Kurşun Kaplama

Kurşun Kaplama

 

Kurşun kaplama uygulamaları, radyasyon yalıtımı amacıyla yapılmaktadır. Duvarların zemin ve tavanın şartnamelere göre uygun kalınlıkta kurşun kaplanması gerekmektedir. İdeal kurşun kalınlığı NDK tarafından verilen zırhlama raporlarına göre belirlenir. Kurşun levhalar ile yapılan kurşun kaplama uygulaması titizlikle, sızıntı olmayacak şekilde yapılmalıdır.

kurşun kaplama
Kurşun Kaplama

Kurşuna çıplak el ve çıplak göz ile temas ederek işlem uygulamayın. Kurşun kaplama uygulaması yaparken levhaları eldiven ve gözlük kullanarak montaj sırasında delmeden yapılması gerekir. Kurşun levhalar delinecek ise kurşun pul kullanarak montaj edilmesi gerekmektedir.  Kurşun kaplama ile ilgili teknik bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Kurşun yumuşak ve ağır bir metal olduğu için , kurşun levhaların montajı yapılırken sızdırmazlık TAEK onay garantili olarak yaptırmanız sizin için büyük bir avantaj olacaktır. Kurşun kimyasal olarak kanserojen bir metal olması sebebiyle çıplak el ve gözle temas edilmemeli , uzman ve yetkili kişiler tarafından zırhlama uygulaması yapılmalıdır. Kurşuna delme işlemiyapılmadan özel sistem ile montajı yapılmalıdır. Delme işlemi ile montajı yapılacak kurşun zırhlama işleminde kurşun pul kullanılmalıdır.
En ufak verilecek bir zarar projenizin onay almamasına ve daha yüksek maliyetlere yol açacağından anahtar teslim onay alma garantili olarak yaptırmanız çalışanlarınız ve sizin için ideal olacaktır.

 • 1 mm levhadan başlayıp 8 mm ye kadar kurşun paneller
 • 10 mm den balayıp 50 mm ye kadar kurşun tuğla duvar ( özel yapımlar hariç )
 • Kurşun Levha Kaplı Laminat Lambriler
 • Kurşun Levha kaplı mdf lam lambriler
 • Kurşun Levha kaplı kontra
 • Kurşun Oda Duvarları ve Tavanlar için Kurşun Paneller
 • Kurşun Kaplama Özel Yer Döşeme Plakaları
 • Kurşun Levha Kaplamalı Alüminyum Profil
 • Kurşun Kapı
 • Kurşun Tuğlalı Radyasyon Önleyici Kapı
 • Özel projeler için beton ve kurşun zırhlı kapı
 • Kurşun Cam
 • Kurşun Camlı Kapılar
 • Kurşun Zırhlı Hermetik Kapılar
 • Kurşun Zırhlı Çelik Kapılar
 • Kurşun Önlük
 • Kurşun Separatörler
 • Radyoloji alanı için özel Kurşun Levhalar Üretimi.
 • Kurşunlu alçıpan çeşitleri
 • B)Nükleer tıp ve nükleer enerji kurumları için
 • Kurşun Levha Duvar Kaplama
 • Kurşun Levha Kaplı Kapılar
 • Kurşun Cam
 • Taşıma Kutuları
 • Bulundurma depoları
 • Atık Odaları için Kurşun Tuğlalı Odalar

kursun kaplama kursun levha istanbul kursun ve metal sanayi

rontgen odasi kursun kaplama

rontgen odasi kursun zirhlama

rontgen odasi kursun

rontgen odasi

Kurşun Kaplama İle Radyasyondan Korunma

insanları cilt yanıklarından gelişmiş radyasyon hastalığı vakalarına kadar değişen radyasyon tehlikelerinden korumak için alınan önlemleri ifade eder. Çoğu durumda, aynı şeyi elde etmek için kurşun levha radyasyon koruması kullanılır. Radyasyon kullanımı tıp, bilim, endüstri ve enerji üretimini içeren geniş bir endüstri yelpazesinde yaygınlaşmıştır. Aslında, radyasyon uygulamaları tarım, arkeoloji, kanun uygulama, güvenlik taraması, madencilik, uzay araştırmaları, nükleer enerji ve daha pek çok alanda kullanılmaktadır. Radyasyondan korunma gereklilikleri bu nedenle buna uygun olarak çeşitli ve hayatidir.
Bu radyasyondan korunmada merkezi olan faktörler, maruz kalma süresini, radyasyon kaynağından uzaklığı ve radyasyon kalkanı ürünlerinin kullanımını içerir. Tüm endüstrilerde radyasyondan korunma için temel olan özel olarak tasarlanmış koruyucu ürünlerin ve malzemelerin kullanılmasıdır. Radyasyon korumada farklı malzemeler (metaller) kullanılsa da, en etkili ve en yaygın kullanılan malzeme kurşuntur.
Radyasyon ve ürünler için kurşun koruma uygulamalarının gerçek dünya uygulamalarına örnekler, hastaneler, diş klinikleri, laboratuarlar, nükleer tesisler ve birkaç radyoaktif maddenin taşınmasında kullanılanları içerir. Örnek olarak, aşağıdaki gibi kurşun ürünlerle radyasyondan korunma sağlanır:
Kurşun koruyucu , Kurşun levha , Kurşun kaplı dolaplar , Kurşun kaplar , Kurşun tuğla

Radyasyon korumada kullanılan ürün yelpazesi bölmeler ve duvarlar, kurşunlu kapılar,kurşunlu mobil ekranlar ve yapılar, kurşun tuğlalar, pencereler ve pencere çerçeveleri ve daha fazlasını içerir. Kurşun radyasyon kalkanı için ağırlıklı olarak kullanılan malzemenin bir örneğidir, ancak kadmiyum gibi diğer metaller de benzersiz özellikler ve uygulamalar sunar.

1) NDT ODASI KURŞUN KAPLAMA

Ünitenin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler
1. Radyasyon kaynağının çalışma esnasında oda içindeki yerleşim durumu ve x-ışını
tüpünün yönlendirileceği duvarlar
2. Kumanda ünitesinin konumu (çekim odası kapısı kontrol altında tutulabilecek şekilde
planlanmalı)
3. Çekim odasının ve radyasyon kaynaklarının bekletileceği depo olarak kullanılacak
yerin kapılarının, duvarlarının, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun,
beton, dolu tuğla, delikli tuğla vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
4. Radyasyon kaynağının bulunduğu odanın ve deponun* bitişik alanları ile alt ve üst
katların kullanım amacı ile günlük meşgul edilme süreleri (kapalı alanın alt, üst ve yan
alanların ne amaçla kullanıldığının ve eğer personel bulunacaksa hangi amaçla
bulunacağının bildirilmesi)
* Cihazın bulunduğu yer ile deponun ayrı olduğu durumda
Genel Hususlar
1. Gamagrafi cihazı ve kılavuz kaynak için kullanılacak depo 8/7/2005 tarihli ve 25869
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma
ve Lisanslama Yönetmeliği’nin 31 inci Maddesine uygun olarak yapılmalıdır.
2. Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda
üniteleri ile cihazların bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması
sağlanmalıdır

2)Lisanslı Ünitelerde ve Tesislerde Revize Kurşun Kaplama

Hızlandırıcı tesislerinde;

Siklotron odasının yerinin ve boyutunun değişmesi, cihaz özelliklerinin değiştirilmesi veya üretim kapasitesinin artırılması
Yeni siklotron cihazı odası eklenmesi
Üretim laboratuvarının yerinin ve boyutunun değişmesi veya yeni sentez hücresi, ikinci üretim laboratuvarı eklenmesi
Kalite kontrol, katı radyoaktif atık odası yerinin ve boyutunun değişmesi veya aynı amaçlı yeni oda eklenmesi
Radyoizotop ve radyofarmasötik üretim tesislerinde

Üretim laboratuvarının yerinin ve boyutunun değişmesi veya yeni sentez hücresi, ikinci üretim laboratuvarı eklenmesi
Kalite kontrol, katı radyoaktif atık odası yerinin ve boyutunun değişmesi veya aynı amaçlı yeni oda eklenmesi
PET ve PET/CT ünitelerinde

Var olan PET veya PET/CT cihazının bulunduğu odanın değişmesi
Var olan cihazın aynı odada ortam doz hızı miktarını arttıracak (PET iken PET /CT konması gibi) farklı tip cihaz ile değiştirilmesi
Üniteye yeni görüntüleme cihazının eklenmesi
Sıcak odanın yerinin ve boyutunun değişmesi
Üniteye ikinci sıcak oda eklenmesi
Radyoaktif hasta bekleme + enjeksiyon odasının, hasta tuvaletinin, geç çekim odasının ve atık odasının yerinin ve boyutunun değişmesi veya üniteye aynı amaçlı yeni oda eklenmesi
Yataklı tedavi ünitelerinde

Yataklı tedavi odasının yerinin ve boyutunun değişmesi veya yeni tedavi odası eklenmesi
Var olan I-131 tedavi ünitesine Lu-177, In-111 vb. radyoizotoplarla yapılacak yataklı tedavi için yeni bir oda eklenmesi
Sıcak odanın yerinin ve boyutunun değişmesi
Üniteye ikinci sıcak oda eklenmesi
Katı radyoaktif atık odasının yerinin ve boyutunun değişmesi veya aynı amaçlı yeni oda eklenmesi

3)RADYOİZOTOP ÜRETİM VEYA RADYOFARMASÖTİK HAZIRLAMA TESİSLERİ KURŞUN KAPLAMA

Tesisin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler
1. Alanlar;
– Üretim laboratuvarı ve hücrelerin konumu
– Kalite kontrol laboratuvarı, çekerocak, tezgâh ve radyoaktif lavabonun konumu
– Tesisin tüm alanlarındaki radyasyon ölçümlerinin ve baca çıkışlarında havadaki birim hacimdeki
radyasyon miktarının izlenip kontrol edileceği oda
– Paketleme odası
– Acil müdahale malzeme deposu
– Radyoaktif atık odası
– Dekontaminasyon duş sistemi
– Radyasyon ölçümlerinin izlenebileceği ve kaydedileceği kontrol ünitesi
– Atık jeneratör geri dönüşüm laboratuvarı ve hücreleri
– Diğer alanlar
2. Hücreler ve çekerocakların havalandırma sistemleri ile kullanılacak filtre sistemi
3. Radyoaktif lavaboların atık tanklarına ve tankların kanalizasyona olan bağlantısı
4. Duvarların, kapıların, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu tuğla, delikli tuğla
vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
5. Tesisteki alanların kullanım amacı ve meşgul edilme süreleri
Tesiste Bulunması Gereken Ekipman ve Özellikleri
1. Hücreler:
– Bağlama, bölüştürme, dağıtım ve atık jeneratör geri dönüşüm işlemi yapmak üzere kapalı kurşun
hücreler bulunmalı,
– Hücreler, hücre kapıları ve pencereler kurşun veya kurşuna eşdeğer cam yapılmalı,
– Hücrelerin kurulacağı zemin, hücrelerin ağırlığını taşıyacak nitelikte yapılmalı,
– Hücrelerin hacmi ıraksak maşalarla/robotla rahat çalışılabilecek büyüklükte olmalı ve doz
kalibratörü hücrelerin altında ise hücrelerle aynı özelliklerde zırhlanmış olmalıdır.
2. Çekerocak: Kalite kontrol laboratuvarı içinde, personelin çalışmasını engellemeyecek biçimde 5 cm
kalınlığında kurşun bloklar kullanılarak, en az 80 cm x 50 cm boyutlarında, yaklaşık 30 cm
yüksekliğinde ve dört bir tarafı kapalı olacak şekilde sıcak hücre yapılmalıdır. Bu hücrenin ön bölümüne,
üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve kullanılan radyoizotopun enerjisine uygun kalınlıkta
kurşuna eşdeğer cam takılı olan 5 cm kurşun kalınlıkta göğüs koruyucu zırh konulmalı ve tezgahın yapısı
bu ağırlığı taşıyacak şekilde yapılmalıdır.
3. Çekerocak havalandırma çıkışı: Genel havalandırma sisteminden tamamen ayrı ve çıkan havanın geri
dönüşünü engelleyecek ve çevreyi olumsuz etkilemeyecek şekilde binanın uzağından salınacak biçimde
yapılmalıdır.
4. Çalışma ve zemin yüzeyleri: Kolay temizlenebilen, emici olmayan malzemelerle kaplanmalıdır.
5. Radyoaktif lavabo: Lavabo bağlantısı dirseksiz olmalıdır.
Genel Hususlar
1. Üretim laboratuvarı, atık odası üzerinde ve bitişik alanlarda ofis, mutfak vb. alanlar bulunmamalıdır.
2. Tesis mesken alanlara bitişik olmayacak şekilde yapılmalı ve müstakil bir bina içerisinde bulunmalıdır.
3. Yerleşim planı yapılırken odalar bulunduracakları radyoaktivite miktarları göz önüne alınarak tesis
girişinden itibaren en düşük aktiviteden en yüksek aktiviteye doğru sıralanmalıdır.
4. Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda üniteleri ile cihazların
bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması sağlanmalıdır.

4) RADYOİZOTOP ÜRETİM VEYA RADYOFARMASÖTİK HAZIRLAMA TESİSLERİNİN
KURŞUN KAPLANMASINA İLİŞKİN MİMARİ PROJEDE
BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR

Tesisin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler
1. Alanlar;
– Üretim laboratuvarı ve hücrelerin konumu
– Kalite kontrol laboratuvarı, çekerocak, tezgâh ve radyoaktif lavabonun konumu
– Tesisin tüm alanlarındaki radyasyon ölçümlerinin ve baca çıkışlarında havadaki birim hacimdeki
radyasyon miktarının izlenip kontrol edileceği oda
– Paketleme odası
– Acil müdahale malzeme deposu
– Radyoaktif atık odası
– Dekontaminasyon duş sistemi
– Radyasyon ölçümlerinin izlenebileceği ve kaydedileceği kontrol ünitesi
– Atık jeneratör geri dönüşüm laboratuvarı ve hücreleri
– Diğer alanlar
2. Hücreler ve çekerocakların havalandırma sistemleri ile kullanılacak filtre sistemi
3. Radyoaktif lavaboların atık tanklarına ve tankların kanalizasyona olan bağlantısı
4. Duvarların, kapıların, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu tuğla, delikli tuğla
vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
5. Tesisteki alanların kullanım amacı ve meşgul edilme süreleri
Tesiste Bulunması Gereken Ekipman ve Özellikleri
1. Hücreler:
– Bağlama, bölüştürme, dağıtım ve atık jeneratör geri dönüşüm işlemi yapmak üzere kapalı kurşun
hücreler bulunmalı,
– Hücreler, hücre kapıları ve pencereler kurşun veya kurşuna eşdeğer cam yapılmalı,
– Hücrelerin kurulacağı zemin, hücrelerin ağırlığını taşıyacak nitelikte yapılmalı,
– Hücrelerin hacmi ıraksak maşalarla/robotla rahat çalışılabilecek büyüklükte olmalı ve doz
kalibratörü hücrelerin altında ise hücrelerle aynı özelliklerde zırhlanmış olmalıdır.
2. Çekerocak: Kalite kontrol laboratuvarı içinde, personelin çalışmasını engellemeyecek biçimde 5 cm
kalınlığında kurşun bloklar kullanılarak, en az 80 cm x 50 cm boyutlarında, yaklaşık 30 cm
yüksekliğinde ve dört bir tarafı kapalı olacak şekilde sıcak hücre yapılmalıdır. Bu hücrenin ön bölümüne,
üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve kullanılan radyoizotopun enerjisine uygun kalınlıkta
kurşuna eşdeğer cam takılı olan 5 cm kurşun kalınlıkta göğüs koruyucu zırh konulmalı ve tezgahın yapısı
bu ağırlığı taşıyacak şekilde yapılmalıdır.
3. Çekerocak havalandırma çıkışı: Genel havalandırma sisteminden tamamen ayrı ve çıkan havanın geri
dönüşünü engelleyecek ve çevreyi olumsuz etkilemeyecek şekilde binanın uzağından salınacak biçimde
yapılmalıdır.
4. Çalışma ve zemin yüzeyleri: Kolay temizlenebilen, emici olmayan malzemelerle kaplanmalıdır.
5. Radyoaktif lavabo: Lavabo bağlantısı dirseksiz olmalıdır.
Genel Hususlar
1. Üretim laboratuvarı, atık odası üzerinde ve bitişik alanlarda ofis, mutfak vb. alanlar bulunmamalıdır.
2. Tesis mesken alanlara bitişik olmayacak şekilde yapılmalı ve müstakil bir bina içerisinde bulunmalıdır.
3. Yerleşim planı yapılırken odalar bulunduracakları radyoaktivite miktarları göz önüne alınarak tesis
girişinden itibaren en düşük aktiviteden en yüksek aktiviteye doğru sıralanmalıdır.
4. Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda üniteleri ile cihazların
bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması sağlanmalıdır.

5) RADYOAKTİF MADDE İLE YATAKLI TEDAVİ YAPILAN ÜNİTELERİN
KURŞUN KAPLANMASI

Ünitenin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler

1. Alanlar;
– Sıcak oda* / radyofarmasi laboratuvarı ile oda içinde bulunan çekerocak, tezgâh ve
radyoaktif lavabonun konumu
– Tedavi odası / odaları ile oda içinde bulunan hasta yatağının konumu*
– Katı radyoaktif atık bekletme odası**
– Personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi*
– Görevli personel odası
– Radyoaktif hastaların çarşaf ve nevresimleri ile temizlikte kullanılacak malzemelerin
bekletileceği yer**
– Radyoaktif hastaların kullandığı mutfak malzemelerinin (tabak, çatal, kaşık vb.)
yıkanacağı ve servis yapılacağı mutfak***
– Tedavi odasındaki tuvalet (alafranga), lavabo ve banyonun drenajının kanalizasyona
bağlantısı
– Hastane kanalizasyon sistemi çıkışında I-131 konsantrasyon değeri 10 Bq/ml’yi
geçen üniteler için sıvı radyoaktif atık bekletme tank sistemi, tank sisteminin
özellikleri ve kanalizasyona bağlantısı
* Proje zırhlama hesabı sırasında yatağın konumunun uygun görülmemesi halinde değiştirilmesi ve
yeni konumun sabitlenmesi istenebilir.
** Sıcak oda, personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi ve katı radyoaktif atık bekletme odası
nükleer tıp ünitesi ile aynı katta ve fiziki koşullarının uygun olması durumunda SPECT, SPECT/CT,
PET, PET/CT ünitesi ile ortak kullanılabilir. Bu durumda söz konusu alanlara ait proje
gönderilmelidir.
***Tek kullanımlık malzeme kullanılması önerilir. Aksi halde radyasyondan korunmanın nasıl
sağlanacağı hakkında bilgi verilmesi gerekir.
2. Genel havalandırma sistemi ve çekerocak havalandırma çıkışı
3. Kapıların, duvarların, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu
tuğla, delikli tuğla vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
4. Üniteye bitişik alanların kullanım amacı ile günlük meşgul edilme süreleri (ünitenin alt,
üst ve yan alanların ne amaçla kullanıldığının ve eğer personel bulunacaksa hangi amaçla
bulunacağının bildirilmesi)
Ünitede Bulunması Gereken Ekipman ve Özellikleri
1. Çekerocak: Sıcak oda içinde, personelin çalışmasını engellemeyecek biçimde 5 cm
kalınlığında kurşun bloklar kullanılarak, en az 80 cm x 50 cm boyutlarında, yaklaşık 30
cm yüksekliğinde ve dört bir tarafı kapalı olacak şekilde sıcak hücre yapılmalıdır. Bu
hücrenin ön bölümüne, üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve 1 cm kalınlığında
kurşuna eşdeğer cam takılı olan 5 cm kurşun kalınlığı göğüs koruyucu zırh konulmalı ve
proje üzerinde gösterilmeli, tezgâhın yapısı bu ağırlığı taşıyacak yapıda olmalıdır.
2. Çekerocak havalandırma çıkışı: Genel havalandırma sisteminden tamamen ayrı, çıkan
havanın geri dönüşünü engelleyecek, çevreyi olumsuz etkilemeyecek ve binanın
uzağından salınacak biçimde yapılmalıdır.
3. Çalışma ve zemin yüzeyleri: Kolay temizlenebilen, emici olmayan ve pürüzsüz
malzemelerle kaplanmalıdır.
4. Radyoaktif lavabo: Lavabo bağlantısı dirseksiz olmalıdır.
5. Paravan: İyot tedavi odaları içine en az 60 cm eninde ve 160 cm yüksekliğinde 1 cm
kalınlığında hareketli kurşun paravan konulmalıdır.
6. Havalandırma: Merkezi havalandırma sisteminden ayrı bir havalandırma sistemi veya
pencereler ile sağlanmalıdır. Pencere bulunması durumunda; zemin ve bodrum katlardaki
tedavi odalarının pencereleri oda tabanından 2 m yüksekte vasistas tipli yapılmalıdır.
7. Tank sistemi (gerekmesi durumunda):
a) Kuruluş tarafından; I-131 yataklı tedavi gören hastaların idrar ve dışkılarını ihtiva eden
sıvı radyoaktif atıkların hastane çıkışına tek bir noktadan bağlandığı ve bu noktadaki
debi değerinin 10 Bq/ml’lik kanalizasyona verme limit değerini geçemeyeceğini
gösteren onaylı projesi gönderilmeli veya kanalizasyona verme limit değerinin 10
Bq/ml’yi geçmesi halinde 1 hasta odası (bir yataklı) için tank kapasitesi en az 2 adet 6
m3
(2 hasta odası için 2 adet 12 m3
veya 3 adet 8 m3
) olan sıvı radyoaktif atık bekletme
tank sistemi yapılmalıdır.
b) Sıvı radyoaktif atık bekletme tank sistemi; paslanmaya, yanmaya, su ve hava basıncına
dayanıklı, kolay temizlenebilen malzemeden (çelik veya fiberglass) yapılmalı,
tankların yerleştirileceği alan sızıntısı olmayan havuz biçiminde ve tankların araları
gezilebilir şekilde tasarlanmalıdır.
c) Tankların her birinde dolum seviye göstergesi, karıştırıcı sistemi, birinden diğerine ve
en son tanktan kanalizasyona aktarma bağlantısı, hava basıncı tahliye borusu ve
numune alma özellikleri olmalı, tankların karıştırılması, dolum seviyesinin
belirlenmesi, birinden diğerine ve son tankta kanalizasyona aktarılması işlevlerinin
kumanda panosundan gösterilmesi sağlanmalıdır.
ç) Kurulacak olan tedavi ünitesine ait sıvı radyoaktif atık giderlerinin en kısa yoldan sıvı
radyoaktif atık bekletme tank sistemine bağlanması sağlanmalı, tank sistemi tercihen
tedavi odasının altında olacak şekilde yapılmalı, bunun sağlanamaması durumunda
tanka olan bağlantı meşgul edilmeyen alanlardan geçecek şekilde yapılmalıdır. Ancak
tank giderlerinin meşgul edilen alanlardan geçmesi durumunda giderler yatay
olmayacak şekilde, mümkünse dikey veya belli bir eğim verilerek yapılmalıdır.
Genel Hususlar
1. Tedavi ünitesinin daimi mesken olarak kullanılmayan alanlarda kurulması tercih
edilmelidir.
2. Kurulacakları binada zemin/bodrum katında hasta ve personel trafiğinin en az olduğu
yerde, diğer bölümlerden bağımsız olacak şekilde yapılmalı, görevli olmayan kişilerin
girişi engellenecek şekilde planlanmalı ve ünitenin ana giriş-çıkış kapısı tek olmalıdır.
3. Yerleşim planı yapılırken odalar bulunduracakları radyoaktivite miktarları göz önüne
alınarak ünite girişinden itibaren en düşük aktiviteden en yüksek aktiviteye doğru
sıralanmalıdır.
4. Çivi ve boru delikleri ile elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının zırhlama
bütünlüğünü bozmaması sağlanmalıdır.
5. Zırhlamalar tabandan tavana kadar yapılmalıdır.

NÜKLEER TIP UYGULAMALARININ YAPILDIĞI ÜNİTELERİN
(TEŞHİS VE AYAKTA TEDAVİ) KURŞUN KAPLANMASI

Ünitenin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler
1. Alanlar;
1.1. SPECT, SPECT/CT Ünitesi ise;
– Sıcak oda / radyofarmasi laboratuvarı ile oda içinde bulunan çekerocak, tezgah ve radyoaktif
lavabonun konumu
– Enjeksiyon odası ile oda içinde bulunan enjeksiyon koltuğunun* ve radyoaktif lavabonun
konumu
– Enjeksiyon yapılmış (radyoaktif) hasta bekleme odası (odanın alanı bir hasta başına 2m2
’lik
alan düşecek şekilde hasta sayısına göre planlanmalıdır)
– Görüntüleme odası / odaları, görüntüleme cihazının konumu (kumanda ünitesi; cihaz
SPECT/CT ise görüntüleme odası dışında bulunmalı, SPECT ise oda içinde bulunması
halinde sabitlenmiş kurşun paravanın konumu belirtilmelidir)
– Efor odası (SPECT odası içerisinde olması durumunda 0.2 cm kurşun kalınlığındaki
sabitleştirilmiş paravan ile bölünerek kullanılmalıdır)
– Katı radyoaktif atık bekletme odası ( odanın PET, PET/CT, yataklı tedavi üniteleri ile ortak
kullanılması durumunda oda boyutu yeterli olacak şekilde planlanmalıdır)
– Radyoaktif hasta tuvaleti (alafranga)
– Personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi
– Radyoaktif olmayan hasta bekleme odası
– Personel odaları (muayene odası, sekreter odası, dinlenme odaları vb.)
– Uptake odası**
– Ayakta tedavi odası (I-131, Sm-153, Y-90, Sr-89, Lu-177 tedavileri vb.)**
* Proje zırhlama hesabı sırasında enjeksiyon koltuğunun konumunun uygun görülmemesi halinde
değiştirilmesi ve yeni konumda sabitlenmesi istenebilir
** Ünitede mevcut olması durumunda projede belirtilmelidir.
1.2. PET, PET/CT Ünitesi ise;
– Sıcak oda* / radyofarmasi laboratuvarı ile oda içinde bulunan çekerocak tezgâh ve radyoaktif
lavabonun konumu
– Enjeksiyon ve radyoaktif hasta bekletme odası (en az iki adet olmalı) ile oda içinde bulunan
radyoaktif lavabonun konumu
– Görüntüleme odası / odaları ile oda içinde bulunan görüntüleme cihazının konumu (kumanda
ünitesi görüntüleme odası dışında bulunmalıdır)
– Radyoaktif hasta tuvaleti (alafranga)
– Personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi*
– Radyoaktif olmayan hasta bekleme odası (SPECT, SPECT/CT ünitesi ile ortak kullanılabilir)
– Personel odaları (muayene odası, sekreter odası, dinlenme odaları vb.)
– PEM, PET-MR vb. cihazının olması halinde, ünite içinde ayrı bir odada olacak şekilde
planlanmalı ve projede belirtilmelidir.
2. Genel havalandırma sistemi ve çekerocak havalandırma çıkışı
3. Kapıların, duvarların, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu tuğla,
delikli tuğla vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
4. Üniteye bitişik alanlar ile alt ve üst katların kullanım amacı ile günlük meşgul edilme süreleri
*Sıcak oda, personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi ve varsa katı radyoaktif atık bekletme odası
nükleer tıp ünitesi ile aynı katta ve fiziki koşullarının uygun olması durumunda SPECT, SPECT/CT
ünitesi ile ortak kullanılabilir. Bu durumda söz konusu alanlara ait proje gönderilmelidir.
Ünitede Bulunması Gereken Ekipman ve Özellikleri
1. Çekerocak: Sıcak oda içinde, personelin çalışmasını engellemeyecek biçimde 5 cm
kalınlığında kurşun bloklar kullanılarak, en az 80 cm x 50 cm boyutlarında, yaklaşık 30 cm
yüksekliğinde ve dört bir tarafı kapalı olacak şekilde sıcak hücre yapılmalıdır. Bu hücrenin
ön bölümüne, üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve kurşuna eşdeğer cam* takılı
olan 5 cm kurşun kalınlığı göğüs koruyucu zırh konulmalı ve tezgahın yapısı bu ağırlığı
taşıyacak şekilde olmalıdır.
* SPECT, SPECT/CT için; 0.3 cm, PET, PET/CT için; 1.5 cm kalınlığında olmalıdır.
2. Çekerocak havalandırma çıkışı: Genel havalandırma sisteminden tamamen ayrı, çıkan
havanın geri dönüşünü engelleyecek ve çevreyi olumsuz etkilemeyecek şekilde binanın
uzağından salınacak biçimde yapılmalıdır.
3. Çalışma ve zemin yüzeyleri: Kolay temizlenebilen, emici olmayan ve pürüzsüz
malzemelerle kaplanmalıdır.
4. Radyoaktif lavabo: Lavabo bağlantısı dirseksiz olmalıdır.
5. Paravan: SPECT odasında bulunan kumanda ünitesinin, hasta masasından itibaren
uzaklığının 2.5 m’den az olması durumunda gama kamera cihazı ile kumanda ünitesi arasına
en az 1.5 m yüksekliğinde, 1.0 m eninde ve 0.2 cm kalınlığında kurşun plaka ile kaplanmış
hareketli paravan konulmalıdır.
Genel Hususlar
1. Nükleer tıp ünitesinin daimi mesken olarak kullanılmayan alanlarda kurulması tercih
edilmelidir.
2. Kurulacakları binada zemin veya bodrum katında hasta ve personel yoğunluğunun az olduğu
yerde, diğer bölümlerden bağımsız olacak şekilde yapılmalı, bölüm dışı hastaların ve
personelin giriş-çıkışları engellenecek, mümkün olmadığı durumlarda sınırlandırılacak
ayrıca nükleer tıp hastalarının giriş çıkışları kontrol altında tutulabilecek şekilde planlanmalı,
ünitenin ana giriş-çıkış kapısı tek olmalıdır.
3. Yerleşim planı yapılırken odalar, bulunduracakları radyoaktivite miktarları göz önüne
alınarak ünite girişinden itibaren en düşük aktiviteden en yüksek aktiviteye doğru
sıralanmalıdır.
4. Ünitede bulunan radyoaktif alanların (sıcak oda, enjeksiyon odası, radyoaktif hasta bekleme
odası, görüntüleme odası, katı radyoaktif atık bekletme odası, efor odası, radyoaktif hasta
tuvaleti) kapıları koridora açılacak şekilde planlanmalı başka odalara açılmaması
sağlanmalıdır. Ancak, katı radyoaktif atık odasının sıcak odaya, efor odasının görüntüleme
odasına, radyoaktif hasta tuvaletinin radyoaktif hasta bekleme odasına açılmasında sakınca
bulunmamaktadır.
5. Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda üniteleri ile
cihazların bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması sağlanmalıdır.
6. Zırhlamalar tabandan tavana kadar yapılmalıdır

TIBBİ RADYOLOJİ UYGULAMALARININ YAPILDIĞI ODALARIN
KURŞUN KAPLANMASI

Ünitenin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler
1. Cihazın ve varsa akciğer statifinin konumu
2. Kumanda ünitesinin ve varsa hasta soyunma kabininin konumu
3. Bitişik alanın film banyo odası olması durumunda film kaset alış-veriş penceresinin
konumu
4. Kapıların, duvarların, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu
tuğla, delikli tuğla vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3
)
5. Cihazın bulunduğu odanın bitişik alanları ile alt ve üst katların kullanım amacı.
Genel Hususlar
1. Radyoloji cihazı odası binanın zemin/bodrum katında, diğer bölümlerden bağımsız
olacak şekilde, hasta ve personel yoğunluğunun en az olduğu yerde bulunmalıdır.
2. Alt, üst ve bitişik alanları daimi mesken olarak kullanılmayan alanlar tercih edilmelidir.
3. Oda, çalışanların ve hastaların rahat hareket etmesini sağlayacak büyüklükte yapılmalı,
odanın tercihen tek giriş kapısı olmalı ve oda içinden başka odalara geçiş
bulunmamalıdır.
4. Oda içinde birden fazla cihaz bulunmamalı, kumanda ünitesi aynı olan cihazların
bulunması durumunda cihazlar kurşun paravanla veya beton duvarla birbirlerinden
ayrılmış olmalıdır.
5. Akciğer statifi tercihen meşguliyeti az olan duvara yerleştirilmelidir (duvar arkası
boşluk, depo, bahçe vb.).
6. Kumanda ünitesi tercihen oda dışında bulunmalı, oda duvarına hastayı görebilecek
şekilde kurşun eşdeğerli camı bulunan bir pencere açılmalıdır. Kumanda ünitesinin oda
içinde olması durumunda, kumanda ünitesi hasta masasından en az 2 m uzaklığa
yerleştirilmeli ve önüne üzerinde kurşun eşdeğerli cam penceresi olan, “L” şeklinde, en
az 200 cm yüksekliğinde ve uzun kenarı 100 cm kısa kenarı 50 cm eninde bir kurşun
paravan konulmalıdır.
7. Film banyo odasının bitişik alanda bulunması durumunda, duvar üzerine kaset alışverişini sağlamak için uygun ebatlarda kaset alış-veriş penceresi açılmalı, pencere
kapakları her iki yönden 2 mm kalınlığında kurşun plaka ile kaplanmalı ve pencere
kapakları aynı anda tek bir tarafa açılacak şekilde tasarlanmalıdır.
8. Havalandırma; pencereler veya merkezi havalandırma sistemi ile sağlanmalıdır.
Pencere bulunması durumunda; pencereler oda tabanından 2 m yüksekte vasistas tipli
yapılmalıdır.
9. Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda
üniteleri ile cihazların bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması
sağlanmalıdır.

 

İhtiyacın ne kadar talep veya uzmanlaşmasından bağımsız olarak, radyasyon koruma için herhangi bir gereksinimi yerine getirebilecek uzmanlığa ve yeteneklere sahiptir. kurşun tuğla ve nükleer koruma dahil. Bir yüzyıldan fazla süredir tıp, araştırma, nükleer, havacılık, petrol ve gaz, madencilik ve savunma gibi birçok sektörde hizmet vermekteyiz.

Yüksek frekans aralığında elektromanyetik radyasyondan korumak için radyasyon koruması gerektiren birçok uygulama var, ayrıca x-ışını radyasyonu veya gama ışını radyasyonu olarak da bilinen radyasyon.

Bu uygulamalar arasında:

Tıbbi ve dental alanda röntgen koruması
Kişisel korunma için kurşun koruma
Elektrik üretim endüstrisinde nükleer koruma
Endüstri ve üniversitedeki araştırmalar için nükleer koruma
Ordu için radyasyon koruma
İşçileri güvenlik röntgen makinelerinde korumak için röntgen koruyucu

Kurşun levhalar tarafından üretilen etkili radyasyon koruma, radyasyonun yoğunluğuna ve kurşun levhanın kalınlığına bağlıdır. Uygulamaya bağlı olarak, birkaç on ila birkaç inç kurşun gerekebilir. 125kV x-ışını radyasyonu için 900kv3 inç kurşun koruma için yaklaşık bir inç kurşun levhanın yaklaşık 1 / 10’u gerekli olacaktır.

Kurşun tuğlalar – Daha yüksek radyasyon koruma gereksinimleri için kurşun tuğlalar tercih edilen çözümdür. Tipik olarak, bir radyasyon kalkanı olarak veya yüksek enerjili X-ışını koruması için kullanıldığında, birbirine geçmeli kurşun tuğlalar kullanılır. Birbirine geçen kurşun tuğlaların dil ve oluk tasarımı, maksimum radyasyon kalkanı bütünlüğü sağlar.

En yaygın kurşun tuğla boyutu 2 “kalın, 4” yüksek ve 8 “uzunluğundadır. Kurşun tuğlalar ayrıca 12 ”uzunluğunda ve 1” ila 3 ”kalınlığında olabilir. Kurşun tuğlalar belirtilen herhangi bir konfigürasyonda işlenebilir.

Kurşunlu cam – X-ışını odaları ve nükleer yakıt yeniden işleme tesisleri gibi alanlara korumalı görüntüleme pencereleri sağlamak için kullanılır; burada hem radyasyon kalkanı hem de söz konusu tanılama veya üretim faaliyetleri için net bir görüntü gereklidir. Birkaç milimetre kurşun koruma eşdeğeri oluşturmak için üretim sırasında kurşun cama kurşun oksit ilave edilir

CAT (bilgisayar aksiyal tomografi) tarama makineleri, öncelikle tıbbi alanda, genellikle hastanın vücudunun bir parçası olan bir nesnenin iç kısmının üç boyutlu görüntülerini üretmek için kullanılır. CAT tarama cihazı, temel olarak, vücuttaki çeşitli yapıları ayırmak için kontrollü bir X-ışını ışınını kullanan, çok sayıda pozlama ve bilgisayar yazılımı aracılığıyla vücuttaki yapının 3 boyutlu görüntülerine entegre etmek için kontrollü bir X ışını kullanan çok yönlü bir X-ray makinesidir.

Tıbbi testlerin asıl kullanımına ek olarak, CAT taramaları tahribatsız malzeme testi gibi diğer alanlarda da – gizli kusurları aramak ve benzeri – ve örneğin lahitlerin içini incelemek için arkeolojide kullanılır.

CAT tarama aletinin birçok kritik bileşeni arasında, kurşun koruma alt montajı bulunur. Kurşun levha ve çeşitli kalınlıklarda kurşun folyo ile bir araya getirilmiş bir alüminyum mahfazadan oluşan, son derece sofistike bir parçadır . Alt montaj, X ışını jeneratörünü içerir ve X ışını teknisyenlerine ve hastalara koruma sağlar ve ayrıca cihazın doğru çalışması için kritik olan X ışını ışını üzerindeki kontrole yardımcı olur.

Bu makalede, bu önemli alt montajı yapmak için gereken becerilerdeki işlem adımları açıklanmaktadır. Nuclead, ABD’de bu montaj için gerekli tüm adımları yerine getirme kapasitesine sahip birkaç şirket arasında yer almaktadır.

teknisyenler ve hastalar için radyasyondan korunma sağlamak ve X-ışını ışınını odaklamaya yardımcı olmak için kurşun tabaka ile kaplı olmalıdır.

Gereken kurşun kalınlığı, X-ışını bobininin ürettiği pik voltajlara bağlıdır. Örneğin, 200kv pik voltaj ile üretilen X ışınları, minimum 4 mm kalınlık gerektirir.

Nükleer fıçılar, radyoaktif maddeleri depolamak ve / veya nakletmek için kullanılan yoğun kurşun korumalı kaplardır.
Harcanan nükleer yakıt veya diğer yüksek seviye radyoaktif atıklar gibi. Fıçılar genellikle kurşun, beton ve çelikten yapılır. Fıçılar, yasal gereklilikleri karşılamalı ve bir depoda uzun süreli olarak imha edilme amacı taşımamalıdır.

Harcanan nükleer yakıt sevkiyatı fıçıları, nükleer santrallerde kullanılan kullanılmış nükleer yakıtı ve araştırma reaktörlerini imha sahalarına taşımak için kullanılıyor. Her nakliye konteyneri normal taşıma koşullarında ve varsayımsal kaza koşullarında bütünlüğünü koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Fıçılar, çarpma, yangın, suya batma ve delinmeye dayanacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Sertifikalı olması için, bir fıçı tasarımı belirtilen kaza ve yangın kaza koşullarındaki performansını ölçen dört test sırasına dayanmalıdır.

Kurşun depolama ve kurşun kaplar, nükleer korunma ve radyasyon korumanın kritik bir yönüdür. Kuru fıçı depolaması, kullanılmış yakıt havuzunda en az bir yıl, genellikle 3 ila 5 yıl boyunca soğutulmuş olan kullanılmış nükleer yakıt gibi yüksek seviyede radyoaktif atıkları saklama yöntemidir. Yakıt, büyük bir kabın içindeki inert gazla çevrilidir. Bu fıçılar tipik olarak kaynaklanmış veya cıvatalı kapalı çelik kapalı kurşun silindirlerdir, silindir harcanan yakıtın sızdırmaz şekilde sızdırmazlığını sağlar ve ayrıca işçilere ve halkın üyelerine radyasyon kalkanı sağlar.

Nükleer kurşunlu Fıçıların imalatı

Açıkçası, potansiyel olarak ölümcül atık içeren bu kadar önemli bir depolama saklayıcı için yüksek bir üretim standardı gereklidir.

Kurşun, nükleer endüstride yüksek bir atom ağırlığına sahip olduğu ve radyasyonu çok etkili şekilde engellediği için radyasyon kalkanı olarak kullanılır. Bununla birlikte, kurşun levha aynı zamanda oldukça dövülebilir olduğu için, tek başına kurşun, nükleer fıçılar için kendi başına kullanılacak kadar mekanik olarak sağlam değildir. Bu nedenle nükleer fıçılar çelik ve beton kabukların içindeki kurşun kaplardan oluşur.

Nükleer fıçıların imalatında birkaç önemli imalat adımı bulunmaktadır.

Sadece nükleer fıçının kapağı ayrı bir parçadır, bir vida dişi kurşun fıçının kapağının içine ve bir radyasyon sızdırmazlığını sağlayacak şekilde kabın içine işlenir.

Yumuşak dokusundan dolayı kurşun, özel işleme için mükemmel bir malzemedir. Kurşun, aynı zamanda, takım tezgahlarının kesilmesi için bir kayganlaştırıcı görevi gördüğü için, dökümlerin işlenmesinin daha yüksek hızlarda yapılmasını sağlar; Sonuç, iyileştirilmiş işlenmiş yüzey kalitesidir.

Alaşımlarda kurşun, yüksek konsantrasyonlarda bulunmadıkça, mukavemet üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir, ancak sünekliği azaltır.

Genellikle kurşun CNC makineleri kullanılarak işlenir. CNC, elektronik çizimlerden elde edilen bilgisayar tarafından üretilen talimatları okuyan bilgisayar sayısal kontrolörü anlamına gelir. Bu, karmaşık 3 boyutlu şekillerin doğru ve tekrarlanabilir bir hassasiyetle oluşturulmasını sağlar. Böylece, hem endüstriyel hem de tıbbi uygulamalar için özel parçaların tek parçadan uzun üretim sürelerine kadar her çeşit kurşun ürünü üretmesini sağlar.

Çok az üretici başarılı bir şekilde kaynak yapmak için gereken becerilere sahiptir. Kurşun çok yumuşak bir metaldir ve çelik gibi daha güçlü bir metal tarafından desteklenmediği sürece kendi ağırlığı altında kolayca deforme olabilir.

Kurşun daima bir gaz alevi, oksi-asetilen alevi veya başka bir oksi-yakıt gazı alevi ile kaynaklanır. Kurşun kaynağı işlemi bazen, gerçek bir yanma söz konusu olmasa da, “kurşun yanması” olarak adlandırılır.

Nükleer atıkların depolanması ve taşınması için nükleer fıçıların imalatı, çeşitli üretim yeteneklerini içerir. Açıkçası, sanayi işçilerinin ve potansiyel olarak halkın güvenliği söz konusudur, bu nedenle radyasyon fıçılarının hatasız olması şarttır.

Dünya Çapında Çok az sayıda imalat şirketi bu tür bir bileşeni üretmek için gereken tüm özelliklere sahiptir.

Depo envanterimizdeki Radyasyon koruma ürünleri.
Birçok durum radyasyondan korunma gerektirir; Dişçi ofisleri, röntgen odaları ve diğer tıbbi tesisler dahil olmak üzere nükleer araştırma tesisleri bulunmaktadır.