskişehir, kursun levha fiyatları, kurşun levha gaziantep, kurşun levha giresun, kurşun levha gümüşhane, kurşun levha hakkari, kurşun levha hatay, kurşun levha içel, kurşun levha istanbul, kurşun levha izmir, kurşun levha ığdır, kurşun levha ısparta, kurşun levha karabük, kurşun levha karaman, kurşun levha kars, kurşun levha kastamonu, kurşun levha kayseri, kurşun levha kilis, kurşun levha kırıkkale, kurşun levha kırklareli, kurşun levha kırşehir, kurşun levha kocaeli, kurşun levha konya, kurşun levha kütahya, kurşun levha malatya, kurşun levha manisa, kurşun levha maraş, kurşun levha mardin, kurşun levha muğla, kurşun levha muş, kurşun levha nevşehir, kurşun levha niğde, kurşun levha ordu, kurşun levha osmaniye, kurşun levha rize, kurşun levha sakarya, kurşun levha samsun, kurşun levha şanlıurfa, kurşun levha siirt, kurşun levha sinop, kurşun levha sivas, kurşun levha şırnak, kurşun levha tekirdağ, kurşun levha tokat, kurşun levha trabzon, kurşun levha tuncaeli, kurşun levha üreticisi, kurşun levha uşak, kurşun levha van, kurşun levha yalova, kurşun levha yozgat, kurşun levha zonguldak, kurşun plaka, Kurşun Plaka Adana, Kurşun Plaka Adıyaman, Kurşun Plaka Afyon, Kurşun Plaka Ağrı, Kurşun Plaka Aksaray, Kurşun Plaka Amasya, Kurşun Plaka Ankara, Kurşun Plaka Antalya, Kurşun Plaka Ardahan, Kurşun Plaka Artvin, Kurşun Plaka Aydın, Kurşun Plaka Balıkesir, Kurşun Plaka Bartın, Kurşun Plaka Batman, Kurşun Plaka Bayburt, Kurşun Plaka Bilecik, Kurşun Plaka Bingöl, Kurşun Plaka Bitlis Kurşun Plaka Bolu, Kurşun Plaka Burdur, Kurşun Plaka Bursa, Kurşun Plaka Çankırı, Kurşun Plaka Çorum, Kurşun Plaka Denizli, Kurşun Plaka Diyarbakır, Kurşun Plaka Düzce, Kurşun Plaka Edirne, Kurşun Plaka Elazığ, Kurşun Plaka Erzincan, Kurşun Plaka Eskişehir, Kurşun Plaka Gaziantep, Kurşun Plaka Giresun, Kurşun Plaka Gümüşhane, Kurşun Plaka Hakkâri, Kurşun Plaka Hatay, Kurşun Plaka İçel (Mersin), Kurşun Plaka Iğdır, Kurşun Plaka Isparta, kurşun plaka istanbul, Kurşun Plaka İzmir, Kurşun Plaka Kahramanmaraş, Kurşun Plaka Karabük, Kurşun Plaka Karaman, Kurşun Plaka Kars, Kurşun Plaka Kastamonu, Kurşun Plaka Kayseri, Kurşun Plaka Kilis, Kurşun Plaka Kırıkkale, Kurşun Plaka Kırklareli, Kurşun Plaka Kocaeli, Kurşun Plaka Konya, Kurşun Plaka Kütahya, Kurşun Plaka Malatya, Kurşun Plaka Manisa, Kurşun Plaka Mardin, Kurşun Plaka Muğla, Kurşun Plaka Muş, Kurşun Plaka Nevşehir, Kurşun Plaka Niğde, Kurşun Plaka Ordu, Kurşun Plaka Osmaniye, Kurşun Plaka Rize, Kurşun Plaka Sakarya, Kurşun Plaka Samsun, Kurşun Plaka Şanlıurfa, kurşun plaka satışları, Kurşun Plaka Siirt, Kurşun Plaka Sinop, Kurşun Plaka Sivas, Kurşun Plaka Şırnak, Kurşun Plaka Tekirdağ, Kurşun Plaka Tokat, Kurşun Plaka Trabzon, Kurşun Plaka Tunceli, kurşun plaka üreticisi, Kurşun Plaka Uşak, Kurşun Plaka Van, Kurşun Plaka Yalova, Kurşun Plaka Yozgat, Kurşun Plaka Zonguldak, Kursun Tuğla, lead doors, lead glass, lead sheet, panoramik röntgen kurşun kaplama, radyasyon yalıtımı, Röntgen Odası Kurşun Kaplama
depo kurşunlu kapı yapımı, havadaki radyasyonun önlenmesi, havayoplu radyasyonlu kargo deposu kurşun kapı, İstanbul Kurşun Cam Satışları İstanbul, Radyasyon Korunma Kapıları, radyasyonlu eşya kargo deposu kurşunlu kapı yapımı, radyasyonlu kargo depo kapısı, radyasyonlu kargo deposu kurşun kaplama, radyasyonlu kargo kutusu, RONTGEN ODA STANDARTLARI NEDİR, TAEK kargo kapıları standartları, taek oda standartları
alçıpan kurşunlu levha, diş rontgeni odası kurşunlu alçıpan, istanbulda kurşunlu alçıpan nereden alınır, istanbulda kurşunlu alçıpan satıcısı, knauf alçıpan, knauf kurşunlu alçıpan, kurşun levha ve alçıpan panel, kurşunlu alçı panel, kurşunlu alçıpan, kurşunlu alçıpan fabrikası, kurşunlu alçıpan kaplama, kurşunlu alçıpan satışları, kurşunlu alçıpan tek üreticisi, kurşunlu alçıpanel nerelerde kullanılır, kurşunlu duvar levhaları, panoramik diş odasında kullanılan alçıpanel
İstanbul Kurşun Cam Satışları, İstanbul Kurşun Cam Satışları İstanbul, izmir kurşun cam satıcıları, Kurşun Cam Fiyatları, kurşun cam fiyatları ne kadar, Kurşun Cam Montajı Yapımı, Kurşun Cam Nedir, Kurşun Cam Nerden Alınır, Kurşun Cam Satışlari, Kurşun Cam Satışları Nerede, kurşun cam standartları nedir, lead glass, radyasyon camı, radyasyon önleyici cam, Rontgen Kurşun Cam, röntgen odaları kurşun cam satışları, rontgen odası kurşun cam, Rontgen Odası Kurşun CAM Koruma, Rontgen Odası Kurşun Camları, TAEK kurşun cam standartları, tomografi kurşun cam, Tomografi Kurşun Cam Satışları, Tomografi Odası Kurşun Cam, türkiye kurşun cam satışları, Xray Cam Satışları, Xray Kurşun Camları Satışı
Kurşun Cam Adana Kurşun Cam Bolu, Kurşun Cam Aksaray, Kurşun Cam Ardahan, Kurşun Cam Bartın, Kurşun Cam Batman, Kurşun Cam Bayburt, Kurşun Cam Burdur, Kurşun Cam Bursa, Kurşun Cam Çanakkale, Kurşun Cam Çankırı, Kurşun Cam Çorum, Kurşun Cam Denizli, Kurşun Cam Diyarbakır, Kurşun Cam Düzce, Kurşun Cam Edirne, Kurşun Cam Elazığ, Kurşun Cam Erzurum, Kurşun Cam Eskişehir, Kurşun Cam Gaziantep, Kurşun Cam Giresun, Kurşun Cam Gümüşhane, Kurşun Cam Hakkâri, Kurşun Cam Hatay, Kurşun Cam İçel (Mersin), Kurşun Cam Iğdır, Kurşun Cam Isparta, Kurşun Cam İstanbul, Kurşun Cam İzmir, Kurşun Cam Kahramanmaraş, Kurşun Cam Karabük, Kurşun Cam Karaman, Kurşun Cam Kars, Kurşun Cam Kastamonu, Kurşun Cam Kayseri, Kurşun Cam Kilis, Kurşun Cam Kırıkkale, Kurşun Cam Kırklareli, Kurşun Cam Kırşehir, Kurşun Cam Kocaeli, Kurşun Cam Konya, Kurşun Cam Kütahya, Kurşun Cam Malatya, Kurşun Cam Manisa, Kurşun Cam Mardin, Kurşun Cam Muğla, Kurşun Cam Muş, Kurşun Cam Nevşehir, Kurşun Cam Niğde, Kurşun Cam Ordu, Kurşun Cam Osmaniye, Kurşun Cam Rize, Kurşun Cam Sakarya, Kurşun Cam Samsun, Kurşun Cam Şanlıurfa, Kurşun Cam Siirt, Kurşun Cam Sinop, Kurşun Cam Sivas, Kurşun Cam Şırnak, Kurşun Cam Tekirdağ, Kurşun Cam Tokat, Kurşun Cam Trabzon, Kurşun Cam Tunceli, Kurşun Cam Uşak, Kurşun Cam Van, Kurşun Cam Yalova, Kurşun Cam Yozgat, Kurşun Cam Zonguldak, Kurşun Kapı Erzincan, kurşun levha adana, kurşun levha adıyaman, kurşun levha afyon, kurşun levha ağrı, kurşun levha aksaray, kurşun levha amasya, kurşun levha ankara, kurşun levha antalya, kurşun levha ardahan, kurşun levha artvin, kurşun levha aydın, kurşun levha balıkesir, kurşun levha bartın, kurşun levha batman, kurşun levha bayburt, kurşun levha bilecik, kurşun levha bingöl, Kurşun Levha Bitlis Kurşun Levha Bolu, kurşun levha burdur, kurşun levha bursa, kurşun levha çanakkale, kurşun levha çankırı, kurşun levha çorum, kurşun levha denizli, kurşun levha diyarbakır, kurşun levha düzce, kurşun levha edirne, kurşun levha elazığ, kurşun levha erzincan, kurşun levha erzurum, kurşun levha eskişehir, kurşun levha gaziantep, kurşun levha giresun, kurşun levha gümüşhane, kurşun levha hakkari, kurşun levha hatay, Kurşun Levha İçel (Mersin), kurşun levha istanbul, kurşun levha izmir, kurşun levha ığdır, kurşun levha ısparta, Kurşun Levha Kahramanmaraş, kurşun levha karabük, kurşun levha karaman, kurşun levha kars, kurşun levha kastamonu, kurşun levha kayseri, kurşun levha kilis, kurşun levha kırıkkale, kurşun levha kırklareli, kurşun levha kırşehir, kurşun levha kocaeli, kurşun levha konya, kurşun levha kütahya, kurşun levha malatya, kurşun levha manisa, kurşun levha mardin, kurşun levha muğla, kurşun levha muş, kurşun levha nevşehir, kurşun levha niğde, kurşun levha ordu, kurşun levha osmaniye, kurşun levha rize, kurşun levha sakarya, kurşun levha samsun, kurşun levha şanlıurfa, kurşun levha siirt, kurşun levha sinop, kurşun levha sivas, kurşun levha şırnak, kurşun levha tekirdağ, kurşun levha tokat, kurşun levha trabzon, Kurşun Levha Tunceli, kurşun levha uşak, kurşun levha van, kurşun levha yalova, kurşun levha yozgat, kurşun levha zonguldak, Kurşun Plaka Adana, Kurşun Plaka Adıyaman, Kurşun Plaka Afyon, Kurşun Plaka Ağrı, Kurşun Plaka Aksaray, Kurşun Plaka Amasya, Kurşun Plaka Ankara, Kurşun Plaka Antalya, Kurşun Plaka Ardahan, Kurşun Plaka Artvin, Kurşun Plaka Aydın, Kurşun Plaka Balıkesir, Kurşun Plaka Bartın, Kurşun Plaka Batman, Kurşun Plaka Bayburt, Kurşun Plaka Bilecik, Kurşun Plaka Bingöl, Kurşun Plaka Bitlis Kurşun Plaka Bolu, Kurşun Plaka Burdur, Kurşun Plaka Bursa, Kurşun Plaka Çanakkale, Kurşun Plaka Çankırı, Kurşun Plaka Çorum, Kurşun Plaka Denizli, Kurşun Plaka Diyarbakır, Kurşun Plaka Düzce, Kurşun Plaka Edirne, Kurşun Plaka Elazığ, Kurşun Plaka Erzincan, Kurşun Plaka Erzurum, Kurşun Plaka Eskişehir, Kurşun Plaka Gaziantep, Kurşun Plaka Giresun, Kurşun Plaka Gümüşhane, Kurşun Plaka Hakkâri, Kurşun Plaka Hatay, Kurşun Plaka İçel (Mersin), Kurşun Plaka Iğdır, Kurşun Plaka Isparta, kurşun plaka istanbul, Kurşun Plaka İzmir, Kurşun Plaka Kahramanmaraş, Kurşun Plaka Karabük, Kurşun Plaka Karaman, Kurşun Plaka Kars, Kurşun Plaka Kastamonu, Kurşun Plaka Kayseri, Kurşun Plaka Kilis, Kurşun Plaka Kırıkkale, Kurşun Plaka Kırklareli, Kurşun Plaka Kırşehir, Kurşun Plaka Kocaeli, Kurşun Plaka Konya, Kurşun Plaka Kütahya, Kurşun Plaka Malatya, Kurşun Plaka Manisa, Kurşun Plaka Mardin, Kurşun Plaka Muğla, Kurşun Plaka Muş, Kurşun Plaka Nevşehir, Kurşun Plaka Niğde, Kurşun Plaka Ordu, Kurşun Plaka Osmaniye, Kurşun Plaka Rize, Kurşun Plaka Sakarya, Kurşun Plaka Samsun, Kurşun Plaka Şanlıurfa, Kurşun Plaka Siirt, Kurşun Plaka Sinop, Kurşun Plaka Sivas, Kurşun Plaka Şırnak, Kurşun Plaka Tekirdağ, Kurşun Plaka Tokat, Kurşun Plaka Trabzon, Kurşun Plaka Tunceli, Kurşun Plaka Uşak, Kurşun Plaka Van, Kurşun Plaka Yalova, Kurşun Plaka Yozgat, Kurşun Plaka Zonguldak, Kurşun Tuğla Adana, Kurşun Tuğla Adıyaman, Kurşun Tuğla Afyon, Kurşun Tuğla Ağrı, Kurşun Tuğla Aksaray, Kurşun Tuğla Amasya, Kurşun Tuğla Ankara, Kurşun Tuğla Antalya, Kurşun Tuğla Ardahan, Kurşun Tuğla Artvin, Kurşun Tuğla Aydın, Kurşun Tuğla Balıkesir, Kurşun Tuğla Bartın, Kurşun Tuğla Batman, Kurşun Tuğla Bayburt, Kurşun Tuğla Bilecik, Kurşun Tuğla Bingöl, Kurşun Tuğla Bitlis Kurşun Tuğla Bolu, Kurşun Tuğla Burdur, Kurşun Tuğla Bursa, Kurşun Tuğla Çanakkale, Kurşun Tuğla Çankırı, Kurşun Tuğla Çorum, Kurşun Tuğla Denizli, Kurşun Tuğla Diyarbakır, Kurşun Tuğla Düzce, Kurşun Tuğla Edirne, Kurşun Tuğla Elazığ, Kurşun Tuğla Erzincan, Kurşun Tuğla Erzurum, Kurşun Tuğla Eskişehir, Kurşun Tuğla Gaziantep, Kurşun Tuğla Giresun, Kurşun Tuğla Gümüşhane, Kurşun Tuğla Hakkâri, Kurşun Tuğla Hatay, Kurşun Tuğla İçel (Mersin), Kurşun Tuğla Iğdır, Kurşun Tuğla Isparta, Kurşun Tuğla İstanbul, Kurşun Tuğla İzmir, Kurşun Tuğla Kahramanmaraş, Kurşun Tuğla Karabük, Kurşun Tuğla Karaman, Kurşun Tuğla Kars, Kurşun Tuğla Kastamonu, Kurşun Tuğla Kayseri, Kurşun Tuğla Kilis, Kurşun Tuğla Kırıkkale, Kurşun Tuğla Kırklareli, Kurşun Tuğla Kırşehir, Kurşun Tuğla Kocaeli, Kurşun Tuğla Konya, Kurşun Tuğla Kütahya, Kurşun Tuğla Malatya, Kurşun Tuğla Manisa, Kurşun Tuğla Mardin, Kurşun Tuğla Muğla, Kurşun Tuğla Muş, Kurşun Tuğla Nevşehir, Kurşun Tuğla Niğde, Kurşun Tuğla Ordu, Kurşun Tuğla Osmaniye, Kurşun Tuğla Rize, Kurşun Tuğla Sakarya, Kurşun Tuğla Samsun, Kurşun Tuğla Şanlıurfa, Kurşun Tuğla Siirt, Kurşun Tuğla Sinop, Kurşun Tuğla Sivas, Kurşun Tuğla Şırnak, Kurşun Tuğla Tekirdağ, Kurşun Tuğla Tokat, Kurşun Tuğla Trabzon, Kurşun Tuğla Tunceli, Kurşun Tuğla Uşak, Kurşun Tuğla Van, Kurşun Tuğla Yalova, Kurşun Tuğla Yozgat, Kurşun Tuğla Zonguldak
ameliyathane duvar kurşun kaplama detayları, diş rontgeni kurşun kaplama, Kurşun Cam Adana Kurşun Cam Bolu, Kurşun Cam Aksaray, Kurşun Cam Ardahan, Kurşun Cam Bartın, Kurşun Cam Batman, Kurşun Cam Bayburt, Kurşun Cam Burdur, Kurşun Cam Bursa, Kurşun Cam Çanakkale, Kurşun Cam Çankırı, Kurşun Cam Çorum, Kurşun Cam Denizli, Kurşun Cam Diyarbakır, Kurşun Cam Düzce, Kurşun Cam Edirne, Kurşun Cam Elazığ, Kurşun Cam Erzurum, Kurşun Cam Eskişehir, Kurşun Cam Gaziantep, Kurşun Cam Giresun, Kurşun Cam Gümüşhane, Kurşun Cam Hakkâri, Kurşun Cam Hatay, Kurşun Cam İçel (Mersin), Kurşun Cam Iğdır, Kurşun Cam Isparta, Kurşun Cam İstanbul, Kurşun Cam İzmir, Kurşun Cam Kahramanmaraş, Kurşun Cam Karabük, Kurşun Cam Karaman, Kurşun Cam Kars, Kurşun Cam Kastamonu, Kurşun Cam Kayseri, Kurşun Cam Kilis, Kurşun Cam Kırıkkale, Kurşun Cam Kırklareli, Kurşun Cam Kırşehir, Kurşun Cam Kocaeli, Kurşun Cam Konya, Kurşun Cam Kütahya, Kurşun Cam Malatya, Kurşun Cam Manisa, Kurşun Cam Mardin, Kurşun Cam Muğla, Kurşun Cam Muş, Kurşun Cam Nevşehir, Kurşun Cam Niğde, Kurşun Cam Ordu, Kurşun Cam Osmaniye, Kurşun Cam Rize, Kurşun Cam Sakarya, Kurşun Cam Samsun, Kurşun Cam Şanlıurfa, Kurşun Cam Siirt, Kurşun Cam Sinop, Kurşun Cam Sivas, Kurşun Cam Şırnak, Kurşun Cam Tekirdağ, Kurşun Cam Tokat, Kurşun Cam Trabzon, Kurşun Cam Tunceli, Kurşun Cam Uşak, Kurşun Cam Van, Kurşun Cam Yalova, Kurşun Cam Yozgat, Kurşun Cam Zonguldak, Kurşun Kapı Erzincan, kursun kaplama, kursun levha, kurşun levha adana, kurşun levha adıyaman, kurşun levha afyon, kurşun levha ağrı, kurşun levha aksaray, kurşun levha amasya, kurşun levha ankara, kurşun levha antalya, kurşun levha ardahan, kurşun levha artvin, kurşun levha aydın, kurşun levha balıkesir, kurşun levha bartın, kurşun levha batman, kurşun levha bayburt, kurşun levha bilecik, kurşun levha bingöl, Kurşun Levha Bitlis Kurşun Levha Bolu, kurşun levha burdur, kurşun levha bursa, kurşun levha çanakkale, kurşun levha çankırı, kurşun levha çorum, kurşun levha denizli, kurşun levha diyarbakır, kurşun levha düzce, kurşun levha edirne, kurşun levha elazığ, kurşun levha erzincan, kurşun levha erzurum, kurşun levha eskişehir, kurşun levha gaziantep, kurşun levha giresun, kurşun levha gümüşhane, kurşun levha hakkari, kurşun levha hatay, Kurşun Levha İçel (Mersin), kurşun levha istanbul, kurşun levha izmir, kurşun levha ığdır, kurşun levha ısparta, Kurşun Levha Kahramanmaraş, kurşun levha karabük, kurşun levha karaman, kurşun levha kars, kurşun levha kastamonu, kurşun levha kayseri, kurşun levha kilis, kurşun levha kırıkkale, kurşun levha kırklareli, kurşun levha kırşehir, kurşun levha kocaeli, kurşun levha konya, kurşun levha kütahya, kurşun levha malatya, kurşun levha manisa, kurşun levha mardin, kurşun levha muğla, kurşun levha muş, kurşun levha nevşehir, kurşun levha niğde, kurşun levha ordu, kurşun levha osmaniye, kurşun levha rize, kurşun levha sakarya, kurşun levha samsun, kurşun levha şanlıurfa, kurşun levha siirt, kurşun levha sinop, kurşun levha sivas, kurşun levha şırnak, kurşun levha tekirdağ, kurşun levha tokat, kurşun levha trabzon, Kurşun Levha Tunceli, kurşun levha uşak, kurşun levha van, kurşun levha yalova, kurşun levha yozgat, kurşun levha zonguldak, kurşun plaka, Kurşun Plaka Adana, Kurşun Plaka Adıyaman, Kurşun Plaka Afyon, Kurşun Plaka Ağrı, Kurşun Plaka Aksaray, Kurşun Plaka Amasya, Kurşun Plaka Ankara, Kurşun Plaka Antalya, Kurşun Plaka Ardahan, Kurşun Plaka Artvin, Kurşun Plaka Aydın, Kurşun Plaka Balıkesir, Kurşun Plaka Bartın, Kurşun Plaka Batman, Kurşun Plaka Bayburt, Kurşun Plaka Bilecik, Kurşun Plaka Bingöl, Kurşun Plaka Bitlis Kurşun Plaka Bolu, Kurşun Plaka Burdur, Kurşun Plaka Bursa, Kurşun Plaka Çanakkale, Kurşun Plaka Çankırı, Kurşun Plaka Çorum, Kurşun Plaka Denizli, Kurşun Plaka Diyarbakır, Kurşun Plaka Düzce, Kurşun Plaka Edirne, Kurşun Plaka Elazığ, Kurşun Plaka Erzincan, Kurşun Plaka Erzurum, Kurşun Plaka Eskişehir, Kurşun Plaka Gaziantep, Kurşun Plaka Giresun, Kurşun Plaka Gümüşhane, Kurşun Plaka Hakkâri, Kurşun Plaka Hatay, Kurşun Plaka İçel (Mersin), Kurşun Plaka Iğdır, Kurşun Plaka Isparta, kurşun plaka istanbul, Kurşun Plaka İzmir, Kurşun Plaka Kahramanmaraş, Kurşun Plaka Karabük, Kurşun Plaka Karaman, Kurşun Plaka Kars, Kurşun Plaka Kastamonu, Kurşun Plaka Kayseri, Kurşun Plaka Kilis, Kurşun Plaka Kırıkkale, Kurşun Plaka Kırklareli, Kurşun Plaka Kırşehir, Kurşun Plaka Kocaeli, Kurşun Plaka Konya, Kurşun Plaka Kütahya, Kurşun Plaka Malatya, Kurşun Plaka Manisa, Kurşun Plaka Mardin, Kurşun Plaka Muğla, Kurşun Plaka Muş, Kurşun Plaka Nevşehir, Kurşun Plaka Niğde, Kurşun Plaka Ordu, Kurşun Plaka Osmaniye, Kurşun Plaka Rize, Kurşun Plaka Sakarya, Kurşun Plaka Samsun, Kurşun Plaka Şanlıurfa, Kurşun Plaka Siirt, Kurşun Plaka Sinop, Kurşun Plaka Sivas, Kurşun Plaka Şırnak, Kurşun Plaka Tekirdağ, Kurşun Plaka Tokat, Kurşun Plaka Trabzon, Kurşun Plaka Tunceli, Kurşun Plaka Uşak, Kurşun Plaka Van, Kurşun Plaka Yalova, Kurşun Plaka Yozgat, Kurşun Plaka Zonguldak, Kurşun Tuğla Adana, Kurşun Tuğla Adıyaman, Kurşun Tuğla Afyon, Kurşun Tuğla Ağrı, Kurşun Tuğla Aksaray, Kurşun Tuğla Amasya, Kurşun Tuğla Ankara, Kurşun Tuğla Antalya, Kurşun Tuğla Ardahan, Kurşun Tuğla Artvin, Kurşun Tuğla Aydın, Kurşun Tuğla Balıkesir, Kurşun Tuğla Bartın, Kurşun Tuğla Batman, Kurşun Tuğla Bayburt, Kurşun Tuğla Bilecik, Kurşun Tuğla Bingöl, Kurşun Tuğla Bitlis Kurşun Tuğla Bolu, Kurşun Tuğla Burdur, Kurşun Tuğla Bursa, Kurşun Tuğla Çanakkale, Kurşun Tuğla Çankırı, Kurşun Tuğla Çorum, Kurşun Tuğla Denizli, Kurşun Tuğla Diyarbakır, Kurşun Tuğla Düzce, Kurşun Tuğla Edirne, Kurşun Tuğla Elazığ, Kurşun Tuğla Erzincan, Kurşun Tuğla Erzurum, Kurşun Tuğla Eskişehir, Kurşun Tuğla Gaziantep, Kurşun Tuğla Giresun, Kurşun Tuğla Gümüşhane, Kurşun Tuğla Hakkâri, Kurşun Tuğla Hatay, Kurşun Tuğla İçel (Mersin), Kurşun Tuğla Iğdır, Kurşun Tuğla Isparta, Kurşun Tuğla İstanbul, Kurşun Tuğla İzmir, Kurşun Tuğla Kahramanmaraş, Kurşun Tuğla Karabük, Kurşun Tuğla Karaman, Kurşun Tuğla Kars, Kurşun Tuğla Kastamonu, Kurşun Tuğla Kayseri, Kurşun Tuğla Kilis, Kurşun Tuğla Kırıkkale, Kurşun Tuğla Kırklareli, Kurşun Tuğla Kırşehir, Kurşun Tuğla Kocaeli, Kurşun Tuğla Konya, Kurşun Tuğla Kütahya, Kurşun Tuğla Malatya, Kurşun Tuğla Manisa, Kurşun Tuğla Mardin, Kurşun Tuğla Muğla, Kurşun Tuğla Muş, Kurşun Tuğla Nevşehir, Kurşun Tuğla Niğde, Kurşun Tuğla Ordu, Kurşun Tuğla Osmaniye, Kurşun Tuğla Rize, Kurşun Tuğla Sakarya, Kurşun Tuğla Samsun, Kurşun Tuğla Şanlıurfa, Kurşun Tuğla Siirt, Kurşun Tuğla Sinop, Kurşun Tuğla Sivas, Kurşun Tuğla Şırnak, Kurşun Tuğla Tekirdağ, Kurşun Tuğla Tokat, Kurşun Tuğla Trabzon, Kurşun Tuğla Tunceli, Kurşun Tuğla Uşak, Kurşun Tuğla Van, Kurşun Tuğla Yalova, Kurşun Tuğla Yozgat, Kurşun Tuğla Zonguldak

Kursun Tuğla, ursun levha,kursun panel,kursun,kursun kaplama,kursun yalıtım,kursun levha satis,kursun fiyatlari,kursun levha satislari,kursun,Türkiye kursun levha,lead panels turkey,turkey lead shield,İstanbul kursun,İstanbul kursun satis,Röntgen Odaları,Röntgen,Kurşun Oda,Kurşun Kaplı Oda,Kurşun Kapı,Kurşun Kaplama,Kurşun,Kurşunlu Kapı,Kurşunlu Duvar,Radyoloji Oda,Radyoloji,Kardiyoloji,Ameliyathane Kurşun,Hastane Kurşun Oda,Hastane Kurşun,Hastane Kapı,Kurşun Cam,Kurşun Önlük,Kurşun Separatör,Kurşunlu Oda,Kurşun Tavan,İstanbul Radyoloji,Özel Hastaneler,Özel kurşun Oda,Özel Kurşun Kapı,Kurşun Zırh,Kurşun Levha,Kurşun Plaka,Kurşun Camlı Kapı,Kurşun Oda Kaplamaları,Kurşun Hastane Odası,Radyasyon Yalıtım,Radyasyon Korunma,Röntgen Makinası,Röntgen Teknisyeni,Röntgen Korunma,Gama Işın Koruma,Gama Işınları,Hastane Projeleri,Hastane İnşaat,Hastane Mimar,Röntgen Çalışanları,Sağlık Bakanlığı Röntgen,Röntgen Standartları,Röntgen Odaları Şartnameleri,Taek Şartname,Atom Enerjisi,Radyum,Şua Odası,Radyo Terapi Odası,Radyo Terapi,Kurşun Kapı,Hermetik Kurşun Kapı,Nötron,Atom,Gama,Alfa,Beta,Xray Işın,Kurşun Faydaları,Kurşun Zararları,Kurşun Zehirlenme,Kurşun Maddesi,Kurşun Kanseri,Radyoloji Korunma,Radyoloji Projeleri,Taek Röntgen,Taek Radyonom Şartnameleri,Radyum,Radyum Odaları,Işın Odaları,Işıma,Işın,Türkiye Radyoloji,Radyoloji Meslek,Radyoloji Çalışanları,Radyum Taşıma,Radyum Bekletme Odası,Kurşun Tuğla,Kurşun Tuğla Oda,Kurşun Separatör İmalatı,Kurşun Önlükler,Kurşun Zehirlenmesi,Kurşun Plaka Satım,Radyoloji Kurşun Plaka Fiyatları,Röntgen Çekimi,Kardiyoloji Odası,Özel Kurşun Oda,Kurşun Hasta Odası,Kurşunlu Hasta Odası,Kurşun Faydaları,Kurşun Zararları,Kurşun Oda İmalat,Kurşunla Çalışmak,Kurşun Satan Şirketler,Kurşun Ticareti,Kurşun Press,Kurşun Lambri,Özel Kurşun Lambri,Kurşunla Çalışmak,Radyoloji Çalışanları,Türkiyede Kurşun Kaplama,Türk Kurşun,Türk Kurşun Kaplama,Avrupa Kurşun,tse Kurşun,Kurşun Standartları,Kurşun Yalıtım,Kurşun İzolasyon,Kurşun Hastası,Kurşun Zararları,Kurşun Faydaları,Kurşun Teknoloji,Kurşun Maddesi,Kurşun Lambri,Atom Enerji Kurumu,Atom Enerji Standartları,Atom,İzotop,Xray,Gama,İstanbul Röntgen Oda Yapımı,Röntgen Odası Kullanımı,Kurşun Levha,Kurşun Oda Fiyatları,Kurşun Tuğla Fiyatları,Kurşun Plaka Fiyatları,Kurşun Zararları,Kurşun ile Çalışmak,Kurşun Çalışma Önlemleri,Kurşun Çalışma Şartları,Kurşun Nasıl Döşenir,Kurşun Nasıl Kaplanır,
Röntgen Odaları,Röntgen,Kurşun Oda,Kurşun Kaplı Oda,Kurşun Kapı,Kurşun Kaplama,Kurşun,Kurşunlu Kapı,Kurşunlu Duvar,Radyoloji Oda,Radyoloji,Kardiyoloji,Ameliyathane Kurşun,Hastane Kurşun Oda,Hastane Kurşun,Hastane Kapı,Kurşun Cam,Kurşun Önlük,Kurşun Separatör,Kurşunlu Oda,Kurşun Tavan,İstanbul Radyoloji,Özel Hastaneler,Özel kurşun Oda,Özel Kurşun Kapı,Kurşun Zırh,Kurşun Levha,Kurşun Plaka,Kurşun Camlı Kapı,Kurşun Oda Kaplamaları,Kurşun Hastane Odası,Radyasyon Yalıtım,Radyasyon Korunma,Röntgen Makinası,Röntgen Teknisyeni,Röntgen Korunma,Gama Işın Koruma,Gama Işınları,Hastane Projeleri,Hastane İnşaat,Hastane Mimar,Röntgen Çalışanları,Sağlık Bakanlığı Röntgen,Röntgen Standartları,Röntgen Odaları Şartnameleri,Taek Şartname,Atom Enerjisi,Radyum,Şua Odası,Radyo Terapi Odası,Radyo Terapi,Kurşun Kapı,Hermetik Kurşun Kapı,Nötron,Atom,Gama,Alfa,Beta,Xray Işın,Kurşun Faydaları,Kurşun Zararları,Kurşun Zehirlenme,Kurşun Maddesi,Kurşun Kanseri,Radyoloji Korunma,Radyoloji Projeleri,Taek Röntgen,Taek Radyonom Şartnameleri,Radyum,Radyum Odaları,Işın Odaları,Işıma,Işın,Türkiye Radyoloji,Radyoloji Meslek,Radyoloji Çalışanları,Radyum Taşıma,Radyum Bekletme Odası,Kurşun Tuğla,Kurşun Tuğla Oda,Kurşun Separatör İmalatı,Kurşun Önlükler,Kurşun Zehirlenmesi,Kurşun Plaka Satım,Radyoloji Kurşun Plaka Fiyatları,Röntgen Çekimi,Kardiyoloji Odası,Özel Kurşun Oda,Kurşun Hasta Odası,Kurşunlu Hasta Odası,Kurşun Faydaları,Kurşun Zararları,Kurşun Oda İmalat,Kurşunla Çalışmak,Kurşun Satan Şirketler,Kurşun Ticareti,Kurşun Press,Kurşun Lambri,Özel Kurşun Lambri,Kurşunla Çalışmak,Radyoloji Çalışanları,Türkiyede Kurşun Kaplama,Türk Kurşun,Türk Kurşun Kaplama,Avrupa Kurşun,tse Kurşun,Kurşun Standartları,Kurşun Yalıtım,Kurşun İzolasyon,Kurşun Hastası,Kurşun Zararları,Kurşun Faydaları,Kurşun Teknoloji,Kurşun Maddesi,Kurşun Lambri,Atom Enerji Kurumu,Atom Enerji Standartları,Atom,İzotop,Xray,Gama,İstanbul Röntgen Oda Yapımı,Röntgen Odası Kullanımı,Kurşun Levha,Kurşun Oda Fiyatları,Kurşun Tuğla Fiyatları,Kurşun Plaka Fiyatları,Kurşun Zararları,Kurşun ile Çalışmak,Kurşun Çalışma Önlemleri,Kurşun Çalışma Şartları,Kurşun Nasıl Döşenir,Kurşun Nasıl Kaplanır

kurşun levha adana, kurşun levha afyon, kurşun levha adıyaman, kurşun levha ağrı, kurşun levha amasya, kurşun levha ankara, kurşun levha antalya, kurşun levha artvin, kurşun levha aydın, kurşun levha balıkesir,kurşun levha bilecik, kurşun levha bingöl, kurşun levha bitlis, kurşun levha bolu, kurşun levha burdur, kurşun levha bursa, kurşun levha çanakkale, kurşun levha çankırı, kurşun levha çorum, kurşun levha denizli, kurşun levha diyarbakır,kurşun levha edirne,kurşun levha elazığ, kurşun levha erzincan,kurşun levha erzurum,kurşun levha eskişehir, kurşun levha gaziantep, kurşun levha giresun, kurşun levha gümüşhane, kurşun levha hakkari, kurşun levha hatay,kurşun levha ısparta, kurşun levha içel, kurşun levha istanbul, kurşun levha izmir,kurşun levha kars, kurşun levha kastamonu, kurşun levha kayseri, kurşun levha kırklareli, kurşun levha kırşehir, kurşun levha kocaeli, kurşun levha konya, kurşun levha kütahya, kurşun levha malatya, kurşun levha manisa, kurşun levha kahramanmaraş, kurşun levha mardin,kurşun levha muğla, kurşun levha muş, kurşun levha nevşehir,kurşun levha niğde, kurşun levha ordu, kurşun levha rize, kurşun levha sakarya, kurşun levha samsun, kurşun levha sinop, kurşun levha sivas, kurşun levha tekirdağ, kurşun levha tokat, kurşun levha trabzon, kurşun levha tunceli,kurşun levha şanlıurfa, kurşun levha uşak,kurşun levha van, kurşun levha yozgat, kurşun levha zonguldak, kurşun levha aksaray, kurşun levha baydurt, kurşun levha karaman, kurşun levha kırıkkale, kurşun levha şırnak, kurşun levha bartın, kurşun levha ardahan, kurşun levha ığdır, kurşun levha yalova, kurşun levha karabük, kurşun levha kilis, kurşun levha osmaniye, kurşun levha düzceKurşun Tuğla Fiyatları, Kurşun Tuğla İmalatçısı, Kurşun Tuğla İmalatı, Kurşun Tuğla İstanbul, Kurşun Tuğla İstanbul İmalatı, Kurşun Tuğla Nasıl Döşenir, Kurşun Tuğla Nasıl Yapılır, Kurşun Tuğla Nedir, Kurşun Tuğla Nerde Kullanılır, kurşun tuğla nükleer santral, Kursun Tuğla Nükleer Tıp, Kurşun Tuğla Satış, Kurşun Tuğla Satışları, Kurşun Tuğla Satışları İstanbul, lead brick, nükleer tıp duvar zırhlama, nükleer tıp kurşun tugla, radyasyonlu kargo depo kapısı
Ameliyathane Kurşun Kaplama Nasıl Yapılır, chroom vanadium box, İstanbul Kurşun Cam Satışları İstanbul, karayolları alet taşıma, Kurşun Cam Satışları Nerede, kurşun kutu, kurşun sandık, Kursun Tuğla Nükleer Tıp, lead box, lead box for carry, lead carry box, nukleer medicine carry box, Nükleer Tıp İlaç Taşıma Kurşun Kapları, nükleer tıp kurşun tugla, Radyasyon Korumalı Kurşun Kapılar, radyasyonlu alet taşıma sandığı, radyasyonlu ilaç taşıma, radyasyonlu kargo depo kapısı, Radyasyonlu Kargo Deposu Kapıları, radyasyonlu kargo kutusu, Xray Odası Kurşun Kapı İmalatları
İstanbul Kurşun Cam Satışları, kapı pervazı kurşunlu, Kurşun Cam İstanbul, Kurşun Cam Montajı Nasıl Olmalı, Kurşun Camlı Rontgen Kapıları, Kurşun İmalatları, kursun kapi, kursun kapi fiyatlari, Kurşun Kapılar Nasıl Yapılmalıdır, kurşun kapıları nasıl yapılır, Kurşun Kaplama Fiyatlar, kurşun lambri, Kurşun Levha İmalat, Kurşun Levha Nasıl Döşenir, kursun levha satis, Kurşun Levha Satışları İstanbul, kurşun levha satışları nerde yapılıyor, kurşun levhada TAEK standartları nedir, kurşun levhaları nasıl kaplarız, kurşun levhayı nereden alıcaz, kurşun pervaz, Kurşun Tuğla Nedir, kurşunlu alçıpan, kurşunlu kapı pervazı, leaddoor, leadglass, leadsheet, Panoramik Oda Kurşun Kaplama, rontgen kapı, rontgen kapısı kurşunlu pervaz, rontgen odasi, tomografi kapı
Ameliyathane Duvarları Kurşun Kaplama, diş rontgeni kurşun kaplama, İstanbul Kurşun Cam Satışları İstanbul, istanbul kurşun kaplama, Kurşun Cam Montajı Nasıl Olmalı, Kurşun Cam Satış Merkezi, kurşun camların önemi, Kurşun Duvar Kaplama, kurşun duvar yapımı detayları nedir, Kurşun İmalatları, Kurşun Kapı İmalatçıları, Kurşun Kapılar Nasıl İmal Edilir, kurşun kaplama nedir, Kurşunlu Duvar Kaplama Fiyatları, Rontgen Odası Kontrolleri, Rontgen Odası Nasıl Olmalı, röntgen odası taek şartları nedir, sağlık bakanlığı röntgen odası standartları, TAEK, TAEK Kurşun Levha Standartları, TAEK Kurşun Standartları, TAEK Oda Lisanslama, TAEK Oda Ölçüleri Nedir, taek oda standartları, Taek Rontgen Odası İzinleri, TAEK Şartnameleri, TAEK Türkiye ATOM ENERJİSİ KURUMU, tıbbi radyoloji odası nasıl olmalı
Ameliyathane Kurşun Kaplama Nasıl Yapılır, kursun cam, kursun kapi fiyatlari, Kurşun Kapı İmalatı, Kurşun Kapı İmalatları Nasıl Yapılır, Kurşun Kapı Standartları Nedir, Kurşun Kapılar Nasıl İmal Edilir, kursun kaplama, Kurşun Kaplamalarda TAEK Standartları Nedir, kursun levha, Kurşun Levha Döşenirken Dikkat Edilecek Standartlar Nedir, Kurşun Levha Nasıl Üretilir, Kurşun Levhaları Nereden Alırım, Kurşun Oda Kaplama, kursun satis, Kurşun Satışları Nerede, lead doors, lead glass, lead sheet, Radyasyon Korumalı Kurşun Kapılar, Röntgen Odası Kurşun Kaplama, rontgenxray, TESLAXRAY, X-Ray kurşunlu cam
kursun cam, kurşun cam satış, kurşun camlar, kursun duvar, Kursun Kapı Resimleri, kurşun kapılar, kursun levha, kursun levha satis, kurşun separator, Kursun Tuğla, kurşunlu kapı, Röntgen Xray, Tomografi Kursun Kaplama
diş rontgeni kurşun kaplama, Diş Tomografi Odası Kaç Mm Kaplanır, kursun cam, Kurşun Cam Satış Merkezi, Kurşun Duvar Kaplama, kursun kapi, Kurşun Kapı İmalatçıları, Kurşun Kapı İmalatı, kursun kaplama, Kurşun Kaplama Duvar Nasıl Yapılır, kurşun lambri, Kurşun Levha İmalat, kurşun levha nerede satılıyor, Kurşun Levha Satışları, kurşun levha üreticisi fabrika, kursun oda, Kurşun Satışları, kurşunlu alçıpan, Kurşunlu Duvar Kaplama Fiyatları, kurşunlu oda yapımı, Panoramik Diş Röntgeni Kurşun Kaplama Yapımları, panoramik oda kursun, Rontgen Odası Kurşun Nasıl Kaplanır, X-Ray kurşunlu cam
Ameliyathane Kurşun Kaplamalı Kompact Kaplama, hastaneler için kurşun kapı imalatları nerede yapılıyor, İstanbul Kurşun Cam Satışları İstanbul, istanbulda kurşun kapı imalat fabrikası, istanbulda kurşun kapı imalatı, kursun cam, Kurşun Cam Nerden Alınır, Kurşun Camlı Rontgen Kapıları, kurşun imalat, kursun kapi, Kurşun Kapı İmalatı, kurşun kapı niye yapılır, Kurşun Kapı Standartları Nedir, kurşun kapı üreticisi kimdir, kursun kaplama, Kurşun Kaplama Fiyatları, Kurşun Kaplama Nasıl Yapılır, Kurşun Kaplama Nerelerde Yapılır, Kurşun Kaplamalarda TAEK Standartları Nedir, kursun levha, kursun satis, Kurşun Satışları Nerede, Kurşun Tuğlalar, kursun yalıtım, lead doors, lead glass, lead sheet, röntgen odaları kurşun kapı standartları nedir, rontgen odalarında kurşun kapı nasıl yapılır, RONTGEN ODASI KURŞUNLU KAPI YAPIMI, TAEK Kurşun Levha Standartları, TAEK Oda Ölçüleri Nedir, TAEK Türkiye ATOM ENERJİSİ KURUMU, Tomografi Kursun Kaplama
Ameliyathane Duvarları Kurşun Kaplama, Ameliyathane Kurşun Kaplamalı Kompact Kaplama, diş rontgeni kurşun kaplama, İstanbul Kurşun Cam Satışları, istanbul kurşun kaplama, kursun, kursun cam, Kurşun Cam Fiyatları, kurşun cam satış, Kurşun Cam Satışlari, Kurşun Camlı Rontgen Kapıları, kursun kapi, Kurşun Kapı İmalatı, Kurşun Kapılar Nasıl İmal Edilir, Kurşun Kaplamalarda TAEK Standartları Nedir, kursun levha, kursun levha satis, kursun oda, Kursun Oda YAPIMI, Kurşun Tuğla İmalatları İstanbul, Kurşun Tuğla Nasıl Yapılır, kursun yalıtım, Radyasyon Korunma Kapıları, sağlık bakanlığı röntgen odası standartları, TAEK, TAEK Kurşun Levha Standartları, TAEK Oda Lisanslama, TAEK Oda Ölçüleri Nedir, TAEK Türkiye ATOM ENERJİSİ KURUMU, taek.gov.tr, xray odasi, Xray odası Kursun Kapı
Ameliyathane Duvar Kaplama Yapımları, İstanbul Kurşun Cam Satışları, istanbul kurşun kapı imalatçısı, istanbul kurşun kaplama, kursun cam, kurşun cam nereden alınır, Kurşun Camlı Rontgen Kapıları, kursun kapi, kursun kaplama, kursun levha fiyatları, Kurşun Levha Satışları İstanbul, kurşun levha üreticisi istanbul, kurşun pervaz, kurşun rontgen odası, kursun satis, Kurşun Tuğla İmalatları İstanbul, kurşunlu alçıpan satışları, kurşunlu alçıpan tek üreticisi kimdir, kurşunlu kapı pervazı imalatı, kurşunlu kapı pervazları satışı, lead door, lead glass, lead sheet, Nükleer Tıp Kurşun İlaç Taşıma Kapları, Radyasyonlu Kargo Deposu Kapıları, Rontgen Kurşunlu Kapı Nasıl Yapılmalıdır, Rontgen Odası Kurşun Kapı, rontgen odası kurşun kapı nasıl yapılır, Röntgen Odası Kurşunlu Kapı, TAEK, TAEK Kurşun Levha Standartları, TAEK Oda Lisanslama, TAEK Şartnameleri, TAEK Türkiye ATOM ENERJİSİ KURUMU, Xray Kurşunlu Kapıları İmalatı Nasıl Yapılıyor, Xray Odası Kapı, Xray Odası Kurşun Kapı İmalatları